“Postavili sme už viac ako 10 000 oceľových hál, z toho viac ako 1 000 na Slovensku a v Českej Republike. Sme vašim partnerom od počiatočnej konzultácie cez efektívny návrh, výrobu a montáž až po pozáručný servis. ”

“Aj keď používame jeden systém, staviame rôzne haly na rôzne účely. Neizolované skladové haly, výrobné haly, efektívne administratívne budovy, reprezentatívne predajne a obchodné centrá, poľnohospodárske stavby a ďalšie.”

“Staviame haly s rozlohou od 200 m2 do 10 000 ma viac, vrátane športových hál a leteckých hangárov.
Dôkazom popularity LLENTAB oceľových hál je viac ako 10 000 realizovaných projektov.”

10000+
dokončených oceľových hál(viac ako 1 000 v SR a ČR)
46
rokov skúseností(20 rokov v SR a ČR)
420
zamestnancov(67 v SR a ČR)
92
vlastných projektantov(26 v SR a ČR)

Skladové haly

Skladové haly

Výrobné haly

Výrobné haly

Poľnohospodárske stavby

Poľnohospodárske stavby

Administratívne budovy

Administratívne budovy

Predajne a obchodné centrá

Predajne a obchodné centrá

Športové haly

Športové haly

Jazdecké haly

Jazdecké haly

Letecké haly - hangáre

Letecké haly - hangáre

Recyklačné a odpadové haly

Recyklačné a odpadové haly

Prečo si vybrať LLENTAB ako dodávateľa pre vašu oceľovú halu?

LLENTAB ako jedna z mála firiem na trhu má dosah na celý proces dodania oceľovej haly. Od počiatočnej skice klienta na papieri cez naprojektovanie a výrobu až po montáž. Zaručíme vám kvalitu a efektivitu v každom kroku vášho projektu.

Korene systému oceľových hál LLENTAB sú v Kungshamne, mestečku v regióne Bohuslän na západnom pobreží Švédska.  Miestne podnebie utváralo a formovalo LLENTAB už od založenia v roku 1972. Slnko tu svieti silno a často. Ak dôjde k zmene, je to zmena dramatická. Nielenže leje ako z krhly, ale dážď vás bičuje zo všetkých strán. Pridajte slanú vodu a je jasné, že podnebie vytvorilo podmienky, ktorým sa LLENTAB jednoducho musel postaviť čelom.

Vždy sme kládli  dôraz na efektivitu a cenu. Preto sme dnes zaujímavým partnerom pre malé a stredné firmy.  Dôkazom popularity oceľových hál LLENTAB je viac ako 10 000 realizovaných projektov po celej Európe. Z toho bolo viac ako 1 000 projektov realizovaných na Slovensku a v Čechách.

Haly LLENTAB je možné rozšíriť, zmeniť dispozíciu, poprípade zmeniť použitie. Napríklad hala s neizolovaným opláštením môže byť neskôr izolovaná, alebo dodatočne môže byť rozšírená o ďalšiu plochu pristavaním ďalších modulov, prípadne môže byť dodatočne rozdelená podľa potreby. Haly LLENTAB je možné aj demontovať a opäť zmontovať na inom mieste.

Napríklad znalosť prostredia koróznej agresivity závislého na poľnohospodárskej činnosti, nebezpečenstva zaťaženia snehom, veterných podmienok podľa miesta výstavby, energetickú náročnosť atď.

Viac ako 400 zamestnancov na 7 trhoch v Európe. Zastavaná plocha našich projektov v Európe presahuje 12 miliónov m2.

Zber ocele pre recykláciu je perfektne organizovaný a veľká časť vyrobenej ocele pochádza z odpadovej ocele, čím je znížený dopad na životné prostredie.

LLENTAB uzatvára partnerstvá s renomovanými spoločnosťami z oblasti finančníctva, subvenčnej politiky a pod. Cieľom týchto partnerstiev je snaha získať pre našich zákazníkov výhodnejšie podmienky vo fáze prípravy a realizácie projektu. Hlavné výhody pre klienta sú úspora financií a času, zredukovanie úradných papierovačiek. Vždy prihliadame na možnosti našich klientov.

LLENTAB za 90 sekúnd

Predstavujeme vám LLENTAB oceľové haly

Výroba LLENTAB oceľových hál

Výroba LLENTAB oceľových hál

Konštrukcia skladovej haly

Priebeh výstavby skladovej haly CZ0757

Máme pre vás viac!

Nezáleží, či ste priamy zadávateľ, generálny dodávateľ alebo architekt - máme pre vás viac ako oceľové haly.
Priamy zadávateľ
Generálny dodávateľ
Architekt / Projektant