Novú skladovú halu staviame od mája pre výrobcu svetelných dekorov v Nových Zámkoch a stavebná spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, a.s. z Bratislavy si u nás zadala výstavbu troch objektov – dvoch oceľových hál a haly pre administratívnu časť zo vstavaným podlažím a zvýšenou požiarnou odolnosťou.

SK0333 ORGECO Nové Zámky

Objednávateľom novej skladovej haly bola stavebná spoločnosť IP BUILD s.r.o. z Bešeňova, investorom firma ORGECO spol. s r.o. z Nových Zámkov. ORGECO sa už od r. 1993 špecializuje na vývoj a výrobu slávnostných svetelných dekorov pre vianočnú ilumináciu exteriérov a interiérov. V súčasnosti patrí medzi najväčších výrobcov svetelných dekorov Európy, pričom 98% produkcie realizuje na zahraničných trhoch Európy, Kanady a USA. Nová hala má rozmery 21,3 x 105,3 m (šírka x dĺžka) a svetlú vnútornú výšku 4,7 m. Dvojplášťová strecha je sedlová so sklonom 7 °. Horná vrstva nad konštrukciou priehradového väzníka je tvorená krytinou z trapézového plechu, opatrenou vrstvou proti kvapkaniu zrazených pár. Nosnými prvkami sú väznice kladené kolmo na konštrukcie priehradových väzníkov. Spodná vrstva pod konštrukciou priehradového väzníka tvorí podhľad v hale. Nosnými prvkami sú Z-profily zavesené na spodné pásy väzníkov. Medzi týmito profilmi je fúkaná tepelná izolácia z minerálnej vlny o hrúbke 200 mm. Podhľadovú vrstvu tvorí trapézový plech. Kombinácie opláštenia steny typ 4 s týmto podhľadom je unikátnym riešením systému LLENTAB a investorovi ponúka „čistý“ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie. Použitá skladba stien a podhľadov zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť konštrukcie. Halu predeľujú dve vnútorné deliace steny z oceľového trapézového plechu. Stĺpy nesúce stenový plášť deliacich stien s požiarnou odolnosťou EI 30 majú požiarnu odolnosť R30. Súčasťou diela je stavebná pripravenosť pre inštaláciu vrát 4 100 x 3 500 mm (5 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (3 ks) a 2 500 x 2 500 mm (2 ks) a okien rozmerov 2 400 x 2 000 mm (27 ks), 500 x 500 mm (9 ks), 1 000 x 750 mm (3 ks), 1 000 x 1 000 mm (1 ks) a 900 x 1 200 mm (5 ks).

SK0268 GEMMA

Objednávateľom dvoch objektov je stavebná spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, a.s. z Bratislavy, ktorá si u nás zadala výstavbu oceľovej haly a haly s administratívnou časťou zo vstavaným podlažím a zvýšenou požiarnou odolnosťou. Objekt 1, halová časť má veľkosť 15/18,8 x 30/15,5 m (šírka x dĺžka) a vnútornú výšku 4,7 m, objekt 2, administratívna časť, má rozmery 19,9 x 16 m a výšku 5,8 m. Oba objekty majú rovnaký typ strechy, strešného a stenového opláštenia. Strecha je pultová so sklonom 4 ° a podobne ako u haly firmy ORGECO je aj tu použitá kombinácia strešného plášťa LLENTAB 2LF a stenového opláštenia 4F, ktorá je unikátnym riešením systému LLENTAB a investorovi ponúka „čistý“ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie. Použitá skladba stien a podhľadov zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť konštrukcie. V administratívnej časti bude ako spodná vrstva použitý sádrokartonový podhľad, zatiaľ čo v halovej časti to bude oceľový trapézový plech. Súčasťou diela je vnútorná deliaca stena s požiarnou odolnosťou EI30 DP1 zo zvislo kladeného oceľového trapézového plechu a vstavané podlažie s plochou 233 m2 (15 x 15,5 m) a úžitkovou nosnosťou 250 kg / m2. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy, obvodových stĺpov, stĺpov deliacej steny a poschodia je R30, strešného plášťa EI30 DP1 a obvodového plášťa EW 30/EI30 DP1.

SK0270 GEMMA

Objednávateľom oceľovej haly je stavebná spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, a.s. z Bratislavy. Hala má rozmery 12 x 30,1 m a výšku 4,5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, strešný plášť je dvojplášťový typ LLENTAB 4. Izolované opláštenie stien LLENTAB 4F ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu a opravy a jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien nebo vrát). Súčasťou diela je rám na osadenie vrát 4 000 x 4 000 mm (2ks) a dverí 1 000 x 2 100 (1 ks) a 1 600 x 2 100 mm (1 ks). Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R30, strešného plášťa EI30 DP1 a obvodového plášťa EW 30/EI30 DP1.