V Rudinke, v okrese Kysucké Nové Mesto, staviame od októbra novú, tepelne izolovanú skladovú halu. V Leviciach sme začali montovať prístavbu výrobnej haly a v Ivanke pri Dunaji skladovú halu pre spoločnosť MSD Company.

SK0350 – INŠTALAD

Objednávateľom a investorom novej haly je spoločnosť INŠTALAD s. r. o. so sídlom v obci Rudina (neďaleko Žiliny). Firma vznikla v roku 2006 a svojim zákazníkom dodáva kompletné služby v oblasti voda, plyn, kúrenie a technické zariadenie budov. V Rudinke, neďaleko Rudiny, má INŠTALAD svoju administratívnu halu a nová skladová hala bude na ňu napojená „po vode“ po celej svojej šírke (12 m).  Dĺžka novej haly je 42,3 m, vnútorná svetlá výška je 4,4 m. Sedlová strecha má sklon 7° a spĺňa najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa – jej konštrukciu tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (minerálna vlna 200 mm) a parozábrana. Obvodový plášť haly tvoria vodorovne kladené sendvičové panely, tepelná izolácia z minerálnej vlny má hrúbku 170 mm. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie a lemovanie otvoru pre vráta 4 000 x 4 000 mm (1 ks),  dvere 3 000 x 4 000 mm (1 ks) a okná 3 000 x 1 100 mm (13 ks). Predmet diela obsahuje realizáciu opatrení pre zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie haly a obvodového plášťa. Požiarna odolnosť obvodového plášťa je EW 15 / EI 15 DP1, pri obvodových stĺpoch je to vďaka SDK kapotáži R15.

SK0369 – Víno Levice dostavba

Objednávateľom a investorom novej výrobnej haly v Leviciach je spoločnosť Solárny východ, s. r. o. so sídlom v Bratislave. Nová hala je súčasťou modernizácie výrobného areálu spoločnosti Víno Levice s. r. o. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa Víno Levice s. r. o. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií a modernizácie, rekonštrukcie pivníc, skladových priestorov a výstavby výrobnej haly. Stanovený cieľ chce firma dosiahnuť nákupom a spustením do prevádzky najmodernejšieho technologického zariadenia pre spracovanie hrozna a následne vína, ako aj realizáciou stavebných úprav a stavebných prác. V rámci projektu sa realizovala rekonštrukcia pivníc na dozrievanie vína, modernizoval sa sklad na skladovanie vína a v súčasnosti sa začala montovať nová výrobná hala. Tá má veľkosť 13,3 x 20,6 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 1.NP – 4 m, 2.NP –  3,5 m. Dvojplášťová, tepelne izolovaná strecha typ LLENTAB 2LF je pultová a má sklon 4°. Obvodový plášť výrobnej haly je z vodorovne kladeného pozinkovaného poplastovaného oceľového trapézového plechu a tepelnou izoláciou je 150 mm hrubá minerálna vlna. V obvodovom plášti budú sekčné priemyselné vráta 4 000 x 3 000 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 000 mm (1 ks) a okná 2 500 x 900 mm (10 ks), Odvetrávanie haly zabezpečí vetrací hrebeň s dĺžkou 20,5 m. Súčasťou diela je vstavané poschodie s celkovou plochou 257 m2 a výškou úrovne čistej podlahy 4,5 m. Úžitková nosnosť poschodia je 1 000 kg / m2.

SK000510 – MSD Admin

Objednávateľom a investorom novej skladovej haly je spoločnosť MSD Company, spol. s r. o. so sídlom v Ivanke pri Dunaji. Firma MSD Company, spol. s r. o.  je spoločnosť s výhradne slovenským kapitálom. Vznikla v roku 1993. Zaoberá sa dodávateľskou, obchodnou a v dnešnej dobe aj výrobnou činnosťou v oblasti klimatizácie, vykurovania tepelnými čerpadlami, vzduchotechniky a vetrania. Od svojho založenia patrí k významným predajcom a distribútorom klimatizačných zariadení TOSHIBA a v roku 2013 rozšírila svoje portfólio o značku SAMSUNG. Nová skladová hala, ktorú budeme pre spoločnosť MSD Company stavať, bude mať rozmery 16,2 x 6 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška haly bude 2,8 m. Konštrukcia typu LLENTAB S7HR má sedlovú strechu so sklonom 7°. Podhľadovú  vrstvu  tvorí  trapézový  plech, ktorý je kladený  na  nosné  prvky  –  väznice.  Na trapézový  plech  sú  vložené  dištančné  profily,  medzi  ktoré  je  vložená  tepelná  izolácia (200 mm vrstva minerálnej vlny). Krytinu tvorí horný trapézový  plech. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F predstavuje riešenie, ktoré v priebehu rokov LLENTAB zlepšuje a prispôsobuje novým požiadavkám klientov. Stále ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu, opravy a tiež jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). Vonkajšiu vrstvu plášťa tvorí pozinkovaný poplastovaný plech VP45 s hrúbkou 0.5 mm, izoláciu tvorí 150 mm minerálna vlna. Hala bude napojená „po vode“ v dĺžke 16,2 m na existujúcu stavbu. V mieste plánovaného napojenia nie je opláštená. Súčasťou dodávky bude stavebná pripravenosť pre dvere 900 x 2020 mm (1 ks) a okná 900 x 1500 mm (3 ks) a 1800 x 1500 (4 ks). Medzi oknami je pás plechu vo farbe LL3000 – výška 1800mm. Svetlo do interiéru bude privádzať aj svetlovod SOLATUBE 330 DS s priemerom 300 mm a dĺžkou 2 000 mm. Hala bude mať po dokončení zvýšenú požiarnu odolnosť, strešný plášť R30 D1 a obvodový plášť EW30 D1.

zahajovane haly october