V Trenčíne sme po štyroch mesiacoch ukončili montáž novej skladovej haly, novú halu pre mäsovýrobu v obci Spišská Teplica sme vo februári odovzdali investorovi. Nová hala LLENTAB stojí od februára aj v Nových Zámkoch.

SK000556 SH REAL – skladová hala, Trenčín

Investorom a objednávateľom novej skladovej haly a opláštenia existujúcej strechy bola spoločnosť SH real, s. r. o. so sídlom v Trenčianskej Teplej. Skladová hala s konštrukciou S7HR má pôdorys 22,9 x 69,1 m a jej vnútorná svetlá výška je 5 m. Strecha má sklon 7° a jej strešný plášť LLENTAB typ 5 je tepelne izolovaný 200 mm vrstvou minerálnej izolácie, krytinou je oceľový obojstranne lakovaný a pozinkovaný trapézový plech. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F má z exteriéru zvislo kladený, obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech, izoláciou je 150 mm vrstva minerálnej vlny.

SK000556 SH REAL – skladová hala, Trenčín

Požiarna odolnosť obvodového plášťa je EI30 D1 / EW30 D1, pri obvodových stĺpoch R30. Existujúci objekt má veľkosť 6,2 x 7,6 m a jeho nová sedlová strecha so strešným plášťom z oceľového obojstranne lakovaného a pozinkovaného trapézového plechu je bez tepelnej izolácie.

SK000357 PDP MLIEKO MÄSOVÝROBA – výrobná hala, Spišská Teplica

Novú halu pre mäsovýrobu sme dokončili pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici. Nová hala v Spišskej Teplici má pôdorys 37 x 37 m a jej vnútorná výška pod väzníkom je 3,8 m. Sedlová strecha LLENTAB typ 0 (sklon 7°) a obvodový plášť LLENTAB typ 0 sú bez tepelnej izolácie, povrch je z oceľových pozinkovaných trapézových plechov. Prístup personálu do interiéru je riešený dverami (15 ks) rôznych šírok – od 1 do 3,6 m –  a výšok – od 2 do 2,5 m. Prirodzené svetlo privádza do interiéru haly viac ako 50 okien.

SK000357 PDP MLIEKO MÄSOVÝROBA – výrobná hala, Spišská Teplica

PDP Spišská Teplica vzniklo v roku 1952 a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v podhorskom prostredí v katastrálnych územiach Spišská Teplica a Poprad. Družstvo sa zaoberá pestovaním trhových plodín a krmovín, chovom hovädzieho dobytka s produkciou mlieka a mäsa, ťažbou dolomitického vápenca a poskytovaním služieb.

Ďalší projekt…

Spoločnosť GEMMA stavebná firma, a. s. so sídlom v Bratislave je objednávateľom a investorom novej oceľovej haly LLENTAB s administratívnou časťou v Nových Zámkoch.