Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je investorom výstavby stredísk Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel vo Zvolene, v Nových Zámkoch a v Humennom. ZSSK vybrala za zhotoviteľa centra THÚ v Nových Zámkoch, kde sa na výstavbe objektov podieľa aj LLENTAB Slovakia, skupinu firiem – Metrostav, a. s. (vedúci člen), Železničné stavby, a. s. a DOPSYS, s. r. o. Generálnym projektantom centier THÚ je spoločnosť REMING CONSULT, a. s., s ktorou LLENTAB momentálne úzko spolupracuje.

REMING CONSULT, a. s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov na slovenskom trhu už 25 rokov. Špecializuje sa najmä na oblasť dopravnej infraštruktúry, občianskej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb. Navrhuje celkové technické riešenia vrátane mostných a inžinierskych objektov, zabezpečovacích a oznamovacích systémov, trakčného vedenia a elektrických inštalácií. Rieši dopravnú technológiu, ekonomiku dopravy a náklady stavby, v neposlednom rade aj inžiniersku činnosť zameranú na environmentálne posúdenie stavieb, ich umiestnenie a samotné povolenie. Je dlhodobým skúseným a spoľahlivým partnerom nielen pre investorov dopravných stavieb, ale aj zhotoviteľov stavieb v oblasti dopravnej infraštruktúry.

THU_NZ_vizualizacia_REMINGCONSULT_01

Vizualizácia centra THÚ v Nových Zámkoch. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Ako je spomenuté v úvode, REMING CONSULT je generálnym projektantom centra THÚ v Nových Zámkoch, kde LLENTAB Slovakia dodáva materiál a montuje dva samostatné objekty. Prvý objekt tvoria štyri časti s celkovou zastavanou plochou 7 445 m2: časť pre prevádzkové ošetrenie súprav, fekálna koľaj, zakladačový sklad a administratíva. Všetky časti sú navzájom prepojené a tvoria jeden celok. Okrem nich v Nových Zámkoch LLENTAB montuje halu stabilného umývača so zázemím.

Ing. Gabriel Šimon, hlavný inžinier projektu THÚ zo spoločnosti REMING CONSULT, a. s., pracoval na projektovej dokumentácii centra THÚ Nové Zámky hneď od začiatku a od štádia vstupných konzultácií až po tvorbu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby bol v kontakte s tímom LLENTAB Slovakia, pracujúceho pod vedením technického riaditeľa, Ing. Dušana Bernaťáka.

THU_NZ_vizualizacia_REMINGCONSULT_08

Vizualizácia centra THÚ železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Ako hlavný inžinier projektu THÚ hodnotí spoluprácu s firmou LLENTAB Slovakia a prečo pri príprave projektovej dokumentácie navrhla spoločnosť REMING CONSULT, a. s. pre stredisko THÚ v Nových Zámkoch oceľové konštrukcie LLENTAB? Aj o tom hovorí Ing. Gabriel Šimon v našom rozhovore:

Čím bolo centrum THÚ v Nových Zámkoch z vášho pohľadu špecifické?

Ing. Gabriel Šimon: Stredisko THÚ v Nových Zámkoch, rovnako ako nadväzujúce strediská vo Zvolene a Humennom, boli z tzv. prvej sady takýchto stredísk. Aktuálne sa našou spoločnosťou, ako generálnym projektantom, spracovávajú projektové dokumentácie pre ďalšie obdobné strediská lokalizované v Žiline a v Košiciach. Projektová dokumentácia strediska Nové Zámky sa tvorila od roku 2014 aj vzhľadom ku skutočnosti, že stredisko Nové Zámky bolo pilotným projektom investora Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Projektová dokumentácia bola spracovaná vo viacerých stupňoch až po projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, pri ktorej nám kolegovia zo spoločnosti LLENTAB Slovakia boli intenzívne nápomocní a súčinní. Sme toho názoru, že aj napriek hektickej situácii sa v blízkej dobe spoločným úsilím investora, projektanta a zhotoviteľa podarí zrealizovať stredisko na vysokej úrovni tak, aby sa zásadne zvýšil komfort cestujúcej verejnosti. K tomuto budú slúžiť viaceré technologické zariadenia, implementované v priestore strediska, dominantou budú samotné dva halové objekty. Aj napriek ich prísnemu technologickému využitiu sme sa spoločným úsilím snažili vytvoriť vizuálne atraktívny dizajn.

Aké dôvody vás ako generálneho projektanta projektu viedli k tomu riešiť vybrané objekty THÚ Nové Zámky s pomocou oceľových konštrukcií?

Ing. Gabriel Šimon: V štádiu spracovania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (rok 2014) sme ešte v štádiu pred štartom projekčných prác uvažovali nad využitím typizovaných oceľových halových objektov. Ku ich návrhu nás priviedla skutočnosť, že ide o vysoko presnú a rýchlu montáž konštrukcií. Takúto predstavu sme prezentovali investorovi, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a ten prijal uvedenú alternatívu riešenia. V týchto intenciách sa následne projektová dokumentácia spracovávala až do stupňa projektu pre realizáciu stavby.

Mali ste s nimi skúsenosti z iných projektov alebo to bol prvý prípad, kedy ste ich využili?

Ing. Gabriel Šimon: Pre našu spoločnosť REMING CONSULT, a. s. išlo o prvú spoluprácu s využitím typizovaných oceľových prvkov spoločnosti LLENTAB.

Ako hodnotíte spoluprácu s firmou LLENTAB Slovakia v oblasti služieb, vzájomnej komunikácie, rýchlosti reakcie či flexibility?

Ing. Gabriel Šimon: V štádiu vstupných konzultácií, ale aj počas tvorby projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, boli kolegovia zo spoločnosti LLENTAB neustále ochotní s nami spolupracovať a konzultovať technické riešenia. Ich reakcie na naše požiadavky boli promptné. Pod vedením Ing. Dušana Bernaťáka a jeho tímu kolegov bola spolupráca bezproblémová, čoho dôkazom je aj samotná rýchla realizácia samotných halových objektov. Touto cestou by som sa chcel kolegom zo spoločnosti LLENTAB úprimne poďakovať a verím, že našu doteraz nadviazanú spoluprácu zhodnotíme aj pri ďalších projektoch.

Firma REMING venuje maximálnu snahu udržať sa na čele v aplikácii moderných technológií do procesu projektovania. Pre centrá THÚ pomocou nich spracovali aj vizualizácie objektov a areálu. Ich spracovateľkou je Ing. Marianna Hosťovecká z REMING CONSULT, a. s.

THU_NZ_vizualizacia_REMINGCONSULT_17

Vizualizácia centra THÚ v Nových Zámkoch. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

THU_NZ_vizualizacia_REMINGCONSULT_04

Vizualizácia centra THÚ v Nových Zámkoch. Zdroj: REMING CONSULT, a. s. – Ing. Marianna Hosťovecká

Spolupráca s REMING CONSULT, a. s. z pohľadu spoločnosti LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

Príprava projektu v spolupráci s REMING CONSULT zahŕňala koordináciu úprav pôvodného návrhu na využitie oceľových konštrukcií LLENTAB. Potrebovali sme zvoliť vhodný typ opláštenia v závislosti od projektu požiarnej ochrany a požiadaviek na tepelnotechnické parametre strešného a stenového plášťa. V objekte prevádzkového ošetrenia súprav sa nachádzajú pozdĺž celej haly servisné lávky a poloportálové žeriavy, z ktorých je možné vykonávať potrebné servisné zákroky na vlakových súpravách pri dodržaní požadovaných BOZP predpisov. Naďalej spoločne zosúlaďujeme všetky prichádzajúce zmeny, keďže dielo je v procese realizácie. Koordinácia si vyžadovala veľa času na prípravu, množstvo hodín projekčnej práce, emailov a telefonátov týkajúcich sa výmeny informácií. Vo firme REMING CONSULT sme získali spoľahlivého partnera a môžeme tak efektívne pracovať na splnení cieľa investora, “ dodáva Ing. Dušan Bernaťák z LLENTAB Slovakia.

Ing. Dušan Bernaťák, technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

V roku 2022 oslavuje skupina LLENTAB 50. výročie svojej existencie a REMING CONSULT 25 rokov od svojho vzniku. Úspech oboch firiem je postavený na stabilite a kvalite. Projekt výstavby centier THÚ v Nových Zámkoch spojil odborníkov v oblasti projektovania a stavebníctva a posunul ich na ešte vyššiu úroveň.