V auguste sme okrem iných dokončili tri nové haly v Bratislave pre stavebnú spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, tri nové haly sme zrealizovali aj v Novom Meste nad Váhom pre spoločnosť Nerezové materiály.

SK000520 SLOVAKTUAL – sklad (Pravenec)

Objednávateľom novej haly bola stavebná spoločnosť INFIN Group s. r. o. so sídlom v Bratislave, investorom je firma SLOVAKTUAL s. r. o. z Pravenca. Spoločnosť SLOVAKTUAL vyrába plastové a hliníkové okná a dvere. V oblasti plastových okien je najväčším výrobcom na slovenskom trhu. Nový neizolovaný sklad má veľkosť 32,4 x 120,4 m (šírka x dĺžka) a svetlú výšku 7 m. Sedlová strecha má sklon 7 °, strešnou krytinou je obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech s vrstvou proti odkvapávaniu vlhkosti na rube.

SK000543 CCS HALA 5B – sklad (Bratislava)

Investorom novej skladovej haly s prístreškom bol náš dlhoročný zákazník, spoločnosť CCS – Cargo Customs Service, s. r. o. so sídlom v Bratislave. O  dobrej spolupráci s touto spoločnosťou svedčí aj skutočnosť, že sme pre tohto významného operátora v oblasti tuzemskej a medzinárodnej logistiky a deklarácie postavili od roku 2008 už šesť objektov.

skladová hala LLENTAB

SK000520 SLOVAKTUAL

V Bratislave sme v júli dokončili ďalšiu halu, ktorá je „po vode“ napojená na súčasnú halu 5. Nový objekt má veľkosť 11,1 / 6 x 22,4 / 15,5 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 6,8 m. Sedlová strecha má sklon 4° a je rovnako ako steny tepelne izolovaná. Súčasťou strechy sú dva strešné presvetľovacie pásy z trapézového pochôdzneho laminátu a polykarbonátu. Najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa plní konštrukcia LLENTAB typ 5, na obvodový plášť haly je použitá skladba LLENTAB typ 3. Hrúbka tepelnej izolácie obvodového plášťa je 145 mm a ako izolant je použitá minerálna vlna. Strecha na prístrešku novej haly ( 6 x 15,5 m) je realizovaná neizolovaným strešným plášťom LLENTAB typ 0.

SK000545 IZOLA – prístrešok (Košice)

Investorom a objednávateľom otvoreného prístrešku bola spoločnosť IZOLA areál, s. r. o. z Košíc. Nový prístrešok sme v priebehu júla montovali v areáli firmy IZOLA na Textilnej ulici a má veľkosť 7,8 / 5,4 x 19,4 m, jeho vnútorná svetlá výška je 2,2 m. Strecha je pultová so sklonom 1,15 ° a krytinou je lakovaný oceľový pozinkovaný trapézový plech. Spoločnosť IZOLA tento rok oslávila 30 rokov svojej existencie a po celú dobu svojej existencie sa orientuje na stavebno-projekčnú činnosť. Zákazníkom zabezpečuje okrem iného realizáciu zateplenia a hydroizolácií strešných plášťov, vrátane doplnkových konštrukcií. Stredisko predaja je zamerané na odborný predaj tepelných a vodotesných izolácií. Firma má v ponuke všetky druhy bežne používaných izolácií, ale aj špeciálne izolácie. Predaj sa sústreďuje nielen na jednotlivé komponenty, ale predovšetkým na kompletné systémy, ktoré vytvárajú spoľahlivú skladbu.

prístrešok LLENTAB