V októbri sme okrem iných dokončili skladovú halu v Bratislave pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a skladovú halu v obci Čab pre nitriansku stavebnú spoločnosť EKOMONT.

SK 0254 SAG (skladová hala, dokončená 23. októbra 2017)

Objednávateľom bola spoločnosť SAG Elektrovod, a.s. z Bratislavy, ktorá bola dodávateľom stavebných prác pre investora novej haly – spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom v Bratislave. Nová skladová hala pre firmu SEPS stojí v Bratislave a má rozmery 10,2 x 14 m a svetlú výšku 5,7 m. Sedlová strecha má sklon 7° a je krytá oceľovým trapézovým plechom, obojstranne zinkovaným. Obvodový plášť tvorí zvislo zinkovaný kladený trapézový plech. Strešný plášť je izolovaný 200 mm vrstvou minerálnej vlny, opláštenie stien potom 150 mm minerálnej vlny. Vo vonkajšom plášti haly sú stavebne pripravené otvory pre vráta o veľkosti 3 600 x 3 600 mm (2 ks) a okná 3 000 x 750 mm (3 ks).

SK 0243 EKOMONT Lahne (skladová hala, dokončená 27. októbra 2017)

Objednávateľom a investorom haly bola spoločnosť EKOMONT Nitra, s.r.o. ktorej predmetom podnikania sú pozemné a inžinierske stavby a vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou. Špecializuje sa najmä na dodávky stavebných prác a celkov v oblasti zatepľovania fasád objektov, stavebných a zemných prác apod. Hala o rozmeroch 31,7 x 74,4 m a svetlou výškou 9 m stojí od októbra 2017 v priemyselnom parku v obci Čab, 16 km od okresného mesta Nitry. Predmetom dodávky bola konštrukcia LLENTAB, ktorá je pripravená pre montáž strešného plášťa a opláštenia haly zo sendvičových panelov s jadrom z PUR peny – u strechy s hrúbkou 100 mm, u stien s hrúbkou 80 mm. Súčasťou diela bol aj rám pre osadenie vrát o rozmere 5 000 x 5 000 mm (2 ks), dverí o rozmere 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a okien rôznych rozmerov (celkom 11 ks).

Skladová hala LLENTAB, Výroba montované oceľové haly