V novembri sme ukončili výstavbu novej haly so skladovou a administratívnou časťou pre dodávateľa obalových materiálov. Nová prístavba s prístreškami pre predajcu stavebnín vyrástla v obci Čab a tiež sme dokončili montáž prístavby pre výrobcu rezných a brúsnych nástrojov.

SK000087 RONEX WORLD

Objednávateľom novej haly pre administratívu a sklad v obci Lemešany (okres Prešov) bola stavebná spoločnosť LINA spol. s r. o. z Plaveckého Štvrtku, investorom je spoločnosť RONEX WORLD so sídlom v Drienove. Na slovenskej obalovej mape je firma od roku 1999 a za viac ako 20 rokov existencie si stihla vybudovať stabilné miesto na trhu hlavne vďaka prozákazníckemu prístupu,  širokej ponuke obalových materiálov, hygienických potrieb a kvalite ponúkaných služieb či tovarov. Nová hala má veľkosť 19,4 x 62,6 m a má dve časti – skladovaciu a administratívnu.  Výška skladovej časti je 8 m, administratívnej 2,95 m. Líšia sa aj typy konštrukcie – v skladovacej časti je typ S7HR so sedlovou strechou so sklonom 7°, v administratívnej časti je typ P7HR s pultovou strechou tiež so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je v obidvoch častiach rovnaký a je tepelne izolovaný 200 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny. V administratívnej časti nie je bežne používaný podhľadový plech, ale strešný plášť bol ukončený dreveným roštom pre uchytenie sadrokartónového podhľadu. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z horizontálne montovaných sendvičových panelov (LLENTAB typ 7 so 150 mm vrstvou minerálnej vlny a LLENTAB typ 7 s izoláciou 100 mm PIR).

Dokončené haly LLENTAB november 2021 - RONEX

SK000505 STAVIVO

Prístavbu haly s prístreškami napojenú na administratívnu budovu pre spoločnosť STAVIVO, s. r. o. si u nás objednala firma VACHUT stavebná spoločnosť, s. r. o. z Nitry. Stavebniny STAVIVO ponúkajú už od roku 2002 široký sortiment stavebného materiálu a nové priestory im poskytnú ešte kvalitnejšie zázemie a servis pre zákazníkov. Nová hala má veľkosť 6,0 + 26,0 + 6,0 m x 36,1 + 6,0 m (šírka x dĺžka). Jej vnútorná svetlá výška je 5,5 / 4,5 m. Sedlová strecha má sklon 4°. Strešný plášť LLENTAB typ 0obvodový plášť LLENTAB typ 0 sú nezateplené a sú z obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu – na stenách je plech zvislo kladený.

Dokončené oceľové haly LLENTAB november 2021 - Stavivo

SK000541 HERMAN PRISTAVBA

Objednávateľom novej prístavby pre sklad a výrobu bola stavebná spoločnosť ADVIS, s. r. o. z Revúcej, investorom bola spoločnosť Herman Slovakia Production, s. r. o. z Košíc. Firma bola založená v roku 1992 a v začiatkoch sa orientovala na predaj elektronických súčiastok, digitálnych multimetrov a predaj, montáž a servis občianskych rádiostaníc. Zmena orientácie na stavebný a strojársky sektor nastala neskôr, od roku 2015 firma vyrába vlastné rezné a brúsne nástroje. Posledné roky so sebou priniesli automatizáciu a robotizáciu výroby a zavádzanie smart technológií. Vlani spoločnosť spustila prvú plne automatickú robotizovanú výrobnú linku pre výrobu 230 mm rezných nástrojov a v nasledujúcich rokoch plánuje v tomto trende pokračovať. Prístavba má veľkosť 10 x 36,6 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná výška je 3,2 až 3,8 m. Konštrukcia LLENTAB P4PR má pultovú strechu so sklonom 4°, strešný plášť LLENTAB typ 2LF je tepelne izolovaný 250 mm vrstvou minerálnej vlny. Obvodový plášť LLENTAB typ 6 tvoria vertikálne uložené sendvičové panely (izolácia 100 mm minerálnej vlny). Prístavba má zvýšenú požiarnu odolnosť – požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov bude R 45, požiarna odolnosť opláštenia strechy bude EI 45 a obvodového plášťa EI 45 D1.

Dokončené LLENTAB oceľové haly movember 2021 - HERMAN prístavba