V priebehu februára sme vo Veľkom Záluží dokončili montáž výrobno-skladovej haly a v Poprade sme postavili z oceľových konštrukcií LLENTAB novú skladovú halu.

SK000511 HSH – výrobno-skladová hala (Veľké Zálužie)

Objednávateľom a investorom novej haly bola spoločnosť HSH, spoločnosť s ručením obmedzeným, z Veľkého Zálužia, ktorá dnes patrí k najdynamickejším spracovateľským hydinárskym podnikom na Slovenku. LLENTAB Slovakia pre ňu dokončil novú výrobnú/skladovú halu s pôdorysom 24,2 x 39,6 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška haly je 5,5 m. Jednoplášťová strecha má sklon 7°, krytina je vyskladaná zo strešných sendvičových panelov s výplňou PIR. Nosnými prvkami sú väznice, ktoré sú kladené kolmo na konštrukciu priehradových väzníkov. Obvodový plášť haly je z vodorovne ukladaných sendvičových panelov, tiež s PIR výplňou (120 mm). Hala je „po vode“ napojená na existujúcu budovu v pozdĺžnej stene, dĺžka napojenia je 11,4 m.

SK000518 STIEBEL ELTRON – skladová hala (Poprad)

Pre medzinárodný koncern STIEBEL ELTRON, ktorý patrí celosvetovo k technologickým lídrom na trhu v segmentoch ohrevu vody, elektrického vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie a pre jeho závod v Poprade, sme v priebehu necelých troch mesiacov zrealizovali novú neizolovanú skladovú halu. Hala má pôdorysný rozmer 38,7 x 40,6m a jej svetlá výška je 5,5m. Sedlová strecha má sklon 4°. Obvodový plášť je doplnený o presvetľovacie trapézové lamináty. Na vstup do haly budú slúžiť rolovacie vráta a personálne dvere od spoločnosti SPEDOS. Farby strešného a obvodového plášťa korešpondujú s firemnými farbami koncernu.