Spoločnosť ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, ktorá má svoj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlave, sa špecializuje na výkup a spracovanie elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Vlani v decembri vypukol v jej areáli požiar, samotná prevádzka síce nebola zasiahnutá, ale poškodený bol jeden zo skladových boxov, určených na uloženie vstupného materiálu – jednalo sa o halu dodanú spoločnosťou LLENTAB CZ0279 ENVIROPOL HALA 4). Hoci má ENVIROPOL jednu z najmodernejších liniek na spracovanie EEZ v Európe, spracovanie elektroodpadu je zo svojej podstaty náchylné k požiarom – v boxe o pôdoryse cca 3 300 m2 je uskladnených niekoľko desiatok ton drobného elektra a k požiaru stačí skrat na jednom z tisícov uložených akumulátorov.

Najväčšie lokalizované poškodenie nosnej konštrukcie, vyžadujúce výmenu konštrukcie zastrešenia objektu aj časti opláštenia, vzniklo priamo nad zdrojom požiaru. ktorý bol medzi priečnymi osami 14-15 a štítovými osami A2 – A3. (pozri výkres). Od tohto zdroja došlo k vystaveniu nosných konštrukcií zastrešenia (väzníky, väznice vr. stabilizačných a pomocných prvkov) medzi priečnymi osami 12-15 a štítovými osami A1-A4 priamym, alebo tepelným účinkom požiaru, ich ožehnutiu a zahriatiu nad teploty cez 450 ° C, kedy už dochádza k nezvratným materiálovým zmenám ocele nosnej konštrukcie, skrutiek, jednotlivých styčníkov, deformáciám konštrukcie a následnému preťaženiu konštrukcie ako celku a v neposlednom rade k poškodeniu povrchovej úpravy (vrstvy zinku). Vďaka týmto škodám bolo nutné spomínané časti konštrukcie a opláštenia vymeniť.

Projektanti spoločnosti LLENTAB tak presne stanovili rozsah a postup výmeny poškodených častí, keď napríklad u výmeny konštrukcie zastrešenia bolo nutné podoprieť konštrukciu na troch miestach – raz pod vrcholom a dvakrát symetricky vždy v siedmom styčníku od vrcholu horného pása na obe strany väzníka. Oprava bola zahájená v júli a jej plánované dokončenie je v auguste tohto roku.

Poškozená hala společnosti Enviropol

Přípravné práce podepření poškozené konstrukce