LLENTAB AB je certifikovaný podľa európskej technickej normy EN 1090-1 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií.

Kvalitný výsledok našej práce sa začína pochopením vašich potrieb

Naša kontrola kvality a CE označenie sa vzťahuje na všetky pobočky LLENTAB skupiny. Získajte viac informácií o príslušných oblastiach. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo pripomienky, kontaktujte prosím nášho technického riaditeľa Dušana Bernaťáka.

Naše produkty a každá fáza výrobného procesu musia spĺňať uvedené aj implikované požiadavky našich zákazníkov a partnerov na kvalitu a udržateľnosť. Považujeme to za obzvlášť dôležité, pretože naše oceľové haly vplývajú na prostredie a každodenný život ľudí nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Medzi naše základné firemné hodnoty patrí neustála práca na kvalite. Základy dlhodobých obchodných vzťahov vytvára dobrá komunikácia. Sme prístupní, flexibilní a pozorní k požiadavkám našich zákazníkov. Vynakladáme maximálne úsilie na prípravu vyvážených riešení. Naša komunikácia je postavená na dialógu, profesionálnych odpovediach a radách, podložená skutočnou spoľahlivosťou. Zaručuje spokojnosť našich zákazníkov. Starostlivo vyberáme dodávateľov produktov a služieb, nadväzujeme pracovné vzťahy len so spoľahlivými partnermi.

Každá fáza vo výrobnom reťazci je rovnako dôležitá. Skôr ako začneme s prácou na projekte, vždy zabezpečíme, aby sme mali prístup k zdrojom potrebným na jeho dokončenie požadovaným spôsobom. Považujeme za prirodzené vždy dodávať riešenia v súlade s podmienkami zmluvy a tiež plniť povinnosti stanovené zákonmi a všeobecnými nariadeniami.

LLENTAB oceľové haly - kontrola kvality a CE označenie

 

LLENTAB používa procesne orientovaný systém LLENTAB Inside.
Systém spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Vyžadujeme ich dodržiavanie v každom kroku procesu od dizajnu cez implementáciu tak, aby sme zaistili požadovaný výsledok.

Právo používať označenie CE

LLENTAB je certifikovaný podľa európskej technickej normy EN 1090-1. To znamená, že naše oceľové konštrukcie môžu mať označenie CE.

CE označenie je dôkazom, že naše produkty zodpovedajú požiadavkám technickej harmonizácie Európskej únie a ich technické vlastnosti boli posúdené a opísané jednotným európskym spôsobom v súlade s uvedenou normou.

Zabezpečenie kvality sa vykonáva na základe usmernení v normách ISO 9001, EN 1090-1 a EN 1090-2 a v súlade s platnými právnymi predpismi v príslušnej krajine; to platí aj pre všetky dcérske spoločnosti v rámci skupiny. Konštrukčné práce a výrobný proces sú každoročne kontrolované v súlade s požiadavkami normy EN 1090-1 a certifikované Certifikačným orgánom A3 Certification zo Švédska.

  • Certifikát Kontrola produkcie vo výrobnom závode – Slovensko
  • Certifikát Kontrola produkcie vo výrobnom závode – Švédsko
  • Certifikát pre zváranie – Švédsko
  • Certifikát Kontrola produkcie vo výrobnom závode – Česká Republika
  • Certifikát Kontrola produkcie vo výrobnom závode – Poľsko
  • Certifikát Kontrola produkcie vo výrobnom závode – Nórsko

Za kontrolu kvality a CE označenie celej skupiny LLENTAB zodpovedá švédska LLENTAB AB. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom kvality a certifikátov kontaktujte prosím Dušana Bernaťáka.

LLENTAB oceľové haly - kontrola kvality a CE označenie

Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ
dusan.bernatak@llentab.sk