Priebeh výstavby skladovej haly CZ0757

Dňa 31.5. 2016 sme dokončili prístavbu skladovej haly v obci Háje na Příbramsku [49°40’35.0″N 14°02’58.6″E]. Jedná sa o samostatný sklad pripojený k existujúcej budove. Hala má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 34,156 m x 156,988 m. Vnútorný priestor je rozdelený pomocou požiarnej steny. Vnútorná svetlá výška budovy je 8,3 m.

Strešný plášť je izolovaný, z pozinkovaného TP46 trapézového plechu a tepelnej izolácie 150 mm (minerálna vlna). Opláštenie stien (typ 3) okrem deliacej priečky a jednej štítovej strany je izolované, vykonané zvisle kladeným pozinkovaným trapézovým plechom IP18 a tepelnou izoláciou. Výplň tvorí 150 mm minerálna vlna s parotesnou fóliou a potom je stena z interiérovej strany zaklopená vnútorným, tiež zvisle kladeným, profilovaným pozinkovaným plechom.

Jedna štítová strana (typ 4F) je riešená zvisle kladeným pozinkovaným oceľovým plechom IP18 s tepelnou izoláciou 150 mm minerálnej vlny. Na deliacu požiarnu priečkuje použitý vodorovne kladený sendvičový panel LL150 WOOL s minerálnou výplňou.

Farebné riešenie: strecha LL 9006, steny LL 5010 a LL 9006 + 3 pruhy vo farbe RAL 7011 na oboch pozdĺžnych stenách haly.

Vyjadrenie investora:

”Celkovú spoluprácu so spoločnosťou LLENTAB hodnotím veľmi pozitívne. Projekt od samého začiatku projektovania cez výrobu až po konečnú montáž doslova predčil všetky moje očakávania. Príjemným prekvapením bol pre nás fakt, že montéri spoločnosti boli ochotní a schopní pracovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. A tak predovšetkým vďaka ich prístupu nedošlo k posunu termínu dokončenia, čo bolo pre nás nesmierne dôležité vzhľadom k ďalším nadväzujúcim záväzkom.”

Josef Vondráček, Riaditeľ spoločnosti Josef Vondráček, s.r.o., Projekt CZ0757.