LLENTAB riešenie pre sekundárne konštrukcie

LLENTAB riešenie pre sekundárne konštrukcie

Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „Z“, „C“ a „H“ sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými a drevenými).

Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvodov dymu a tepla, vzduchotechnických jednotiek a rozvodov. Na stenových plášťoch sa profily využívajú ako ich podporné konštrukcie, rámy okien, vrát a dverí, prípadne ako ochranné konštrukcie v úrovniach podlahy. Vďaka svojmu modulovému usporiadaniu sa profily často používajú na konštrukciu technologických mostov, trás a podporných konštrukcií pre rozvod médií.

Samostatnou kapitolou je využitie profilov pre stropy nosných podláh v administratívnych budovách, skladových a výrobných halách, prípadne na konštrukciu tribún v športových halách. Bežnou súčasťou dodávky sekundárnej konštrukcie LLENTAB je statický výpočet a návrh požiarnej odolnosti podľa Eurokódu. Štandardné prvky sú skladom a bežná dodacia lehota pri špecifických projektoch sú 2 týždne od zadania.

„Z“ PROFIL

Využitie:

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov a pre technologické lávky.

Rozmery:

Z-profily majú výšku 150 / 200 / 250 mm, hrúbka materiálu je 1,5 / 2 / 3 / 4 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm a 420 MPa pre hrúbku 4 mm. Zinkovanie 275 g/m2 pre hrúbku 1,5 / 2 mm, 450 g/m2 pre hrúbku 3 / 4 mm.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory s priemerom 12,5 / 13,5 / 16,5 mm môžu byť umiestnené na pásnici aj v stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

„C“ PROFIL

Využitie

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov, na výmenu strešných svetlíkov, plošiny, stenové rámy pre stavebné výplne, stropnice, prievlaky v stropoch a profily pre technologické lávky.

Rozmery:

C-profily majú výšku 100 / 170 / 250 / 300 / 360 / 380 mm, hrúbka materiálu je 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm, 420 MPa pre hrúbku 4 mm a 500 MPa pre hrúbku 5 / 6 mm. Zinkovanie 275 g/m2 pre hrúbku 2 mm, 450 g/m2 pre hrúbku 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory pre inštalácie s priemerom 12,5 a 16,5 mm môžu byť umiestnené na pásnici aj v stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

„H“ PROFIL

Využitie:

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov, profily pre technologické lávky, odvodňovacie profily do nespevnených komunikácií.

Rozmery:

H-profily majú vnútornú výšku 102 mm, vonkajšia výška sa líši podľa hrúbky materiálu 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm, 420 MPa pre hrúbku 4 mm a 500 MPa pre hrúbku 5 / 6 mm. Zinkovanie 450 g/m2 pre každú hrúbku materiálu.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory s priemerom 12,5  a 16,5 mm môžu byť na pásnici aj v hlavnej stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

Podrobné informácie o profiloch

Radi Vám navrhneme optimálne riešenie.
Neváhajte nás kontaktovať.

Ing. Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ
tel. č. : +421 911 914 250
dusan.bernatak@llentab.sk

Presnú a rýchlu montáž oceľových konštrukcií LLENTAB kladne hodnotí aj hlavný inžinier projektu THÚ

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorom výstavby stredísk Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a v Humennom. ZSSK vybrala za zhotoviteľa centra THÚ v Nových Zámkoch, kde sa na výstavbe objektov podieľa aj LLENTAB Slovakia, skupinu firiem - Metrostav, a. s. (vedúci [...]

Rozhovor s odborníčkou na tému kvality osvetlenia v budovách

Kvalite vnútorného prostredia budov sa dlhodobo a systematicky venuje Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT Praha. Jeho Laboratórium vnútorného prostredia sa zameriava na rozvoj problematiky vnútorného prostredia so zameraním na tepelnú pohodu, kvalitu vzduchu a osvetlenie v budovách. V Laboratóriu kvality vnútorného prostredia UCEEB zastrešuje výskumné aktivity týkajúce sa [...]

Svetelná hygiena v halách

Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, nie je jednoduchá odpoveď. Projektant vždy hľadá odpoveď v legislatíve, ktorá určuje, aké osvetlenie je v budovách potrebné na zabezpečenie dostatočného zrakového komfortu. Chronobiológia, ktorá sa zaoberá biorytmami vo vzťahu k času, na to však nedokáže exaktne odpovedať. Napriek tomu je nad [...]

Pripravte vašu halu na umiestnenie fotovoltiky včas

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je skutočnosťou, ktorú nemožno prehliadnuť. Potenciál v tejto oblasti je veľký – hoci napríklad v Českej republike vlani vzniklo viac ako šesťtisíc nových solárnych elektrární s výkonom 51,4 MW, drvivá väčšina z nich patrí do kategórie malých zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne na strechách [...]

Železobetónové stĺpy a oceľové väzníky – ideálna kombinácia pre vysoké haly

Skladovaciu halu CZ0950 s prístreškom realizovala spoločnosť LLENTAB v októbri 2020 v Plzni. Objednávateľom a investorom bola spoločnosť ZDP – DŘEVOPRODEJ, s. r. o. Išlo o opakovaný projekt, pri ktorom sa použil osvedčený a predtým testovaný hybridný konštrukčný systém. Podobný bol použitý v roku 2018 v skladovej hale v [...]

Skúsenosti generálneho projektanta s hybridným riešením primárnej konštrukcie

V projektoch spoločnosti MATRIX sa využívajú nielen kompletné konštrukčné riešenia LLENTAB, ale aj hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú oceľové konštrukcie s inými systémami – napríklad valcovaná oceľ s oceľovými konštrukciami LLENTAB a pod. Ing. František Velínský, konateľ spoločnosti AG ATELIER s. r. o., využil optimalizované hybridné konštrukčné riešenie pri návrhu piliarskej [...]

LLENTAB dodáva riešenia aj pre sekundárne konštrukcie

Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „C“ a „Z“ sú vyrábané vo Švédsku a sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými aj drevenými). Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvody [...]

V Lipníku nad Bečvou sa kombinovali železobetónové stĺpy a oceľové väzníky

Spoločnosť DŘEVO TRUST patrí medzi tých zákazníkov spoločnosti LLENTAB, ktorí svoje predajne opakovane stavajú z oceľových konštrukcií. V predošlom roku bola dokončená skladová hala s prístreškom, ktorá je niečím špecifická – na konštrukciu haly bola použitá kombinácia železobetónových stĺpov s oceľovými väzníkmi, kompletne dodaných firmou LLENTAB. Dôvody tohto riešenia a ďalšie špecifiká [...]

Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom [...]

Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu generálneho projektanta a dodávateľa konštrukčného systému

Ing. Marián Piterka z architektonickej kancelárie AK Csanda-Piterka, s.r.o. z Nitry sa pri obhliadnutí späť na začiatok plánovania investície javí ako jeden z najdôležitejších ľudí projektu dvoch nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP. On bol autorom pôvodného projektu, a práve vďaka nemu sa v istej fáze vývoja začalo uvažovať o zmene koncepcie a využití oceľovej konštrukcie [...]

Porovnanie stavebnej byrokracie v Európe

Dobrá stavebná legislatíva ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť stavieb, ale má zásadný vplyv na zdravie stavebného sektora a hospodárstva ako celku. Na komplikovanosť povoľovacieho procesu pritom nedoplácajú len investori, ale úplne všetci. Dôsledky sú viditeľné — viazne budovanie potrebnej infraštruktúry, chýbajú nové priestory a byty, rastie ich cena a úmerne k tomu aj nájomné. Nezanedbateľný [...]

Požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5 dopadla úspešne

V priebehu júla prebehla v skúšobni PAVUS, a.s., vo Veselí nad Lužnicí, požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5. Skúšky prebehli pre zaťaženie v  II. snehovej zóne. Skúšobnou vzorkou bol strešný plášť s rozpätím 6 metrov. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, vzájomne oddelené dištančnými profilmi. Izoláciou [...]

LLENTAB je pre nás inžinierska konštrukcia. Parametre materiálu sú využité práve tam, kde je silný.

Koncom apríla 2019 dokončil LLENTAB stavbu skladovej haly pre spoločnosť EKM Invest s.r.o. z Nitry. Projekt tejto haly, ako aj nedávno dokončených dvoch hál vo Vrábľoch pre spoločnosť Švec a Spol., pripravoval ing. Marián Piterka z AK Csanda-Piterka. Spomínate si, od kedy sa datuje [...]

Go to Top