LLENTAB a generálny dodávateľ majú rovnaký cieľ – spokojného investora

To je dôvod, prečo je spoločnosť LLENTAB vždy schopná a ochotná nájsť riešenie, ktoré vyhovuje obom stranám – generálnemu dodávateľovi aj investorovi. Naša flexibilita je možná predovšetkým vďaka ľuďom. LLENTAB reprezentujú vysoko kvalifikovaní pracovníci schopní rozhodovať. Nie je to len prázdny sľub. Kľúčovou silnou stránkou spoločnosti sú tri interné oddelenia – tím predajcov, tím projektantov a montážny tím. Predajcovia spolu s projektantmi a montážnymi tímami dokonale poznajú systém konštrukcie hál, čo im umožňuje rýchlo a spoľahlivo reagovať.

Druhou silnou stránkou spoločnosti LLENTAB je dôveryhodnosť. Silné finančné zázemie a certifikovanú kontrolu kvality sme nezískali zo dňa na deň. Materská spoločnosť vo Švédsku bola založená pred 50 rokmi. Počas tohto obdobia bolo v Európe postavených viac ako 10 000 výrobných, skladovacích, predajných, kancelárskych, športových, odpadových alebo recyklačných oceľových hál. Klíma v meste Kungshamn na západnom pobreží Švédska, kde sa začala história spoločnosti a kde je jeho ústredie dodnes, poskytuje dokonalú skúšobňu pre oceľové haly LLENTAB. Časté zmeny počasia, silné slnečné žiarenie alebo lejak, a tiež slaná voda z Baltského mora testujú odolnosť ocele švédskych hál každý deň.

V prvej polovici deväťdesiatych rokov medzinárodní marketingoví guru zvykli hovoriť: „Dobrý produkt je najlepšia reklama.“ Klišé? Vôbec nie! Pre oceľové haly LLENTAB je to 100% pravda, overená v anglosaskom svete. Kvalita produktov je tretia silná stránka našej spoločnosti, na ktorú sa môžu generálni dodávatelia spoliehať. Galvanizovaná oceľ odolá počasiu, jednoduchá montáž umožňuje rýchlu a spoľahlivú výstavbu hál a modulárny systém môže byť plne prispôsobený východiskovým podmienkam a požiadavkám zákazníka.

LLENTAB oceľové haly - informácie pre generálneho dodávateľa