Space Race: Launch

Naša misia sa napokon začala v roku 1972 a od tejto doby vynikáme v riešeniach pre vytváranie priestoru. V tom čase boli v rýchlo rastúcej švédskej ekonomike v mnohých odvetviach možnosti takmer neobmedzené. Bolo potrebné zareagovať na dopyt po výstavbe hál – funkčných, cenovo dostupných a odolných proti poveternostným vplyvom. Vznikol koncept oceľových hál LLENTAB.