Čo pre nás znamená udržateľnosť? Snažíme sa zabezpečiť, aby všetko čo plánujeme a vykonávame, bolo v súlade s našimi etickými zásadami. Zohľadňujeme environmentálne, finančné a sociálne aspekty. Dbáme na to, aby zodpovednosť v príslušných oblastiach bola definovaná z dlhodobého hľadiska.

Čo pre nás znamená udržateľnosť? Zabezpečiť, aby všetko čo plánujeme a realizujeme, bolo zodpovedne navrhnuté z dlhodobého hľadiska. Našou ambíciou je zahrnúť perspektívu udržateľnosti do všetkého, čo robíme: Stretnutia a komunikácia so zákazníkmi, či partnermi. Komunikácia medzi sebou na pracovisku. Minimalizácia dopadu výrobného procesu na životné prostredie. Pozitívne vplývanie v komunitách, kde pôsobíme.

Považujeme za svoju povinnosť prispievať k efektívnemu využívaniu energie a zdrojov počas celého životného cyklu projektu. Staviame oceľové haly odolné voči vplyvom počasia. Vyrábame energeticky úsporné stavebné komponenty. Minimalizujeme spotrebu škodlivých látok. Navrhujeme a staviame oceľové haly tak, aby odolali výkyvom počasia a opotrebovaniu desiatky rokov.

Životné prostredie

Myslíme na budúcnosť. Spoločnosť LLENTAB považuje za svoju povinnosť minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Snažíme sa efektívne využívať energiu a zdroje nielen pri výrobe oceľových komponentov v našich výrobných halách, ale aj v projektoch výstavby oceľových hál pre našich zákazníkov.

Ako významný stavebný dodávateľ zodpovedáme za výber materiálov. Dohliadame, aby boli environmentálne prijateľné a udržateľné. Vyberáme materiály, ktoré je možné opätovne použiť alebo recyklovať. Dbáme na optimalizovanie spotreby energie, spotreby materiálu a počtu dopravných operácií počas výroby aj stavby. Zabezpečujeme, aby akýkoľvek odpad z výroby alebo stavby bol zlikvidovaný bezpečne s ohľadom na životné prostredie.

Výroba ocele, valcovanie, rezanie a dierovanie sú energeticky náročné procesy. Spoločnosť LLENTAB preto pracuje s dlhodobými riešeniami na minimalizáciu tepelných strát počas výrobných procesov. Snažme sa minimalizovať materiálový odpad v procese výroby. Pri rozhodovaní o nákupe nových strojov a zariadení precízne vyberáme riešenia, ktoré zredukujú spotrebu energie vo výrobe.

Väčšina surovín, ktoré nakupujeme, sa prepravuje po mori a železnicou. Snažíme sa minimalizovať emisie uhlíka prostredníctvom efektívnej logistiky. Pre šetrenie životného prostredia je kľúčová minimalizácia počtu dopravných operácií. Snažíme sa preto o úsporné balenie produktov pri preprave. Udržiavame dobré pracovné vzťahy s logistickými spoločnosťami.

Ďalšie dôležité kroky na ochranu životného prostredia podnikáme pri nakladaní s odpadmi. LLENTAB je členom švédskej siete Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (fti). Je to systém pre zber a recykláciu obalov v odvetviach obchodu a priemyslu. Našim cieľom, podľa vnútroštátnej dohody o nakladaní s odpadom pre výrobné zariadenia aj stavebné podniky, je dosiahnuť 100% triedenie odpadu pri zdroji. Dôkladné triedenie je prínosom pre životné prostredie aj pre hospodárstvo. Pri svojej environmentálnej činnosti sa spoločnosť LLENTAB opiera o systém environmentálneho manažmentu vychádzajúci z normy ISO 14001.

Dušan Bernaťák

Technický riaditeľ
dusan.bernatak@llentab.sk

LLENTAB oceľové haly - udržateľnosť a životné prostredie

Prirodzene recyklovateľné materiály

Výrobky LLENTAB sú vyrobené hlavne z ocele. Oceľ je prírodná surovina, v prírode sa nachádza ako železná ruda. Výstavba z ocele znamená efektívne využívanie zdrojov planéty, pretože oceľ sa dá recyklovať a opätovne používať takmer nekonečne. Žiadny iný konštrukčný materiál nemá rovnako vysokú recyklačnú kapacitu bez škodlivých látok a emisií plynov. Keď dôjde k zničeniu oceľovej konštrukcie, niektoré časti sa môžu ihneď opätovne použiť. Priamo v takom stave v akom sa nachádzajú, alebo po malej úprave. Tiež je možné celú konštrukciu roztaviť a získať tým novú oceľ. Veľká časť všetkej ocele skutočne pochádza z oceľového šrotu. Približne 20% všetkej ocele sa recykluje. Na stránke švédskeho inštitútu pre stavebníctvo (Stålbyggnadsinstitutet), nájdete viac informácií.

LLENTAB oceľové haly - udržateľnosť a životné prostredie

Vyhlásenie o stavebných materiáloch, Posudzovanie stavebných materiálov

Podobne ako stavebníctvo vo všeobecnosti, aj LLENTAB pracuje na postupnom odstraňovaní škodlivých látok v stavbách. Pre uľahčenie výberu nezávadných materiálov pracujeme s nasledujúcimi švédskymi systémami: Byggvarubedömningen, SundaHus a BASTA.

Kontaktujte nás, ak potrebujete posudky materiálov podľa schémy Byggvarubedömningen. Oceľové konštrukcie, profilované plechy, stropné a stenové opláštenie a sendvičové panely vyrobené v spoločnosti LLENTAB sú všetky registrované v BASTA. Nižšie uvedené produkty sú registrované v spoločnosti SundaHus.

  • Sendvičové panely (standard –  minerálne jadro 85 kg/m3)
  • Sendvičové panely (strong –  minerálne jadro 85 kg/m3)
  • Oceľové konštrukcie