Vo Veľkom Záluží sme z oceľových konštrukcií LLENTAB ukončili dostavbu výrobnej haly a výstavbu novej kotolne, v Spišskej Novej Vsi vyrástla na ploche viac ako 1500 m2 výrobno-skladovacia hala so vstavaným podlažím a pre bratislavskú betonáreň sme v septembri dokončili montáž oceľovej haly s plochou 300 m2.

SK000532 SKIPPI 5 (Nitra)

Objednávateľom a investorom dostavby výrobnej haly a kotolne bola spoločnosť SKIPPI Nitra, s. r. o. so sídlom vo Veľkom Záluží. Práve tu sme v septembri pre tohto výrobcu nábytku dokončili montáž dvoch objektov – prvým bola dostavba výrobnej haly, druhým je nová kotolňa. Dostavba výrobnej haly vyrástla na ploche 15,8 x 12,5 m a jej vnútorná svetlá výška je 3,8 m. Pultová strecha má sklon 4°. Strecha má strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). V podhľade pod väzníkom je ako tepelná izolácia 250 mm vrstva minerálnej vlny. Obvodový plášť výrobnej haly LLENTAB typ 4F je z vodorovne kladeného, obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou je 150 mm minerálnej vlny. Dostavbu výrobnej haly sme napojili na existujúcu starú budovu a tiež na existujúcu halu LLENTAB (SK0346), dokončenú v júni 2020, ktorá má rovnakú strechu, strešný aj obvodový plášť ako nová dostavba. Nová kotolňa má pôdorys 12,9 x 13,1 m a jej vnútorná svetlá výška je 3 m. Konštrukcia strechy a obvodového plášťa je rovnaká ako pri výrobnej hale.

hala LLENTAB

SK000367 NATURAL (Spišská Nová Ves)

V mesiaci september sme dokončili novú výrobno-skladovaciu halu s administratívnym zázemím v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude slúžiť ako nové sídlo a výrobné priestory spoločnosti Natural, s. r. o. (Natural.sk – Vysoko kvalitné vitamíny a bylinné preparáty). Hala má rozmery 18,2 x 86,2 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 6,6 m. Hala s konštrukciou LLENTAB S7HR má sedlovú strechu so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je izolovaný 200 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny, krytinou je 0,63 mm hrubý, obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech LLENTAB TP46 s vrstvou proti odkvapkávaniu vlhkosti. Podhľad strešného plášťa v skladovacích priestoroch je z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu IP18 s hrúbkou 0,5 mm. V časti, ktorá bude slúžiť ako administratívne zázemie, je podhľad doplnený o výdrevu, ktorá slúži pre dodatočnú montáž SDK podhľadu. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 tvoria vodorovne kladené sendvičové minerálne panely. Dizajn obvodového plášťa je riešený farebnou kombináciou RAL9006 a DREVODEKOR-u (imitácia dreva Dub). Hala je z 2/3 riešená ako dvojpodlažná stavba. Súčasťou dodávky spoločnosti LLENTAB Slovakia bolo aj vstavané podlažie z prefabrikovaných SPIROLL panelov hrúbky 320mm a hliníková, z časti požiarna fasáda. Rámy hliníkovej fasády sú rovnako v imitácii DREVODEKOR-u Dub. Zaujímavosťou projektu bola aj požiadavka investora na dodávku hygienicky čistých priestorov vo výrobnej časti, ktoré sú vytvorené panelmi s hygienickou povrchovou úpravou. Hala bola dodaná s požiarnou odolnosťou podľa schváleného požiarneho projektu.

hala LLENTAB

SK000529 EKOBETON (Bratislava)

Investorom a objednávateľom novej haly v Bratislave – Ružinove je spoločnosť EKO-BETON, s. r. o. Pre bratislavskú betonáreň sme postavili oceľovú halu typu S7HR s pôdorysom 11,7 x 25,6 m a vnútornou svetlou výškou 3 m. Sedlová strecha má sklon 7°. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB typ 2LF) je z 250 mm vrstvy fúkanej izolácie, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Podhľad bude namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenšuje objem vykurovaného priestoru haly, zakrytá je aj nosná konštrukcia strechy (väzníky). Vďaka tomuto typu plášťa bude mať objekt výborné tepelnoizolačné parametre, požiarna odolnosť strechy bude EI 30. Obvodové steny sú riešené s obvodovým plášťom LLENTAB typ 4F z oceľového obojstranne lakovaného a pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. Stĺpy sú kapotované estetickým krycím plechom, požiarna odolnosť stĺpov nesúcich obvodový plášť s požiarnou odolnosťou EW 30 bude R 30 (sadrokartón + krycí plech).

hala LLENTAB