LLENTAB riešenie pre sekundárne konštrukcie

LLENTAB riešenie pre sekundárne konštrukcie

Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „Z“, „C“ a „H“ sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými a drevenými).

Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvodov dymu a tepla, vzduchotechnických jednotiek a rozvodov. Na stenových plášťoch sa profily využívajú ako ich podporné konštrukcie, rámy okien, vrát a dverí, prípadne ako ochranné konštrukcie v úrovniach podlahy. Vďaka svojmu modulovému usporiadaniu sa profily často používajú na konštrukciu technologických mostov, trás a podporných konštrukcií pre rozvod médií.

Samostatnou kapitolou je využitie profilov pre stropy nosných podláh v administratívnych budovách, skladových a výrobných halách, prípadne na konštrukciu tribún v športových halách. Bežnou súčasťou dodávky sekundárnej konštrukcie LLENTAB je statický výpočet a návrh požiarnej odolnosti podľa Eurokódu. Štandardné prvky sú skladom a bežná dodacia lehota pri špecifických projektoch sú 2 týždne od zadania.

„Z“ PROFIL

Využitie:

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov a pre technologické lávky.

Rozmery:

Z-profily majú výšku 150 / 200 / 250 mm, hrúbka materiálu je 1,5 / 2 / 3 / 4 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm a 420 MPa pre hrúbku 4 mm. Zinkovanie 275 g/m2 pre hrúbku 1,5 / 2 mm, 450 g/m2 pre hrúbku 3 / 4 mm.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory s priemerom 12,5 / 13,5 / 16,5 mm môžu byť umiestnené na pásnici aj v stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

„C“ PROFIL

Využitie

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov, na výmenu strešných svetlíkov, plošiny, stenové rámy pre stavebné výplne, stropnice, prievlaky v stropoch a profily pre technologické lávky.

Rozmery:

C-profily majú výšku 100 / 170 / 250 / 300 / 360 / 380 mm, hrúbka materiálu je 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm, 420 MPa pre hrúbku 4 mm a 500 MPa pre hrúbku 5 / 6 mm. Zinkovanie 275 g/m2 pre hrúbku 2 mm, 450 g/m2 pre hrúbku 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory pre inštalácie s priemerom 12,5 a 16,5 mm môžu byť umiestnené na pásnici aj v stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

„H“ PROFIL

Využitie:

Sekundárne profily pre strešné a stenové opláštenia budov, profily pre technologické lávky, odvodňovacie profily do nespevnených komunikácií.

Rozmery:

H-profily majú vnútornú výšku 102 mm, vonkajšia výška sa líši podľa hrúbky materiálu 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ s pevnosťou na medzi klzu 350 MPa pre hrúbku 3 mm, 420 MPa pre hrúbku 4 mm a 500 MPa pre hrúbku 5 / 6 mm. Zinkovanie 450 g/m2 pre každú hrúbku materiálu.

Vyhotovenie otvorov:

Otvory s priemerom 12,5  a 16,5 mm môžu byť na pásnici aj v hlavnej stojine.

Spojovací materiál:

Spoje sú navrhnuté v nadväznosti na nosnú konštrukciu, spojovací materiál pevnostnej triedy 8.8.

Podrobné informácie o profiloch

Radi Vám navrhneme optimálne riešenie.
Neváhajte nás kontaktovať.

Ing. Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ
tel. č. : +421 911 914 250
dusan.bernatak@llentab.sk

Hybrid v Krosne

Slovo "hybrid" si v posledných rokoch získalo veľkú popularitu. Máme hybridné zamestnanie, autá... a haly. O výhodách a nevýhodách hybridných konštrukcií sa zástupcovia poľskej pobočky LLENTAB rozprávali s Jakubom Malikom, projektantom hál spoločnosti Krofam, výrobcu nábytku z Krosna. Aké sú výhody hybridných konštrukcií, v [...]

Sendvičové panely TRIMO budú chrániť hlavný objekt a umývač nového strediska THÚ železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch

O realizácii nového strediska Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch, na ktorom sa svojimi dodávkami podieľa aj spoločnosť LLENTAB Slovakia, sme už opakovane písali. V tomto článku sa chceme zamerať na strešný a obvodový plášť obidvoch samostatných objektov s oceľovými konštrukciami LLENTAB. Ten bude zrealizovaný zo sendvičových panelov spoločnosti TRIMO [...]

Hybridné konštrukcie LLENTAB – viac možností a bezpečnosti

Existujú odvetvia, v ktorých je riziko požiaru veľmi vysoké. Na splnenie ich nárokov boli navrhnuté hybridné konštrukcie LLENTAB. Spĺňajú najvyššie požiadavky na protipožiarnu ochranu, ale majú aj ďalšie unikátne vlastnosti, čím sa stávajú praktickým riešením pre ďalšie rozmanité využitie. Haly LLENTAB nemusia byť postavené výlučne [...]

Haly LLENTAB vrátane prípravy na umiestnenie fotovoltických panelov

Súčasťou ponuky dodávky hál LLENTAB môže byť aj variant so zaťažením fotovoltickými panelmi. Je len na Vás, ako sa rozhodnete. Aj v prípade, že momentálne neuvažujete o inštalácii fotovoltiky, nemusíte byť do budúcna limitovaní. Vaša konštrukcia môže byť už vopred pripravená na súvisiace dodatočné zaťaženie. Investícia do fotovoltiky priamo [...]

Presnú a rýchlu montáž oceľových konštrukcií LLENTAB kladne hodnotí aj hlavný inžinier projektu THÚ

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorom výstavby stredísk Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a v Humennom. ZSSK vybrala za zhotoviteľa centra THÚ v Nových Zámkoch, kde sa na výstavbe objektov podieľa aj LLENTAB Slovakia, skupinu firiem - Metrostav, a. s. (vedúci [...]

Rozhovor s odborníčkou na tému kvality osvetlenia v budovách

Kvalite vnútorného prostredia budov sa dlhodobo a systematicky venuje Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT Praha. Jeho Laboratórium vnútorného prostredia sa zameriava na rozvoj problematiky vnútorného prostredia so zameraním na tepelnú pohodu, kvalitu vzduchu a osvetlenie v budovách. V Laboratóriu kvality vnútorného prostredia UCEEB zastrešuje výskumné aktivity týkajúce sa [...]

Svetelná hygiena v halách

Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, nie je jednoduchá odpoveď. Projektant vždy hľadá odpoveď v legislatíve, ktorá určuje, aké osvetlenie je v budovách potrebné na zabezpečenie dostatočného zrakového komfortu. Chronobiológia, ktorá sa zaoberá biorytmami vo vzťahu k času, na to však nedokáže exaktne odpovedať. Napriek tomu je nad [...]

Pripravte vašu halu na umiestnenie fotovoltiky včas

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je skutočnosťou, ktorú nemožno prehliadnuť. Potenciál v tejto oblasti je veľký – hoci napríklad v Českej republike vlani vzniklo viac ako šesťtisíc nových solárnych elektrární s výkonom 51,4 MW, drvivá väčšina z nich patrí do kategórie malých zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne na strechách [...]

Železobetónové stĺpy a oceľové väzníky – ideálna kombinácia pre vysoké haly

Skladovaciu halu CZ0950 s prístreškom realizovala spoločnosť LLENTAB v októbri 2020 v Plzni. Objednávateľom a investorom bola spoločnosť ZDP – DŘEVOPRODEJ, s. r. o. Išlo o opakovaný projekt, pri ktorom sa použil osvedčený a predtým testovaný hybridný konštrukčný systém. Podobný bol použitý v roku 2018 v skladovej hale v [...]

Skúsenosti generálneho projektanta s hybridným riešením primárnej konštrukcie

V projektoch spoločnosti MATRIX sa využívajú nielen kompletné konštrukčné riešenia LLENTAB, ale aj hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú oceľové konštrukcie s inými systémami – napríklad valcovaná oceľ s oceľovými konštrukciami LLENTAB a pod. Ing. František Velínský, konateľ spoločnosti AG ATELIER s. r. o., využil optimalizované hybridné konštrukčné riešenie pri návrhu piliarskej [...]

LLENTAB dodáva riešenia aj pre sekundárne konštrukcie

Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „C“ a „Z“ sú vyrábané vo Švédsku a sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými aj drevenými). Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvody [...]

V Lipníku nad Bečvou sa kombinovali železobetónové stĺpy a oceľové väzníky

Spoločnosť DŘEVO TRUST patrí medzi tých zákazníkov spoločnosti LLENTAB, ktorí svoje predajne opakovane stavajú z oceľových konštrukcií. V predošlom roku bola dokončená skladová hala s prístreškom, ktorá je niečím špecifická – na konštrukciu haly bola použitá kombinácia železobetónových stĺpov s oceľovými väzníkmi, kompletne dodaných firmou LLENTAB. Dôvody tohto riešenia a ďalšie špecifiká [...]

Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom [...]

Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu generálneho projektanta a dodávateľa konštrukčného systému

Ing. Marián Piterka z architektonickej kancelárie AK Csanda-Piterka, s.r.o. z Nitry sa pri obhliadnutí späť na začiatok plánovania investície javí ako jeden z najdôležitejších ľudí projektu dvoch nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP. On bol autorom pôvodného projektu, a práve vďaka nemu sa v istej fáze vývoja začalo uvažovať o zmene koncepcie a využití oceľovej konštrukcie [...]

Porovnanie stavebnej byrokracie v Európe

Dobrá stavebná legislatíva ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť stavieb, ale má zásadný vplyv na zdravie stavebného sektora a hospodárstva ako celku. Na komplikovanosť povoľovacieho procesu pritom nedoplácajú len investori, ale úplne všetci. Dôsledky sú viditeľné — viazne budovanie potrebnej infraštruktúry, chýbajú nové priestory a byty, rastie ich cena a úmerne k tomu aj nájomné. Nezanedbateľný [...]

Požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5 dopadla úspešne

V priebehu júla prebehla v skúšobni PAVUS, a.s., vo Veselí nad Lužnicí, požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5. Skúšky prebehli pre zaťaženie v  II. snehovej zóne. Skúšobnou vzorkou bol strešný plášť s rozpätím 6 metrov. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, vzájomne oddelené dištančnými profilmi. Izoláciou [...]

LLENTAB je pre nás inžinierska konštrukcia. Parametre materiálu sú využité práve tam, kde je silný.

Koncom apríla 2019 dokončil LLENTAB stavbu skladovej haly pre spoločnosť EKM Invest s.r.o. z Nitry. Projekt tejto haly, ako aj nedávno dokončených dvoch hál vo Vrábľoch pre spoločnosť Švec a Spol., pripravoval ing. Marián Piterka z AK Csanda-Piterka. Spomínate si, od kedy sa datuje [...]

Go to Top