Oceľové haly
2017-10-23
Poľnohospodárstvo stojí a padá s európskymi i národnými dotáciami, dotačnú politiku však poľnohospodári môžu len ťažko predvídať. Napriek tomu majú v rukách nástroje k rastu produktivity a znižovaniu prevádzkových nákladov vo svojich podnikoch. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohrávajú moderné technológie a inovatívne postupy. Tie sa dnes uplatňujú aj pri riešení halových priestorov pre živočíšnu i rastlinnú výrobu.
Oceľové haly LLENTAB

Pre investorov, generálnych dodávateľov a projektantov je LLENTAB Slovakia spoľahlivým partnerom pre výstavbu oceľových hál.

Referencie

Stavali sme v takmer vo všetkých kútoch celého Slovenska. Pozrite sa na niektoré naše realizácie.

 
Kontaktné údaje
Meno:

Priezvisko:

Email:

Telefón: