V auguste sme okrem iných hál dokončili v Kremnici oceľové prestrešenie dvora pre Kremnickú banskú spoločnosť

SK0263 DEK TRENČÍN – oceľové prestrešenie dvora (Kremnica, dokončené 13. augusta 2018)

Objednávateľom a investorom skladovej haly bola Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. z Kremnice. Spoločnosť sa orientuje na ťažbu a spracovanie bentonitov a na obchodnú činnosť so zameraním na bentonit a bentonitové výrobky. Predmetom diela bola dodávka materiálu a montáž prestrešenia dvora oceľovými prvkami LLENTAB. Objekt má rozmery 12,5 x 42,8 m (šírka x dĺžka), vnútorná svetlá výška je 4,5 m. Pultová strecha má sklon 4° a je, podobne ako opláštenie stien, nezateplená. Krytinu strechy a opláštenie stien tvorí trapézový plech, ktorý je na stenách zvislo kladený. Steny sú presvetlené trapézovým laminátom o rozmeroch 1 800 x 1 200 mm (2 ks). Na streche skladovej haly zlepšuje prístup svetla trapézový laminát o veľkosti 40,3 x 1,2 m (1 ks).

DEK Trenčín - oceľové prestrešenie dvora - montované haly LLENTAB