Space Race: Ahead (4/4)

V úzkej spolupráci s klientmi a partnermi sa dnes zameriavame na udržateľnú výstavbu, zvyšovanie funkčnosti a hodnoty, s minimalizovaním environmentálneho zaťaženia.

Prostredníctvom výziev a príležitostí v nasledujúcich 50 rokoch a vďaka našim znalostiam a novým partnerstvám … budeme náš systém oceľových hál zdokonaľovať a napredovať.