Technické informácie o oceľových konštrukciách a halách LLENTAB

LLENTAB dodáva oceľové haly a budovy s rôznymi veľkosťami, konštrukčnými systémami, strešnými sklonmi, typmi opláštenia, požiarnej odolnosti a farebných kombinácií. Unikátny systém oceľových montovaných hál LLENTAB zdokonaľujeme od roku 1972. Neustále hľadanie prvotriednych technických riešení a budovanie projekčných a výrobných kapacít nás robí poprednými projektantmi, výrobcami a dodávateľmi oceľových hál v Európe.

Skrutkované spoje umožňujú rýchlu montáž konštrukcie a v prípade potreby tiež jednoduchú demontáž. Využívame skrutky triedy 8.8 (obvykle s priemerom M12 alebo M16). Otvory pre skrutky sú vyrazené priamo vo výrobných linkách a každý profil sa jednoznačne označí. Tým sa zabezpečí rýchla a efektívna montáž konštrukcie a opláštenia stavby.

Neobmedzená veľkosť budov, dlhá životnosť, ochrana proti korózii, mechanická odolnosť konštrukcie a nízka spotreba ocele sú zabezpečené použitím prvkov zo za studena tvarovaných profilov, vyrábaných na špičkových výrobných linkách zo žiarovo zinkovaných oceľových zvitkov z vysokopevnostnej ocele. Všetky profily s hrúbkou materiálu 1,5 až 7 mm vyrábame kontinuálnym rolovaním alebo ohýbaním na ohraňovacích lisoch.

Oceľ nie je žiarovo zinkovaná ponorom, ale kontinuálne, čím má zachovanú formovateľnosť bez rizika praskania ochranného povlaku a dlhšiu životnosť oceľovej montovanej haly. Profily s hrúbkou materiálu do 2 mm sú chránené vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je štandardné zinkovanie Z450 (450 g/m2).

Základné tvary profilov LLENTAB sú: Z-profily (na väznice a stenové nosníky), C-profily (na stĺpy, priehrady, časti rámov), H-profily (na hornú a spodnú pásnicu priehradovej konštrukcie). Vo všetkých profiloch sú pri výrobe vyrazené otvory pre presnú montáž konštrukcie a opláštenie haly.

Konštrukcie sú riešené ako rámy s priehradovými väzníkmi určujúcimi tvar strechy. Stĺpy sú navrhované ako členené prvky s rámovými spojkami alebo ako priehradové stĺpy. Priehradové väzníky sú zostavené z C-profilov a H-profilov. Staticky sú rámy uvažované ako dvojkĺbové, prípadne ako votknuté rámy. Rám môže byť tvorený kĺbovo uloženými strešnými väzníkmi na votknutých stĺpoch.

Všetky konštrukcie sú navrhované podľa konkrétnych požiadaviek klienta (rozmery, opláštenie, zaťaženie, výplne otvorov, …). LLENTAB využíva modulárny systém pôdorysných rozmerov s krokom 300 mm. Tento krok má vplyv na nadväznosť sekundárnych konštrukcií, príslušenstvo a na štandardné detaily. Samozrejme, sme schopní úplne vyhovieť individuálnym požiadavkám klienta.

Optimálne rozmiestnenie rámov a návrh konštrukcie haly už pri prvom návrhu zohľadňujú zaťaženie s nadväznosťou na typ opláštenia a špecifické požiadavky na konštrukciu haly.

V technickom oddelení spoločnosti LLENTAB vám radi bezplatne pripravíme základné výkresy konštrukcie na ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie.

V označení typu haly je stručná charakteristika konštrukcie:

Tvar strechy:
S – sedlová, P – pultová, MS – hala s viacerými hrebeňmi.

Sklon strechy:
od 1° po 21° od vodorovnej roviny alebo na mieru.

Sklon dolného pásu:
H – horizontálny, P – paralelný so sklonom strechy alebo iný od 1° po 21°.

Označenie typu stĺpa:
R – 2xC-profil, F – priehradový – pozri typy stĺpov

Počet vnútorných stĺpov (pokiaľ sú).
Možnosť stavby haly s rozponom viac ako 70 m bez vnútorných stĺpov.

Typy hál LLENTAB

Typy stĺpov

Na štandardné stĺpy sú používané C-profily a oceľové spojky s vyrazenými otvormi a žiarovým zinkovaním 450 g/m2.
Z-profily stenových nosníkov majú zinkovanie 450 g/m2 alebo 275 g/m2. Pozinkované montážne skrutky sú triedy 8.8.

Stĺp 2x C-profil

Štandardný stĺp pre štandardné zaťaženie.
Členený prierez zložený z dvojice C-profilov.

2xC-profil, štandardný stĺp oceľových konštrukcií LLENTAB

2xC170: hrúbka 3/4/5/6 mm
2xC250: hrúbka 3/4/5/6 mm
2xC300: hrúbka 5/6 mm
2xC360: hrúbka 4/5/6 mm
2xC380: hrúbka 6 mm

Stĺp QUADRO

Zosilnený stĺp pre veľké zaťaženie a vysoké objekty.
Uzavretá zostava zo 4ks C-profilov.

Štandardný stĺp QUADRO, 4xC-profil

4xC360: hrúbka 4/5/6 mm

Priehradový stĺp

Zosilnený stĺp určený najmä pre vysoké objekty.
Pásy z dvojice C-profilov, diagonály z C-profilov.

Štandardný priehradový stĺp LLENTAB

2 páry stĺpov 2xC vo vzdialenosti 500~1200 mm

4xC170: hrúbka 3/4/5/6 mm
4xC250: hrúbka 3/4/5/6 mm
(aj kombinácia 170 mm a 250 mm profilov)

Jednoduchý I/H stĺp

Použitie najmä v halách so žeriavovými dráhami.

Zvárané styčníky.

Oceľové stĺpy z profilov valcovaných za tepla.

Povrchová úprava náterom vo farbe RAL.

Jednoduchý I/H stĺp
Stĺp alternatívny - železobetónový stĺp

Železobetónový stĺp

Použitie pri priamej požiadavke stavebníka, projektu alebo ďalších okolnostiach stavby.

Pripojenie strešnej konštrukcie na stĺp pomocou vopred zabetónovaných oceľových platní.

Napojenie sekundárnych konštrukcií pomocou vopred zabetónovaných oceľových platní.

Priehradové väzníky LLENTAB

Väzníky sú primárnou nosnou konštrukciou strechy haly. Prvky väzníkov tvoria horný a spodný pás, ktoré sú spojené diagonálami. Pásy sú najčastejšie z profilov tvaru „omega“, prípadne z dvojice C-profilov. Diagonály sú z jedného C-profilu. Pásy môžu byť v rôznych sklonoch. Sklon horného pásu určuje výsledný sklon strechy.

Väznice LLENTAB

Väznice sú sekundárnou nosnou konštrukciou strechy haly kotvené na väzníky. Sú to nosníky, ktoré prenášajú zvislé zaťaženie zo strešného opláštenia. Väznice sú obvykle navrhnuté ako spojité nosníky a tiež sú súčasťou strešného stuženia a stabilizujú horný pás väzníka proti vybočeniu. Najčastejšie sa pre väznice používajú profily tvaru Z.

Napojenie väzníka na stĺpy LLENTAB

Vizualizácia bežne realizovaných napojení priehradových väzníkov na oceľové alebo železobetónové nosné stĺpy.

Stenové nosníky LLENTAB

Stenové nosníky sú sekundárnou nosnou konštrukciou steny haly kotvené na stĺpy. Sú to horizontálne nosníky, ktoré prenášajú vodorovné zaťaženie od vetra zo stenového opláštenia tvoreného panelmi alebo plechmi. Stenové nosníky sú obvykle navrhnuté ako spojité nosníky. Zaťaženie vlastnej tiaže opláštenia je prenášané do základového alebo soklového prahu. Stenové nosníky sú najčastejšie z profilov tvaru Z alebo C.

1: Základ

2: Hlavný nosný stĺp, žiarovo zinkovaný (450 g/m2), vyrazené otvory

3: Spojky

4: Pozinkované montážne skrutky triedy 8.8 s podložkou a maticou

5: Chemické alebo zabetónované kotvy

6: Kotevná platňa navarená na stĺp

Konštrukcia štítovej steny

Štítové steny môžu byť navrhnuté ako nosné štíty prenášajúce zvislé zaťaženie zo strechy alebo ako nenosné štíty (štítová stena pod presahom strechy).

Spôsoby zabezpečenia požiarnej ochrany

Požadovaná požiarna odolnosť je zabezpečená ochranou konštrukcie alebo výpočtom podľa eurokódu. Samozrejme, všetkým našim klientom prajeme, aby požiar nikdy nezažili. Avšak pri vysokom počte zrealizovaných hál je pochopiteľné, že máme skúsenosť aj s požiarom haly. Môžete si prečítať prípadovú štúdiu z požiaru výrobnej linky nášho verného dlhoročného klienta.

Neizolované opláštenie

Neizolovaný strešný plášť LLENTAB typ 0 zabezpečuje vysokú odolnosť proti zatekaniu vďaka už z výroby vyrazeným montážnym otvorom v trapézovom plechu a väzníkoch. Na väzníkoch profilu „Z“ sú priskrutkované trapézové plechy TP46 so základnou povrchovou úpravou pozinkovaním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakom vo farebnom prevedení podľa štandardov alebo požiadaviek klienta. Vnútorná strana plechu je pokrytá vrstvou proti odkvapkávaniu vlhkosti.

Neizolovaný stenový plášť LLENTAB typ 0 je v štandardnom vyhotovení tvorený nosníkmi profilu „Z“ a samotný plášť je tvorený trapézovým plechom VP45 (alternatívne IP18), s rovnakou povrchovou úpravou ako na strešných plechoch.

Ak sa zmenia vaše potreby týkajúce sa opláštenia, je možné dodatočné zateplenie.

Izolácia stien

Ponúkame niekoľko možností štandardnej izolácie budov proti chladu alebo teplu. Okrem sendvičových PUR panelov alebo minerálnej vlny s požadovanou hrúbkou si môžete vybrať skladaný plášť a v ponuke máme aj profil SINUS.

Sme pripravení navrhnúť fasádny plášť podľa požiadaviek investora. V našich referenciách nájdete presklené stavby ako autosalóny, plášť z CETRIS dosiek, dreva alebo ďalších materiálov. Český tím LLENTAB dokázal naprojektovať plášť spaľovne so zjazdovkou na streche s výškou 30 – 40 metrov.

Skladaný plášť.

Skladané izolované opláštenie LLENTAB typ 4F

Oceľový plech VP45 – tepelná izolácia – parozábrana – oceľový plech IP18.

Vertikálne kladené PUR sendvičové panely.

Izolované opláštenie steny PUR sendvičovými panelmi kladenými vertikálne - LLENTAB typ 6

Sendvičový panel s izoláciou z polyuretánu.
Bežná hrúbka izolácie 100 – 200 mm.

Vertikálne kladené minerálne sendvičové panely.

Izolované opláštenie steny PUR sendvičovými panelmi kladenými vertikálne - LLENTAB typ 6

Sendvičový panel s izoláciou z minerálnej vlny.
Bežná hrúbka izolácie 120 – 240 mm.

Vertikálne kladené PUR sendvičové panely z vnútornej strany.

Vertikálne kladené PUR sendvičové panely z vnútornej strany - stena LLENTAB typ 6W

Sendvičové panely z polyuretánu vertikálne kladené z vnútornej strany.
Bežná hrúbka izolácie 100 – 200 mm.

Horizontálne kladené sendvičové panely.

Horizontálne kladené sendvičové panely.

Sendvičový panel s izoláciou z minerálnej vlny.
Bežná hrúbka izolácie 120 – 240 mm.

Horizontálne kladené PUR sendvičové panely.

Horizontálne kladené PUR sendvičové panely. Izolovaná stena LLENTAB typ 7 – PUR

Sendvičový PUR panel.
Bežná hrúbka izolácie 100 – 200 mm.

Horizontálne kladené PUR sendvičové panely z vnútornej strany.

Horizontálne kladené PUR sendvičové panely z vnútornej strany. Stena LLENTAB typ 7W

Bežná hrúbka izolácie 100 – 200 mm.

Izolácia strechy

Izolácia strechy môže byť riešená sendvičovými panelmi alebo skladaným opláštením.

Skladané opláštenie strechy s fúkanou minerálnou izoláciou medzi väznicami na podhľade z oceľového plechu IP18.

Fúkaná minerálna izolácia - strecha LLENTAB typ 2LF

Fúkaná minerálna izolácia s hrúbkou 250 – 350 mm.

Skladané opláštenie strechy s minerálnou izoláciou a vzduchovou medzerou medzi dvomi oceľovými plechmi TP46.

Izolovaná strecha LLENTAB typ 5

Minerálna vlna s hrúbkou 150, 200, 250 mm.

PUR sendvičové panely na väzniciach.

Sendvičová izolovaná strecha LLENTAB typ 6

Štandardná hrúbka PUR izolácie: 80, 100, 120 a 160 mm.

Izolovaný podhľad zo sendvičových PUR panelov.

Strecha LLENTAB typ 7W - izolovaný podhľad zo sendvičových PUR panelov.

Štandardná hrúbka polyuretánovej izolácie v paneloch: 100, 120, 150 a 200 mm.

Vlna + EPS + PVC fóliová strecha na väzniciach.

Strecha LLENTAB typ SP: vlna + EPS + PVC fóliová strecha na väzniciach

Skladané opláštenie: oceľový plech SP 45 na väzniciach, parozábrana, PE fólia 0,2 mm, minerálna vata 60 mm, EPS 120 – 220 mm v hornej vrstve izolácie, strešná PVC izolácia.

Vlna + EPS + PVC fóliová strecha na trapézovom plechu nahradzujúcim väznice.

Strecha LLENTAB typ SPH: Vlna + EPS + PVC fóliová strecha na trapézovom plechu nahradzujúcim väznice

Skladané opláštenie: trapézový plech s výškou 128 alebo 134 mm, parozábrana z PE fólie 0,2 mm, minerálna vata 60 mm, EPS 120 – 220 mm v hornej vrstve izolácie, strešná PVC izolácia.

Fotovoltické panely

Poschodia v halách LLENTAB

Poschodie z OSB dosiek

LLENTAB poschodie z OSB dosiek sa skladá zo systému stropníc a nosníkov, na ktorých je položená nosná vrstva z OSB dosiek. Dosky môžu byť položené v jednej až troch vrstvách, v závislosti od požadovaného zaťaženia a vzdialenosti stropníc.

Poschodie LLENTAB – nosný trapéz

Poschodie sa skladá zo systému stropníc a nosníkov, na ktorých je položený nosný trapézový plech. Do trapézového plechu je vyliata betónová roznášacia vrstva, ktorá je iba pri hornom povrchu konštrukčne vystužená kari sieťami. Na betónovej vrstve je následne vytvorená finálna skladba podlahy.

Poschodie – železobetónová doska nízka, nízky trapéz

Poschodie sa skladá zo systému stropníc a nosníkov, na ktorých je vyliata nosná betónová rebierková doska. Doska je vystužená pri hornom a spodnom povrchu (vo vlnách) a je vyliata do strateného debnenia z nízkeho trapézového plechu. Na betónovej doske je následne vytvorená finálna skladba podlahy.

Poschodie – železobetónová doska vysoká, vysoký trapéz (debnenie)

Poschodie sa skladá z oceľových nosníkov prierezu IPE, HEA alebo HEB, ktoré sú kotvené k stĺpom. Na oceľových nosníkoch je položená nosná železobetónová rebierková doska. Doska je vyliata do oceľových trapézových plechov slúžiacich ako stratené debnenie.

Poschodie SPIROLL

Poschodie sa skladá z oceľových nosníkov prierezu IPE, HEA alebo HEB, ktoré sú kotvené k stĺpom. Na nosníkoch sú položené nosné predpäté železobetónové panely SPIROLL.

Príklady kombinácií opláštenia stien a strechy pri oceľových halách LLENTAB

CE certifikácia

Zabezpečenie kvality sa vykonáva na základe usmernení v normách ISO 9001, EN 1090-1 a EN 1090-2 a v súlade s platnými právnymi predpismi v príslušnej krajine, čo platí pre všetky dcérske spoločnosti v rámci skupiny. Konštrukčné práce a výrobný proces sú každoročne kontrolované v súlade s požiadavkami normy EN 1090-1 a certifikované certifikačným orgánom A3 Certification zo Švédska. Viac o certifikácii.

Neváhajte sa opýtať na akékoľvek technické otázky.

Odpovie vám jeden z našich kvalifikovaných projektantov.
Technická podpora