Priniesli sme švédske oceľové haly do Európy

LLENTAB je silný medzinárodný hráč. V súčasnosti je etablovaný v siedmych európskych krajinách. LLENTAB má svoje pobočky vo Švédsku, Nórsku, Nemecku, Českej republike, Poľsku, Ukrajine a tiež na Slovensku. Materská spoločnosť  LLENTAB AB (www.llentab.se), má sídlo v Kungshamne vo Švédsku. Všetky pobočky sú členmi LLENTAB rodiny a zdieľajú rovnaké hodnoty.

Máme spoločný cieľ: Stať sa autoritatívnou značkou pre odvetvie oceľových hál v Európe.

Švédsko

LLENTAB AB, Švédsko

Materská spoločnosť LLENTAB AB sídli v Kungshamne vo Švédsku.
www.llentab.se

Slovensko

LLENTAB Slovensko

V roku 2006 bolo otvorené prvé predajné miesto LLENTAB na Slovensku. O 2 roky neskôr, v roku 2008 sa z neho stala pobočka LLENTAB Slovakia. Je to najmladšia pobočka LLENTAB skupiny. Sídlo firmy s obchodným, projekčným a montážnym tímom je v Bratislave.

www.llentab.sk

Česká republika

LLENTAB Czech Republic

Pobočka LLENTAB v Českej republike vznikla v roku 1996. Sídlo je v Prahe a ponúka predaj, projektovanie a montáž. V Prahe sa nachádza aj samostatná výrobná linka. Počas pôsobenia na Českom trhu LLENTAB postavil viac ako 1 000 oceľových hál.

www.llentab.cz

Poľsko

LLENTABHALLEN Poland

Pobočka LLENTAB v Poľsku vznikla v roku 1992 a ponúka predaj, projektovanie a montáž. Sídlo a tiež výrobňa s plne automatizovanou výrobnou linkou pre galvanizované oceľové komponenty sa nachádzajú v Gdaňsku. Okrem centrálneho sídla v Gdaňsku má LLENTAB Poland ďalších 15 obchodných miest po celej krajine.

www.llentab.pl

LLENTAB AS, Nórsko

Nórsko

LLENTAB AS, Nórsko

Pobočka LLENTAB v Nórsku vznikla v roku 1987. Sídlo je v Rosenholm Campus u Oslo, pobočka má vlastné projektové oddelenie. Ďalšie pracovisko s predajným tímom, projektantmi a montážnym tímom sa nachádza v Trondheime.

www.llentab.no

Ukraina

LLENTAB Ukraine

Prvé predajné miesto LLENTAB na Ukrajine bolo otvorené v roku 2003. V roku 2006 sa z neho stala pobočka LLENTAB Ukraine. Sídlo sa nachádza v Kyjevskom regióne a pobočka zastrešuje predaj, projektovanie a montáž.

www.llentab.ua

Nemecko

LLENTAB Germany

Nemecká pobočka LLENTAB Germany vznikla v roku 1994, so sídlom v Berlíne. Poskytuje predaj, projektovanie a montáž.

www.llentab.de