Slide background: LLENTAB for Architects & Designers

LLENTAB pre architektov a projektantov

LLENTAB pre architektov a projektantov
Architekt / Projektant

LLENTAB ponúka architektom a projektantom maximálnu podporu počas celého projektu

Potreby projektanta pri projektovaní oceľových hál sú zrejmé – očakáva, že LLENTAB bude dôveryhodným partnerom, ktorý mu pomôže efektívne realizovať projekt, na ktorom pracuje.

Spoločnosť LLENTAB má špecializovaný tím projektantov v každej krajine, kde pôsobí. Naši projektanti poznajú náš produkt dokonale. Sú schopní ponúknuť zákazníkom spomedzi externých dizajnérskych štúdií rýchlu reakciu a dostatočné informácie a vstupy. A čo je najdôležitejšie, navrhujú optimálne riešenia.

Projektovanie je jedným z kľúčových procesov v našej spoločnosti. Zaručujeme vysokú úroveň služieb. Spoločnosť LLENTAB ako jedna z mála spoločností na trhu kontroluje celý proces dodávky oceľovej haly od náčrtu na papieri cez výrobu po montáž. Okrem toho sa spoločnosť spolieha na silnú pobočkovú sieť v rámci Európy. Lokálni zástupcovia predaja spolu s projektantmi vždy navrhnú optimálny postup pre váš projekt.

Zistite viac technických informácií alebo sa opýtajte našich projektantov.

Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál, či už ide o skladové, výrobné, poľnohospodárske, športové, administratívne alebo predajné haly. Bezplatne a nezáväzne poskytneme konzultácie, potrebné informácie a podklady.

Naše skúsenosti môžete využiť vo fáze prvotnej štúdie, ďalej v priebehu prípravy vykonávacieho projektu a dokonca aj počas výstavby haly. Podpora projektantov firmy LLENTAB je k dispozícii počas celej doby trvania projektu.

Technická podpora zahŕňa predovšetkým:

 • návrh postupu riešenia podľa konkrétnych špecifík zadania,
 • definíciu možných rizík daného projektu,
 • návrh optimalizácie konštrukcie, tvaru a rozmerov,
 • možnosť objemového nacenenia daného konštrukčného riešenia pre predbežný rozpočet,
 • možnosť dodania základných výkresov haly – pôdorys, rezy, pohľady, usporiadanie modulov,
 • možnosť sprostredkovania návštevy jednej z vybraných referenčných hál v sprievode projektanta,
 • odovzdanie 3D výstupov v aplikácii Autodesk Revit, určených na použitie v BIM,
 • návrh statického riešenia,
 • vydanie reakcií na návrh spodnej stavby,
 • konzultáciu požiarneho riešenia a ďalších detailov,
 • konzultáciu stavebných úprav na už zrealizovaných projektoch.
Projektanti LLENTAB - Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov
Skúsený tím projektantov LLENTAB bezplatne a nezáväzne poskytne konzultácie, potrebné informácie a podklady.

  *) Povinné poliaVaše technické otázky: *

  Vaše meno:

  Váš telefón:

  Váš email: *

  Presnú a rýchlu montáž oceľových konštrukcií LLENTAB kladne hodnotí aj hlavný inžinier projektu THÚ

  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorom výstavby stredísk Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a v Humennom. ZSSK vybrala za zhotoviteľa centra THÚ v Nových Zámkoch, kde sa na výstavbe objektov podieľa aj LLENTAB Slovakia, skupinu firiem - Metrostav, a. s. (vedúci [...]

  Rozhovor s odborníčkou na tému kvality osvetlenia v budovách

  Kvalite vnútorného prostredia budov sa dlhodobo a systematicky venuje Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT Praha. Jeho Laboratórium vnútorného prostredia sa zameriava na rozvoj problematiky vnútorného prostredia so zameraním na tepelnú pohodu, kvalitu vzduchu a osvetlenie v budovách. V Laboratóriu kvality vnútorného prostredia UCEEB zastrešuje výskumné aktivity týkajúce sa [...]

  Svetelná hygiena v halách

  Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, nie je jednoduchá odpoveď. Projektant vždy hľadá odpoveď v legislatíve, ktorá určuje, aké osvetlenie je v budovách potrebné na zabezpečenie dostatočného zrakového komfortu. Chronobiológia, ktorá sa zaoberá biorytmami vo vzťahu k času, na to však nedokáže exaktne odpovedať. Napriek tomu je nad [...]

  Pripravte vašu halu na umiestnenie fotovoltiky včas

  Prechod na obnoviteľné zdroje energie je skutočnosťou, ktorú nemožno prehliadnuť. Potenciál v tejto oblasti je veľký – hoci napríklad v Českej republike vlani vzniklo viac ako šesťtisíc nových solárnych elektrární s výkonom 51,4 MW, drvivá väčšina z nich patrí do kategórie malých zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne na strechách [...]

  Železobetónové stĺpy a oceľové väzníky – ideálna kombinácia pre vysoké haly

  Skladovaciu halu CZ0950 s prístreškom realizovala spoločnosť LLENTAB v októbri 2020 v Plzni. Objednávateľom a investorom bola spoločnosť ZDP – DŘEVOPRODEJ, s. r. o. Išlo o opakovaný projekt, pri ktorom sa použil osvedčený a predtým testovaný hybridný konštrukčný systém. Podobný bol použitý v roku 2018 v skladovej hale v [...]

  Skúsenosti generálneho projektanta s hybridným riešením primárnej konštrukcie

  V projektoch spoločnosti MATRIX sa využívajú nielen kompletné konštrukčné riešenia LLENTAB, ale aj hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú oceľové konštrukcie s inými systémami – napríklad valcovaná oceľ s oceľovými konštrukciami LLENTAB a pod. Ing. František Velínský, konateľ spoločnosti AG ATELIER s. r. o., využil optimalizované hybridné konštrukčné riešenie pri návrhu piliarskej [...]

  LLENTAB dodáva riešenia aj pre sekundárne konštrukcie

  Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „C“ a „Z“ sú vyrábané vo Švédsku a sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými aj drevenými). Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvody [...]

  V Lipníku nad Bečvou sa kombinovali železobetónové stĺpy a oceľové väzníky

  Spoločnosť DŘEVO TRUST patrí medzi tých zákazníkov spoločnosti LLENTAB, ktorí svoje predajne opakovane stavajú z oceľových konštrukcií. V predošlom roku bola dokončená skladová hala s prístreškom, ktorá je niečím špecifická – na konštrukciu haly bola použitá kombinácia železobetónových stĺpov s oceľovými väzníkmi, kompletne dodaných firmou LLENTAB. Dôvody tohto riešenia a ďalšie špecifiká [...]

  Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

  Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom [...]

  Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu generálneho projektanta a dodávateľa konštrukčného systému

  Ing. Marián Piterka z architektonickej kancelárie AK Csanda-Piterka, s.r.o. z Nitry sa pri obhliadnutí späť na začiatok plánovania investície javí ako jeden z najdôležitejších ľudí projektu dvoch nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP. On bol autorom pôvodného projektu, a práve vďaka nemu sa v istej fáze vývoja začalo uvažovať o zmene koncepcie a využití oceľovej konštrukcie [...]

  Porovnanie stavebnej byrokracie v Európe

  Dobrá stavebná legislatíva ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť stavieb, ale má zásadný vplyv na zdravie stavebného sektora a hospodárstva ako celku. Na komplikovanosť povoľovacieho procesu pritom nedoplácajú len investori, ale úplne všetci. Dôsledky sú viditeľné — viazne budovanie potrebnej infraštruktúry, chýbajú nové priestory a byty, rastie ich cena a úmerne k tomu aj nájomné. Nezanedbateľný [...]

  Požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5 dopadla úspešne

  V priebehu júla prebehla v skúšobni PAVUS, a.s., vo Veselí nad Lužnicí, požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5. Skúšky prebehli pre zaťaženie v  II. snehovej zóne. Skúšobnou vzorkou bol strešný plášť s rozpätím 6 metrov. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, vzájomne oddelené dištančnými profilmi. Izoláciou [...]

  LLENTAB je pre nás inžinierska konštrukcia. Parametre materiálu sú využité práve tam, kde je silný.

  Koncom apríla 2019 dokončil LLENTAB stavbu skladovej haly pre spoločnosť EKM Invest s.r.o. z Nitry. Projekt tejto haly, ako aj nedávno dokončených dvoch hál vo Vrábľoch pre spoločnosť Švec a Spol., pripravoval ing. Marián Piterka z AK Csanda-Piterka. Spomínate si, od kedy sa datuje [...]

  Go to Top