Samospráva obce Bošany rozširuje športovú infraštruktúru v obci o novú telocvičňu.

SK000524 TELOCVIČŇA BOŠANY

Zázemie v nej nájdu deti, stolní tenisti i verejnosť. Nový objekt sa stavia od mája 2024 z oceľových konštrukcií LLENTAB, strešný plášť tvorí skladané opláštenie z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu a fúkanej izolácie, obvodový plášť je tvorený sendvičovými panelmi. Ich farebné riešenie je zosúladené s architektonickým prevedením pôvodnej ZŠ. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 18 x 25 m. Nová telocvičňa je „po vode“ napojená na existujúcu budovu telocvične. Dodávateľom stavebnej časti a objednávateľom je stavebná spoločnosť BRACON, s. r. o. so sídlom v Bratislave.

športová montovaná hala

Architektonické riešenie stavby je prispôsobené účelu. Časť objektu je jednopodlažná s pultovou strechou, druhá je dvojpodlažná so sedlovou strechou. Jednopodlažná časť bude po dokončení slúžiť na stolnotenisové aktivity, v druhej časti budú vstupné priestory, schodisko, šatne pre chlapcov a dievčatá s hygienickým zázemím, priestory pre rozhodcov, technická miestnosť a sklad športového náradia. Celé druhé poschodie je určené pre fitnes centrum.

výstavba telocvičňe
výstavba telocvične

Jednopodlažná časť má vonkajšie rozmery 15,2 x 13,2 m, svetlá výška priestorov je 5,2 m. Dvojpodlažná časť má vonkajšie rozmery 18 x 11,8 m. Svetlosť prvého nadzemného podlažia je 2,6 m, druhé poschodie s fitnes centrom má svetlú výšku 3,2 m. Strešný plášť obidvoch častí telocvične (LLENTAB typ 2LF) je zložený z oceľového pozinkovaného lakovaného trapézového plechu na vnútornej a vonkajšej strane plášťa, izoláciou je 400 mm vrstva fúkanej izolácie. Obvodový plášť (LLENTAB typ 7F) tvoria horizontálne uložené sendvičové panely s tepelnoizolačnou výplňou z 200 mm minerálnej vlny. Z rovnakých panelov je aj deliaca stena medzi jednopodlažnou a dvojpodlažnou časťou.

výstavba telocvične

Z viac ako 10 000 projektov LLENTAB v Európe si môžete pozrieť takmer 2 000 z nich zrealizovaných v rámci ČR a SR  – viac v našich referenciách.

Radi vypracujeme cenovú ponuku aj pre vás.