Hlavnú cenu súťaže „Odpovedz a poznaj krásy švédskeho kraja Bohuslän. Miesta, kde sa rodia haly LLENTAB.“, ktorou bol poznávací pobyt vo Švédsku, získal a na začiatku júna si aj užil pán Blažej Žofčín. Propagačnú súťaž organizovala spoločnosť LLENTAB Slovakia v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Martin Haertl, konateľ LLENTAB Slovakia (uprostred) spolu s víťazom súťaže Blažejom Žofčínom (vľavo) a Markom Birošom (vpravo) v priebehu poznávacieho pobytu vo Švédsku.

Martin Haertl, konateľ LLENTAB Slovakia (uprostred) spolu s víťazom súťaže Blažejom Žofčínom (vľavo) a Markom Birošom (vpravo) v priebehu poznávacieho pobytu vo Švédsku.

Poznávací výlet do Švédska sa uskutočnil v dňoch 4. až 7. júna 2017 a pretože hlavná cena bola určená pre dve osoby, zobral na návštevu švédskeho kraja Bohuslän – miesta, kde sa rodia haly LLENTAB – víťaz Blažej Žofčín aj Marka Biroša. Program bol nabitý: prvý večer ubytovanie v meste Kugshamn a večera, na druhý deň ráno bola pre oboch hostí pripravená návšteva centrály LLENTAB vrátane exkurzie v závode na výrobu oceľových hál. Okrem referenčných stavieb LLENTAB a prírodných krás kraja Bohuslän navštívili v priebehu pobytu Matej Žofčín a Marek Biroš aj mesto Trollhättan s múzeom automobilov SAAB a unikátnym vodným kanálom. V stredu 7. júna sa potom letecky vrátili domov.

Súťaže, ktorá prebiehala v marci 2017, sa mohol zúčastniť každý dospelý zamestnanec, štatutárny orgán, člen štatutárneho alebo dozorného orgánu firiem a spoločností, ktorým Slovenská sporiteľňa doručila propagačný materiál „Financovanie investičných zámerov a poradenstvo spojené s výstavbou hál LLENTAB“. Na webových stránkach Slovenskej sporiteľne potom stačilo vyplniť jednoduchý anketový formulár, ktorý pripravila spoločnosť LLENTAB a čo najpresnejšie odhadnúť správnu odpoveď na súťažnú otázku – na akej celkovej ploche (v m2) v Českej republike a na Slovensku stoja haly značky LLENTAB. Správna odpoveď bola 1 653 823 m2 a víťaz súťaže pán Matej Žofčín odhadol plochu zo všetkých súťažiacich najbližšie.