“Postavili sme už viac ako 10 000 oceľových hál, z toho viac ako 1 500 na Slovensku a v Českej Republike. Sme vašim partnerom od počiatočnej konzultácie cez efektívny návrh, výrobu a montáž až po pozáručný servis.”

“Aj keď používame jeden systém, staviame rôzne haly na rôzne účely. Neizolované skladové haly, výrobné haly, efektívne administratívne budovy, reprezentatívne predajne a obchodné centrá, poľnohospodárske stavby a ďalšie.”

“Staviame haly s rozlohou od 200 m2 do 50 000 ma viac, vrátane športových hál a leteckých hangárov. Dôkazom popularity LLENTAB oceľových hál je viac ako 10 000 realizovaných projektov.”

10000+
dokončených oceľových hál(viac ako 1 500 v SR a ČR)
50
rokov skúseností(25 rokov v SR a ČR)
420
zamestnancov(67 v SR a ČR)
92
vlastných projektantov(26 v SR a ČR)

Skladové haly

Skladové haly

Výrobné haly

Výrobné haly

Poľnohospodárske stavby

Poľnohospodárske stavby

Administratívne budovy

Administratívne budovy

Predajne a obchodné centrá

Predajne a obchodné centrá

Športové haly

Športové haly

Jazdecké haly

Jazdecké haly

Letecké haly - hangáre

Letecké haly - hangáre

Recyklačné a odpadové haly

Recyklačné a odpadové haly

Prečo si vybrať LLENTAB ako dodávateľa pre vašu oceľovú halu?

LLENTAB ako jedna z mála firiem na trhu má dosah na celý proces dodania oceľovej haly. Od počiatočnej skice klienta na papieri cez naprojektovanie a výrobu až po montáž. Zaručíme vám kvalitu a efektivitu v každom kroku vášho projektu.

Korene systému oceľových hál LLENTAB sú v Kungshamne, mestečku v regióne Bohuslän na západnom pobreží Švédska.  Miestne podnebie utváralo a formovalo LLENTAB už od založenia v roku 1972. Slnko tu svieti silno a často. Ak dôjde k zmene, je to zmena dramatická. Nielenže leje ako z krhly, ale dážď vás bičuje zo všetkých strán. Pridajte slanú vodu a je jasné, že podnebie vytvorilo podmienky, ktorým sa LLENTAB jednoducho musel postaviť čelom.

Vždy sme kládli  dôraz na efektivitu a cenu. Preto sme dnes zaujímavým partnerom pre malé a stredné firmy.  Dôkazom popularity oceľových hál LLENTAB je viac ako 10 000 realizovaných projektov po celej Európe. Z toho bolo viac ako 1 500 projektov realizovaných na Slovensku a v Čechách.

Haly LLENTAB je možné rozšíriť, zmeniť dispozíciu, poprípade zmeniť použitie. Napríklad hala s neizolovaným opláštením môže byť neskôr izolovaná, alebo dodatočne môže byť rozšírená o ďalšiu plochu pristavaním ďalších modulov, prípadne môže byť dodatočne rozdelená podľa potreby. Haly LLENTAB je možné aj demontovať a opäť zmontovať na inom mieste.

Napríklad znalosť prostredia koróznej agresivity závislého na poľnohospodárskej činnosti, nebezpečenstva zaťaženia snehom, veterných podmienok podľa miesta výstavby, energetickú náročnosť atď.

Viac ako 400 zamestnancov na 7 trhoch v Európe. Zastavaná plocha našich projektov v Európe presahuje 12 miliónov m2.

Zber ocele pre recykláciu je perfektne organizovaný a veľká časť vyrobenej ocele pochádza z odpadovej ocele, čím je znížený dopad na životné prostredie.

LLENTAB uzatvára partnerstvá s renomovanými spoločnosťami z oblasti finančníctva, subvenčnej politiky a pod. Cieľom týchto partnerstiev je snaha získať pre našich zákazníkov výhodnejšie podmienky vo fáze prípravy a realizácie projektu. Hlavné výhody pre klienta sú úspora financií a času, zredukovanie úradných papierovačiek. Vždy prihliadame na možnosti našich klientov.

Máme pre vás viac!

Nezáleží, či ste priamy zadávateľ, generálny dodávateľ alebo architekt - máme pre vás viac ako oceľové haly.