Slide background: LLENTAB for Architects & Designers

LLENTAB pre architektov a projektantov

LLENTAB pre architektov a projektantov
Architekt / Projektant

LLENTAB ponúka architektom a projektantom maximálnu podporu počas celého projektu

Potreby projektanta pri projektovaní oceľových hál sú zrejmé – očakáva, že LLENTAB bude dôveryhodným partnerom, ktorý mu pomôže efektívne realizovať projekt, na ktorom pracuje.

Spoločnosť LLENTAB má špecializovaný tím projektantov v každej krajine, kde pôsobí. Naši projektanti poznajú náš produkt dokonale. Sú schopní ponúknuť zákazníkom spomedzi externých dizajnérskych štúdií rýchlu reakciu a dostatočné informácie a vstupy. A čo je najdôležitejšie, navrhujú optimálne riešenia.

Projektovanie je jedným z kľúčových procesov v našej spoločnosti. Zaručujeme vysokú úroveň služieb. Spoločnosť LLENTAB ako jedna z mála spoločností na trhu kontroluje celý proces dodávky oceľovej haly od náčrtu na papieri cez výrobu po montáž. Okrem toho sa spoločnosť spolieha na silnú pobočkovú sieť v rámci Európy. Lokálni zástupcovia predaja spolu s projektantmi vždy navrhnú optimálny postup pre váš projekt.

Zistite viac technických informácií alebo sa opýtajte našich projektantov.

Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál, či už ide o skladové, výrobné, poľnohospodárske, športové, administratívne alebo predajné haly. Bezplatne a nezáväzne poskytneme konzultácie, potrebné informácie a podklady.

Naše skúsenosti môžete využiť vo fáze prvotnej štúdie, ďalej v priebehu prípravy vykonávacieho projektu a dokonca aj počas výstavby haly. Podpora projektantov firmy LLENTAB je k dispozícii počas celej doby trvania projektu.

Technická podpora zahŕňa predovšetkým:

 • návrh postupu riešenia podľa konkrétnych špecifík zadania,
 • definíciu možných rizík daného projektu,
 • návrh optimalizácie konštrukcie, tvaru a rozmerov,
 • možnosť objemového nacenenia daného konštrukčného riešenia pre predbežný rozpočet,
 • možnosť dodania základných výkresov haly – pôdorys, rezy, pohľady, usporiadanie modulov,
 • možnosť sprostredkovania návštevy jednej z vybraných referenčných hál v sprievode projektanta,
 • odovzdanie 3D výstupov v aplikácii Autodesk Revit, určených na použitie v BIM,
 • návrh statického riešenia,
 • vydanie reakcií na návrh spodnej stavby,
 • konzultáciu požiarneho riešenia a ďalších detailov,
 • konzultáciu stavebných úprav na už zrealizovaných projektoch.
Projektanti LLENTAB - Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov
Skúsený tím projektantov LLENTAB bezplatne a nezáväzne poskytne konzultácie, potrebné informácie a podklady.

  *) Povinné poliaVaše technické otázky: *

  Vaše meno:

  Váš telefón:

  Váš email: *

  Hybrid v Krosne

  Slovo "hybrid" si v posledných rokoch získalo veľkú popularitu. Máme hybridné zamestnanie, autá... a haly. O výhodách a nevýhodách hybridných konštrukcií sa zástupcovia poľskej pobočky LLENTAB rozprávali s Jakubom Malikom, projektantom hál spoločnosti Krofam, výrobcu nábytku z Krosna. Aké sú výhody hybridných konštrukcií, v [...]

  Sendvičové panely TRIMO budú chrániť hlavný objekt a umývač nového strediska THÚ železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch

  O realizácii nového strediska Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch, na ktorom sa svojimi dodávkami podieľa aj spoločnosť LLENTAB Slovakia, sme už opakovane písali. V tomto článku sa chceme zamerať na strešný a obvodový plášť obidvoch samostatných objektov s oceľovými konštrukciami LLENTAB. Ten bude zrealizovaný zo sendvičových panelov spoločnosti TRIMO [...]

  Hybridné konštrukcie LLENTAB – viac možností a bezpečnosti

  Existujú odvetvia, v ktorých je riziko požiaru veľmi vysoké. Na splnenie ich nárokov boli navrhnuté hybridné konštrukcie LLENTAB. Spĺňajú najvyššie požiadavky na protipožiarnu ochranu, ale majú aj ďalšie unikátne vlastnosti, čím sa stávajú praktickým riešením pre ďalšie rozmanité využitie. Haly LLENTAB nemusia byť postavené výlučne [...]

  Haly LLENTAB vrátane prípravy na umiestnenie fotovoltických panelov

  Súčasťou ponuky dodávky hál LLENTAB môže byť aj variant so zaťažením fotovoltickými panelmi. Je len na Vás, ako sa rozhodnete. Aj v prípade, že momentálne neuvažujete o inštalácii fotovoltiky, nemusíte byť do budúcna limitovaní. Vaša konštrukcia môže byť už vopred pripravená na súvisiace dodatočné zaťaženie. Investícia do fotovoltiky priamo [...]

  Presnú a rýchlu montáž oceľových konštrukcií LLENTAB kladne hodnotí aj hlavný inžinier projektu THÚ

  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorom výstavby stredísk Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a v Humennom. ZSSK vybrala za zhotoviteľa centra THÚ v Nových Zámkoch, kde sa na výstavbe objektov podieľa aj LLENTAB Slovakia, skupinu firiem - Metrostav, a. s. (vedúci [...]

  Rozhovor s odborníčkou na tému kvality osvetlenia v budovách

  Kvalite vnútorného prostredia budov sa dlhodobo a systematicky venuje Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT Praha. Jeho Laboratórium vnútorného prostredia sa zameriava na rozvoj problematiky vnútorného prostredia so zameraním na tepelnú pohodu, kvalitu vzduchu a osvetlenie v budovách. V Laboratóriu kvality vnútorného prostredia UCEEB zastrešuje výskumné aktivity týkajúce sa [...]

  Svetelná hygiena v halách

  Na otázku, koľko denného svetla a v akej intenzite človek potrebuje, nie je jednoduchá odpoveď. Projektant vždy hľadá odpoveď v legislatíve, ktorá určuje, aké osvetlenie je v budovách potrebné na zabezpečenie dostatočného zrakového komfortu. Chronobiológia, ktorá sa zaoberá biorytmami vo vzťahu k času, na to však nedokáže exaktne odpovedať. Napriek tomu je nad [...]

  Pripravte vašu halu na umiestnenie fotovoltiky včas

  Prechod na obnoviteľné zdroje energie je skutočnosťou, ktorú nemožno prehliadnuť. Potenciál v tejto oblasti je veľký – hoci napríklad v Českej republike vlani vzniklo viac ako šesťtisíc nových solárnych elektrární s výkonom 51,4 MW, drvivá väčšina z nich patrí do kategórie malých zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne na strechách [...]

  Železobetónové stĺpy a oceľové väzníky – ideálna kombinácia pre vysoké haly

  Skladovaciu halu CZ0950 s prístreškom realizovala spoločnosť LLENTAB v októbri 2020 v Plzni. Objednávateľom a investorom bola spoločnosť ZDP – DŘEVOPRODEJ, s. r. o. Išlo o opakovaný projekt, pri ktorom sa použil osvedčený a predtým testovaný hybridný konštrukčný systém. Podobný bol použitý v roku 2018 v skladovej hale v [...]

  Skúsenosti generálneho projektanta s hybridným riešením primárnej konštrukcie

  V projektoch spoločnosti MATRIX sa využívajú nielen kompletné konštrukčné riešenia LLENTAB, ale aj hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú oceľové konštrukcie s inými systémami – napríklad valcovaná oceľ s oceľovými konštrukciami LLENTAB a pod. Ing. František Velínský, konateľ spoločnosti AG ATELIER s. r. o., využil optimalizované hybridné konštrukčné riešenie pri návrhu piliarskej [...]

  LLENTAB dodáva riešenia aj pre sekundárne konštrukcie

  Okrem nosných konštrukcií dodáva LLENTAB niekoľko profilov určených pre jednotlivé typy sekundárnych konštrukcií. Všetky žiarovo zinkované profily tvaru „C“ a „Z“ sú vyrábané vo Švédsku a sú jednoducho kombinovateľné so všetkými typmi nosných konštrukcií (železobetónovými, oceľovými aj drevenými). Profily sú určené prevažne na realizáciu strešného opláštenia, výmenu svetlíkov, odvody [...]

  V Lipníku nad Bečvou sa kombinovali železobetónové stĺpy a oceľové väzníky

  Spoločnosť DŘEVO TRUST patrí medzi tých zákazníkov spoločnosti LLENTAB, ktorí svoje predajne opakovane stavajú z oceľových konštrukcií. V predošlom roku bola dokončená skladová hala s prístreškom, ktorá je niečím špecifická – na konštrukciu haly bola použitá kombinácia železobetónových stĺpov s oceľovými väzníkmi, kompletne dodaných firmou LLENTAB. Dôvody tohto riešenia a ďalšie špecifiká [...]

  Využite nezáväznú technickú podporu nášho tímu projektantov

  Spoločnosť LLENTAB sa v Českej a Slovenskej republike blíži k hranici 2000 dokončených projektov. Skúsený tím projektantov LLENTAB ponúka nezáväznú technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie. Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB. Podpora je určená projektantom a architektom [...]

  Výstavba hál pre firmu ŠVEC GROUP z pohľadu generálneho projektanta a dodávateľa konštrukčného systému

  Ing. Marián Piterka z architektonickej kancelárie AK Csanda-Piterka, s.r.o. z Nitry sa pri obhliadnutí späť na začiatok plánovania investície javí ako jeden z najdôležitejších ľudí projektu dvoch nových hál nitrianskej firmy ŠVEC GROUP. On bol autorom pôvodného projektu, a práve vďaka nemu sa v istej fáze vývoja začalo uvažovať o zmene koncepcie a využití oceľovej konštrukcie [...]

  Porovnanie stavebnej byrokracie v Európe

  Dobrá stavebná legislatíva ovplyvňuje nielen kvalitu a bezpečnosť stavieb, ale má zásadný vplyv na zdravie stavebného sektora a hospodárstva ako celku. Na komplikovanosť povoľovacieho procesu pritom nedoplácajú len investori, ale úplne všetci. Dôsledky sú viditeľné — viazne budovanie potrebnej infraštruktúry, chýbajú nové priestory a byty, rastie ich cena a úmerne k tomu aj nájomné. Nezanedbateľný [...]

  Požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5 dopadla úspešne

  V priebehu júla prebehla v skúšobni PAVUS, a.s., vo Veselí nad Lužnicí, požiarna skúška strešného plášťa LLENTAB typ 5. Skúšky prebehli pre zaťaženie v  II. snehovej zóne. Skúšobnou vzorkou bol strešný plášť s rozpätím 6 metrov. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, vzájomne oddelené dištančnými profilmi. Izoláciou [...]

  LLENTAB je pre nás inžinierska konštrukcia. Parametre materiálu sú využité práve tam, kde je silný.

  Koncom apríla 2019 dokončil LLENTAB stavbu skladovej haly pre spoločnosť EKM Invest s.r.o. z Nitry. Projekt tejto haly, ako aj nedávno dokončených dvoch hál vo Vrábľoch pre spoločnosť Švec a Spol., pripravoval ing. Marián Piterka z AK Csanda-Piterka. Spomínate si, od kedy sa datuje [...]

  Go to Top