Space Race: Countdown

Väčšina ľudí si myslí, že Space Race skončili v lete 1969. V skutočnosti sa však približne v rovnakom čase začalo ďalšie dobývanie priestoru, a to pri kuchynskom stole na západnom pobreží Švédska, kedy malý krok viedol k obrovskému skoku pre výstavbu oceľových hál. Vízia bola jasná – viac priestoru.