V Nových Zámkoch vyrástla minulý mesiac nová skladová hala, kombinujúca strechu LLENTAB typ 2LF a steny LLENTAB typ 4. Toto unikátne riešenie systému LLENTAB ponúka investorovi „čistý“ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie. V Liptovskom Mikuláši sme v závere mesiaca predali investorovi novú halu pre čistiareň odpadných vôd. Novú halu v Nitre zase charakterizuje zvýšená požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy, obvodových stĺpov a strešného aj obvodového plášťa.

SK0333 ORGECO – skladová hala (Nové Zámky, dokončená 11. septembra 2019)

Objednávateľom novej skladovej haly bola stavebná spoločnosť IP BUILD s.r.o. z Bešeňova, investorom firma ORGECO spol. s r.o. z Nových Zámkov. ORGECO sa už od r. 1993 špecializuje na vývoj a výrobu slávnostných svetelných dekorov pre vianočnú ilumináciu exteriérov a interiérov. V súčasnosti patrí medzi najväčších výrobcov svetelných dekorov Európy, pričom 98% produkcie realizuje na zahraničných trhoch Európy, Kanady a USA. Nová hala má rozmery 21,3 x 105,3 m (šírka x dĺžka) a svetlú vnútornú výšku 4,7 m. Dvojplášťová strecha je sedlová so sklonom 7 °. Horná vrstva nad konštrukciou priehradového väzníka je tvorená krytinou z trapézového plechu, osadenou vrstvou proti kvapkaniu zrazených pár. Nosnými prvkami sú väznice kladené kolmo na konštrukcie priehradových väzníkov. Spodná vrstva pod konštrukciou priehradového väzníka tvorí podhľad v hale. Nosnými prvkami sú Z-profily zavesené na spodné pásy väzníkov. Medzi týmito profilmi je fúkaná tepelná izolácia z minerálnej vlny o hrúbke 200 mm. Podhľadovú vrstvu tvorí trapézový plech. Kombinácie opláštenia steny typ 4 s týmto podhľadom je unikátnym riešením systému LLENTAB a investorovi ponúka „čistý“ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie. Použitá skladba stien a podhľadov zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť konštrukcie. Halu predeľujú dve vnútorné deliace steny z oceľového trapézového plechu. Stĺpy nesúce stenový plášť deliacich stien s požiarnou odolnosťou EI 30 majú požiarnu odolnosť R30. Súčasťou diela je stavebná pripravenosť pre inštaláciu vrát 4 100 x 3 500 mm (5 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (3 ks) a 2 500 x 2 500 mm (2 ks) a okien rozmerov 2 400 x 2 000 mm (27 ks), 500 x 500 mm (9 ks), 1 000 x 750 mm (3 ks), 1 000 x 1 000 mm (1 ks) a 900 x 1 200 mm (5 ks).

SK0342 SLOVTAN CONTRACT TANNERY – hala pre čistiareň odpadných vôd (Liptovský Mikuláš, dokončená 23. septembra 2019

Investorom haly pre čistiareň odpadových vôd (ČOV) bola spoločnosť SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. z Liptovského Mikuláša, dodávateľom stavebných prác spoločnosť KAMIT, s.r.o. tiež z Liptovského Mikuláša. Výroba koží má na Liptove dlhú tradíciu a retrospektívu 370-ročnej histórie a na túto tradíciu . Dnes je SlovTan jedinou firmou na Slovensku, ktorej výrobný program zahŕňa celú vertikálu od zapracovania surových koží po výrobu hotových, upravených usní. Nová hala má rozmery 10,8 x 16 m a vnútornú svetlú výšku 5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa plnia dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (hrúbka izolácie 200 mm minerálnej vlny) a parozábrana. Opláštenie stien LLENTAB typ 3 je skladba, ktorá paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší plech je montovaný priamo na paždík, medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je v tomto prípade 150 mm, celá stena vrátane trapézových plechov má hrúbku 225 mm. Hala je osadená vrátami 3 000 x 2 500 m (1 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a oknami 1 500 x 1 300 mm (1 ks) a 600 x 900 mm (1 ks). Steny sú presvetlené fixným komôrkovým polykarbonátom v hliníkovom ráme o veľkosti 14 400 x 1 400 mm (1 ks) a 9 500 x 1 400 mm (1 ks).

SK0335 PHARMOS – (Nitra, dokončená 25. septembra 2019)

Objednávateľom a investorom bola akciová spoločnosť PHARMOS so sídlom v Nitre, ktorá podniká v oblasti farmaceutického veľkoobchodného trhu. Nová hala má veľkosť 14,3 x 36,7 m (šírka x dĺžka) a svetlú vnútornú výšku 8 m. Dvojplášťová strecha je pultová so sklonom 4 ° a aj u tejto haly, podobne ako u haly firmy ORGECO, je použitý strešný plášť LLENTAB 2LF s dvomi vrstvami – nad a pod väzníkmi. Opláštenie stien tvoria horizontálne kladené sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 170 mm. Stĺpy sú kapotované estetickým krycím plechom. Súčasťou diela sú rámy na osadenie vrát 4 000 x 4 000 mm (2 ks) a dverí 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R90, strešného plášťa EI90 DP1 a obvodového plášťa EW 90/EI30 DP1.