S cieľom zaistenia komplexných služieb pre svojich klientov pripravila spoločnosť LLENTAB, spol. s r. o., v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, možnosť využitia služieb v oblasti financovania investičných zámerov a poradenstva spojených s výstavbou hál LLENTAB.

Výhody, ktoré partnerstvo so Slovenskou sporiteľňou klientovi LLENTAB prináša:
• možná osobná účasť bankára na rokovaní s obchodným zástupcom LLENTAB,
rýchle spracovanie žiadosti o poskytnutie spolufinancovania a posúdenie bonity klienta,
individuálne splátkové kalendáre podľa potrieb klientov aj s možnosťou mimoriadnej splátky,
nižšia administratíva pri spracovaní úveru – podklady medzi Slovenskou sporiteľňou a LLENTAB týkajúce
sa účelovosti úveru sa vzájomne pravidelne komunikujú, bez zaťažovania klienta,
individuálna úroková sadzba a 70 %-ná zľava zo spracovateľského poplatku.

O Slovenskej sporiteľni:
najväčšia slovenská banka s najširšou sieťou pobočiek a bankomatov,
• špecializované programy a poradenstvo pre podnikateľov,
• banka prvej voľby pre samosprávy, verejný a neziskový sektor.

Slovenská sporiteľňa – kontaktné osoby pre klientov LLENTAB:

Partneri LLENTAB - pomôžeme vám s financovaním haly