V priebehu septembra sme úspešne dokončili montáž haly pre technológiu úpravy komunálneho odpadu v Partizánskom.

SK000362 VION – hala pre technológiu úpravy komunálneho odpadu (Partizánske)

Generálnym dodávateľom novej haly pre technológiu úpravy zmesového komunálneho odpadu v Partizánskom bola spoločnosť EXIMM, s.r.o. z Trenčína, investorom boli Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.. Hala má rozmery 28,5 x 56,5 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 12,5 m. Strecha je sedlová, so sklonom 7°. Strešný plášť je neizolovaný a krytinu tvorí oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech. Zo zvislo kladeného oceľového plechu sú tiež pozdĺžne steny haly. Štítové steny majú obvodový plášť LLENTAB typ 4F (skladané opláštenie) z oceľového pozinkovaného poplastovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. SDK kapotážou a oceľovým plechom sú obložené aj nosné stĺpy. V obvodovom plášti sú neizolované dvojkrídlové posuvné vráta veľkosti 4 500 x 4 500 mm (4 ks) a 4 500 x 5 800 mm (1 ks). Steny sú presvetlené presvetľovacím pásom z trapézového laminátu s veľkosťou 53 500 x 1 400 mm (2 ks).