LLENTAB plates

Naše konštrukcie pre budúcnosť

Udržateľnosť

Naše začiatky

Keď spoločnosť LLENTAB v roku 1972 vznikla, udržateľnosť nebola bežným slovom ani primárnym obchodným cieľom. Napriek tomu bola integrovanou časťou našej koncepcie. V tých časoch sme ju nazývali kvalitou, efektivitou či dlhou životnosťou. Podarilo sa nám vytvoriť podmienky pre priestor a rozpätie, po ktorom bol v daných časoch dopyt. Nič menej, nič viac. Teraz si uvedomujeme, že od našich začiatkov sme prihliadali na udržateľnosť.

Budovy, ktoré sme v minulosti postavili, ešte stále stoja. A stále sa používajú, či už na pôvodný, alebo na nový účel. Oceľovú halu nie je jednoduché znehodnotiť. Oceľ je vynikajúci pevný stavebný materiál, ktorý za správnych podmienok pretrvá veľmi dlhý čas alebo sa dá recyklovať. Stojí to však cenu, ktorú musíme brať do úvahy a radikálne znížiť.

V súčasnosti sa v rámci všeobecného povedomia o globálnych dopadoch ľudského rozvoja zameriavame aj na to, ako naša koncepcia ovplyvňuje klímu a ako ju môžeme zlepšiť.

LLENTAB oceľové komponenty
LLENTAB tri piliere udržateľnosti Source-Solution-Structure

LLENTAB bude aj v budúcnosti konštrukčným systémom založenom na oceli.
Náš koncept však musíme rozvinúť, a to na troch pilieroch:

SOURCE – zdroj

Nákup najlepšej ocele od dodávateľov, ktorí sú na čele vývoja udržateľnejších produktov.

SOLUTION – riešenie

Projektovanie, výroba, preprava a montáž našich konštrukcií s najvyšším ohľadom na energiu a použité materiály, s minimalizovaním odpadu v procese výroby.

STRUCTURE – konštrukcia

Poskytnúť konštrukčný systém, ktorý bude na niekoľko desaťročí spĺňať rýchlo sa meniace požiadavky a potreby svojho majiteľa.

Každá nová hala pripravená na využitie solárnej energie

LLENTAB je švédskou spoločnosťou zameranou na výstavbu oceľových hál. S tempom jednej dokončenej haly denne je vo svojom segmente lídrom na trhu v Európe už viac ako päť desaťročí. Oceľové haly sa používajú na rôzne účely a sú považované za nákladovo najefektívnejší typ komerčných [...]

Naša vízia
z globálneho hľadiska

Naša Zem je zaťažená rýchlymi klimatickými zmenami, ktoré sú stáročiami vo veľkej miere spôsobené nadmernou ľudskou spotrebou a nerozvážnym využívaním surovín a zdrojov energie. Prírodné katastrofy, hlad, migrácia a vojny sú do značnej miery dôsledkom tohto vývoja.

Dokážeme sa však prispôsobiť aj novým situáciám. Môžeme pozorovať rýchle globálne zmeny v energetickej infraštruktúre. Vyvíjajú sa nové spôsoby šetrenia a úpravy vody a pôdy a konečne zaznamenávame zrýchľujúce sa povedomie o cieľoch udržateľnosti, na ktorých sa dohodlo mnoho krajín.

Vo všetkých týchto prípadoch si uvedomujeme, že aj LLENTAB zohráva svoju úlohu. Svet sa musí oveľa lepšie starať o svoj majetok: tovar, obilie, dobytok, stroje a všetko, čo sa vo vonkajších podmienkach ľahko znehodnotí. Naše haly poskytujú ochranu proti poveternostným vplyvom a energeticky efektívnu mikroklímu, ktorá šetrí naše zdroje. Naše budovy môžu tiež rýchlo a efektívne pomôcť pri budovaní infraštruktúry zničenej vojnou alebo katastrofami. A dokážu to ponúknuť nadlho.

Go to Top