Spájame výhody konštrukčných materiálov

Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 zrealizovaných projektov. Na základe našich skúseností vám bezplatne navrhneme optimálne stavebno-konštrukčné riešenie pre váš projekt. Primárnu nosnú konštrukciu je možné navrhnúť z overeného systému žiarovo zinkovaných oceľových profilov LLENTAB  alebo je možné tieto profily kombinovať s alternatívnymi materiálmi primárnych nosných konštrukcií (železobetónovými alebo stĺpmi z valcovanej ocele).

Valcované oceľové stĺpy a strešné priehradové väzníky LLENTAB

Využitie konštrukcie

Ideálna voľba pre výrobné haly
s požiadavkou na individuálne
tvarové riešenie hál v nadväznosti na
potreby technológie. Oceľové
konštrukcie umožňujú následnú
modifikáciu a doplnenie ďalších
médií a technológií.

Kombinované materiály

Priehradové väzníky LLENTAB vyrobené
z pozinkovanej ocele a stĺpy z valcovaných profilov, ošetrené
náterovým systémom, prípadne zinkovaním, podľa náročnosti prostredia.

Statika a požiarna odolnosť

Efektívny statický
návrh systému pre tvarovo
náročné a rôznorodé projekty.
Požiarna odolnosť je riešená
výpočtom podľa Eurokódu
alebo požiarnym náterom.

Vybrané referencie

Železobetónové
stĺpy a strešné priehradové väzníky LLENTAB

Využitie konštrukcie

Vhodné riešenie
pre veľkoplošné skladové
haly s požiadavkou na
vyššiu skladovú
výšku využívajúce
opakované použitie
modulárnej konštrukcie.

Kombinované materiály

Priehradové väzníky
LLENTAB
vyrobené
z pozinkovanej ocele
a železobetónové stĺpy.

Statika a požiarna odolnosť

Modulárny statický systém
s neobmedzeným opakovaním,
s rozostupom stĺpov napr. 12 x 24 m.
Pri využití kombinácie požiarnych
bezpečnostných zariadení systém spĺňa najvyššie
požiadavky na požiarnu odolnosť.

Vybrané referencie

Oceľové prievlaky z valcovaných profilov a stropníc z LLENTAB profilov

Využitie konštrukcie

Preverené riešenie pre
nosnú konštrukciu poschodia
,
predovšetkým pri administratívnych
budovách a vostavbách do
existujúcich objektov, umožňujúce
realizovať väčšie rozpätie
medzi nosnými stĺpmi.

Kombinované materiály

Stropnice LLENTAB vyrobené z pozinkovaných profilov
a prievlakov z valcovaných profilov
, ošetrené
náterovým systémom, prípadne zinkovaním podľa
požiadaviek projektu.

Statika a požiarna odolnosť

Prievlaky a stropnice navrhnuté v jednej rovine zabezpečujú
nízku konštrukčnú výšku nosnej konštrukcie stropu/poschodia.
Konštrukcia podlahy môže byť tvorená pororoštami,
plošnými drevenými materiálmi alebo oceľovobetónovou
doskou realizovanou do nosného trapézového plechu.

Požiarna odolnosť je riešená výpočtom podľa Eurokódu,
podhľadmi, obkladmi, nátermi.

Vybrané referencie

Súčasťou optimálneho návrhu je:

  • optimalizácia projektu s využitím hybridných konštrukcií – tvar, rozmery, materiály,
  • objemové nacenenie daného konštrukčného riešenia pre predbežný rozpočet,
  • dodanie základných výkresov haly– pôdorys, rezy, pohľady, modulové usporiadanie,
  • návrh statického riešenia a konzultácia požiarneho riešenia,
  • odovzdanie 2D a 3D výstupov v aplikácii Autodesk Revit, určených na použitie v BIM.

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu môžete nezáväzne kontaktovať LLENTAB technickú podporu.

Ing. Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ LLENTAB Slovakia spol. s r. o.
tel. č. : +421 911 914 250
dusan.bernatak@llentab.sk