Priebeh výstavby oceľovej haly CZ0757

Priebeh výstavby skladovej haly CZ0757

Dňa 31.5. 2016 sme dokončili prístavbu skladovej haly v obci Háje na Příbramsku [49°40’35.0″N 14°02’58.6″E]. Jedná sa o samostatný sklad pripojený k existujúcej budove. Hala má pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 34,156 m x 156,988 m. Vnútorný priestor je rozdelený pomocou požiarnej steny. Vnútorná svetlá výška budovy je 8,3 m.

Strešný plášť je izolovaný, z pozinkovaného TP46 trapézového plechu a tepelnej izolácie 150 mm (minerálna vlna). Opláštenie stien (typ 3) okrem deliacej priečky a jednej štítovej strany je izolované, vykonané zvisle kladeným pozinkovaným trapézovým plechom IP18 a tepelnou izoláciou. Výplň tvorí 150 mm minerálna vlna s parotesnou fóliou a potom je stena z interiérovej strany zaklopená vnútorným, tiež zvisle kladeným, profilovaným pozinkovaným plechom.

Jedna štítová strana (typ 4F) je riešená zvisle kladeným pozinkovaným oceľovým plechom IP18 s tepelnou izoláciou 150 mm minerálnej vlny. Na deliacu požiarnu priečkuje použitý vodorovne kladený sendvičový panel LL150 WOOL s minerálnou výplňou.

Farebné riešenie: strecha LL 9006, steny LL 5010 a LL 9006 + 3 pruhy vo farbe RAL 7011 na oboch pozdĺžnych stenách haly.