Pokračujúca spolupráca pri výstavbe oceľových hál

Teší nás dôvera spoločnosti XENEX, ktorá pôsobí na stavebnom trhu od roku 2004 ako generálny dodávateľ stavieb. V priemyselnom parku Štúrovo bude vybudovaná nová výrobno-skladová hala s rozlohou cca 4 400 m2.

LLENTAB ďakuje spoločnosti XENEX, že ste si nás vybrali ako svojho stavebného partnera. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu, ktorá prinesie do areálu rozšírenie výrobno-skladových možností.

oceľové haly
4. júla 2024|
Go to Top