Novú halu sme začali stavať v Bardejove. V Nových Zámkoch sme začali montáž oceľovej haly, ktorá je z troch strán zapustená do existujúceho objektu.

SK0348 VIDOSA

Novú výrobnú halu si u nás objednala spoločnosť VIDOSA s.r.o. z Bardejova. Hala má pôdorys 16,7 x 66,3 m a vnútornú výšku pod podhľadom 4,8 m. Strecha je sedlová a má sklon 7 °. Strešný plášť tvorí  izolácia (200 mm fúkanej minerálnej vlny) uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Toto riešenie obmedzuje vykurovaný priestor v hale a zakrýva nosnú konštrukciu, zlepšuje svetelné pomery v hale a vytvára priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. Podhľad zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť strešnej konštrukcie (R30) a strešného plášťa (EI30). Na obvodový plášť budú v priebehu montáže inštalované sendvičové panely (horizontálne). Súčasťou plnenia je stavebná pripravenosť pre inštaláciu sekčných vrát veľkosti 4,5 x 4,2 m (3 ks) a okien (25 ks).

SK0351 – OREMUS

Objednávateľom a investorom oceľovej haly je spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. z obce Bánov (okres Nové Zámky). Firma svojou veľkosťou patrí k stredne veľkým remeselným pekárňam. Sídli  v Bánove, v novozámockom okrese a funguje už od roku 1991. V súčasnosti je pekáreň schopná moderným vysoko produktívnym spôsobom vyrábať všetky druhy pekárskych výrobkov počínajúc chlebom, bielym a sladkým pečivom až po program predpečených a mrazených produktov. Aj pri využívaní najmodernejších technológií sa snaží zachovať tradičný spôsob pekárskej výroby a zapojiť vysoký podiel ručnej práce pre dosiahnutie čo najvyššej kvality výrobkov.  Tá je každoročne oceňovaná na rôznych súťažiach organizovaných v rámci pekárskeho remesla na Slovensku. Pre bánovskú pekáreň staviame oceľovú halu o veľkosti 12,8 x 10, 8 m a vnútornou svetlou výškou 5,5 m. Strecha je pultová a má sklon 4 °. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (minerálna vlna, hrúbka izolácie 200 mm) a parozábrana. Obvodový plášť tvorí skladba LLENTAB typ 3, u ktorej sa paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší plech je montovaný priamo na paždík a medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm, celková hrúbka steny je 225 mm. V obvodovom plášti budú vráta 3 000 x 3 500 mm, na streche sa počíta s presvetľovacím pásom LLENTAB o veľkosti 1 100 x 7 200 mm (3 ks).