V Bratislave – Vajnoroch stavia OHL ŽS Slovakia pre spoločnosť HTI s.r.o. z Bratislavy parkovaciu a skladovú halu, dve fyzické osoby si u nás objednali sklad a predajňu reziva v Bučanoch. Z oceľovej konštrukcie LLENTAB bude mať svoj archív aj spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s.

SK0286 POBIECKY HOLOMEK BUČANY

Pre dvoch podnikateľov z Trnavy staviame od februára 2019 nový sklad a predajňu reziva v Bučanoch pri Trnave. Hala so sedlovou strechou má veľkosť 21 x 48,4 m a výšku 6 m. Strecha je neizolovaná a krytinou je oceľový trapézový plech. Zvislo kladený oceľový trapézový plech tvorí aj opláštenie stien haly. Okrem vrát a dverí je súčasťou opláštenia stien presvetlenie formou trapézového laminátu. Presvetlená je aj strecha haly, tu je použitý trapézový pochôdzny laminát.

SK0294 AGROSTAV LEVICE

Objednávateľom a investorom objektu archívu je spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s., zameraná na výrobu stavebných materiálov z betónu, vodoinštalatérstvo, výrobu, inštaláciu a opravy ústredného kúrenia, revízie elektrických zariadení a zámočníctvo. Levická stavebná firma bude mať archív o veľkosti 12 x 36,1 m a jeho vnútorná výška bude 3 m. Strecha a steny sú tepelne izolované a ich plášť tvorí oceľový trapézový plech, izoláciou je minerálna vlna (200 mm u strechy, 150 mm u stien). V štítovej časti je nová hala napojená na susedný murovaný objekt. Vráta a svetlíky na hale nenájdete, zato dvere a okná určite. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy je R30, obvodových stĺpov R45, strešného plášťa EI30, opláštenia stien EI30D1 / EW30D1.