Oceľové konštrukcie LLENTAB pre modernizovanú kompostáreň v Krakovanoch

Od apríla staviame novú halu a zastrešenie kompostovacích kontajnerov pre modernizovanú kompostáreň v Krakovanoch

SK000605 BRKO KRAKOVANY SO-01/ SK000606 BRKO KRAKOVANY SO-02

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi sa pustilo do projektu, ktorého cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v niekoľkých obciach záujmového územia Združenia obcí Holeška. Cieľom je intenzifikácia zhodnocovania BRKO a rekonštrukcia existujúcej kompostárne v Krakovanoch v okrese Piešťany, ktorú Združenie prevádzkuje.

Kompostáreň bude mať po rekonštrukcii aj vďaka novým objektom z oceľových konštrukcií LLENTAB Slovakia kapacitu 4 900 ton a okrem zhodnocovania zeleného BRKO bude vybavená aj pre zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností.

oceľové konštrukcie

Modernizovaná kompostáreň v obci Krakovany bude využívať moderný technologický systém s využitím intenzívneho prevzdušňovania a hygienizácie zmesi kuchynského a zeleného odpadu.  Súčasťou projektu je aj zabezpečenie nevyhnutných zariadení pre prevádzku kompostárne a techniky pre zintenzívnenie zberu aj kuchynského odpadu z domácností na území Združenia. Projekt prispeje  k napĺňaniu  potrieb  miestnych  obyvateľov v oblasti  odpadového  hospodárstva, zníženiu množstva komunálnych odpadov a celkovému zlepšeniu  kvality  životného  prostredia  na  miestnej úrovni.

oceľové konštrukcie
oceľové konštrukcie

Od apríla staviame v Krakovanoch novú halu a kompostovacie kontajnery. Hala bude slúžiť ako sklad biologického odpadu pre výrobu kompostu. Zo skladu z oceľových konštrukcií LLENTAB sa tento materiál bude postupne odoberať do železobetónových kompostovacích kontajnerov, zastrešených strešnou konštrukciou LLENTAB. Skladová hala má pôdorys 23,8 x 18,2 (šírka x dĺžka) a výšku 7,2 m, sedlová strecha so sklonom 4 ° LLENTAB typ 0 a obvodový plášť LLENTAB typ 0 budú po dokončení z oceľového pozinkovaného a lakovaného trapézového plechu. Obvodový plášť je zo zvislo kladeného plechu a plocha stien začína vo výške 2 m.

Kompostovacie kontajnery sú zo železobetónových blokov so strechou z oceľovej konštrukcie LLENTAB. V podlahe sú zaliate rozvody technológie, vstup do jednotlivých boxov je cez prednú stranu, kde budú výsuvné dvere. V prednej časti je prefabrikovaná jímka pre odvod kompostovacích vôd. Konštrukcia sa bude nachádzať na ploche 15 x 13,3 m (šírka x dĺžka) s výškou 6,1 m, sedlová strecha LLENTAB typ 0 je z oceľového pozinkovaného a lakovaného trapézového plechu a bude mať sklon 4 °. Obvodový plášť je zo zvislo kladeného plechu a plocha stien začína vo výške 4,45 metrov.

Pozrite si prehľad ďalších projektov, ktorých výstavbu sme začali v predošlých mesiacoch.

Z viac ako 10 000 projektov LLENTAB v Európe si môžete pozrieť takmer 2 000 z nich zrealizovaných v rámci ČR a SR  – viac v našich referenciách.

16. mája 2024|
Go to Top