Fáza prípravy

1. Dopyt

Náš tím obchodníkov sa snaží odpovedať na každý cenový dopyt, ktorý nám zašlete. Obchodný zástupca vám pomôže analyzovať vaše potreby a spresniť zadávaciu dokumentáciu, aby ponuka od nás čo najlepšie zodpovedala vašej budúcej hale.

2. Cenová ponuka

Príprava projektu si zvyčajne vyžiada viac ako desiatku verzií haly a s ňou súvisiacu cenovú ponuku. Naši obchodníci s podporou projektantov vám budú k dispozícii počas celého procesu.

3. Spolupráca na príprave projektu

V rámci prípravy projektu pre Vás spracujeme projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, hrúbku základov, požiarnu správu, návrh financovania projektu. Bezplatne vám ponúkneme skúsenosti tímu, ktorý postavil viac ako 10 000 hál, z toho takmer 2 000 v Českej a Slovenskej republike.

4. Podpis zmluvnej dokumentácie

Predložíme vám vyváženú zmluvu o dielo, ktorá je pripravená pre projekty výstavby hál. Podmienky zmluvy neriešia všetky situácie, ktoré sa môžu stať pri výstavbe haly, ale popisujú všetky, ktoré sme za 20 rokov stavania hál zažili. Technická špecifikácia a výkresy zobrazujú halu. Platobné podmienky zrozumiteľne popisujú spôsob úhrady ceny diela. Sme pripravení s vami zmluvu prejednať a prispôsobiť ju vášmu projektu a vašim požiadavkám. Po potvrdení zmluvy o dielo zaobstaráme materiál pre vašu halu a rezervujeme projekčnú, výrobnú a montážnu kapacitu na termíny dohodnuté v zmluve.

Fáza realizácie

5. Potvrdenie termínu zahájenia montáže (1.týždeň)

Zmluvu nie je dobré podpisovať na poslednú chvíľu. Výber stavebnej firmy a zahájenie stavebných prác potrebujú plné sústredenie. Hneď potom, ako poklepete na základný kameň stavby, pošlete nám potvrdenie termínov montáže a výber farby vašej haly. Od obdržania potvrdenia máme 42 dní na to, aby sme spracovali obchodnú dokumentáciu, vyrobili oceľovú konštrukciu a dodali ju na stavbu. Pokiaľ je stavba len na výkresoch, stále ešte nie je neskoro na úpravy. V tejto chvíli je čas na osadenie kotevných prvkov.

6. Pred zahájením stavby 7% (2. - 4. týždeň)

Odporúčame zvolať prvý kontrolný deň zhruba 4 týždne pred zahájením montáže. Na ňom vám predstavíme harmonogram montáže, plán kontroly kvality a technika stavby, ktorý bude LLENTAB zastupovať a bude pre vás kontaktnou osobou počas výstavby haly.

7. Výroba oceľovej konštrukcie 54% (5. - 7. týždeň)

Naše výrobné linky každý týždeň vyrobia oceľové konštrukcie pre viac ako 10 tisíc m2 hál. Výrobu zahájime zhruba 20 dní pred dohodnutým termínom dodania. Týždeň pred expedíciou materiálu overíme, že môžeme začať montovať. V tejto chvíli už sú zazmluvnené dodávky väčšiny komponentov pre vašu stavbu.

8. Montáž haly 66% (9. - 14. týždeň)

Žiadnu stavbu nemožno naplánovať dokonale, ale každú stavbu sa oplatí plánovať. Snažíme sa držať nášho harmonogramu, ale naši stavební technici sú oprávnení a kvalifikovaní robiť rozhodnutia v čase stavby. Na väčšine stavieb dodávame materiál na stavbu postupne tak, aby mohla montáž plynule pokračovať a zároveň materiál neblokoval vzácne voľné miesto na stavbe. Vráta, dvere, okná, svetlíky čakajú u výrobcov do okamihu, keď je možné skompletovať vašu stavbu.

9. Dokončenie haly a odovzdanie diela dokončenej stavby 99% (15. týždeň)

Vaše pripomienky k našej práci sa snažíme zapracovávať v priebehu výstavby. V našom štandardnom procese vám navrhneme previesť predbežnú inšpekciu týždeň pred skončením diela. Málokedy je možné, z dôvodu koordinácie prác s ostatnými profesiami dokončiť halu na 100%. Pri odovzdávaní haly zaznamenáme, čo chýba k vašej úplnej spokojnosti. Aby ste mali istotu, že odstránime nedorobky, poskytneme vám finančnú záruku.

 

10. Spokojný zákazník

Odovzdaním haly naše služby nekončia. Odovzdáme vám dokumentáciu skutočného prevedenia a v prípade potreby sa zúčastníme aj kolaudačného procesu. Naše servisné skupiny opravia poškodenia, ktoré môžu vzniknúť pri prevádzkovaní haly. Môžu realizovať úpravy stavby, ktoré si doobjednáte. Vyriešia aj prípadné reklamácie v päťročnej záručnej lehote.