LLENTAB je švédskou spoločnosťou zameranou na výstavbu oceľových hál. S tempom jednej dokončenej haly denne je vo svojom segmente lídrom na trhu v Európe už viac ako päť desaťročí. Oceľové haly sa používajú na rôzne účely a sú považované za nákladovo najefektívnejší typ komerčných budov.

LLENTAB každý rok dodáva stovky hál a tento typ konštrukcií pokrýva pomerne veľké plochy. So svojimi mierne šikmými strechami sú ideálnymi platformami pre fotovoltické panely a dnes je nimi vybavených viac ako 70 % nových oceľových hál od spoločnosti LLENTAB.

V oblastiach, kde môže napadnúť veľa snehu, čo značne zaťažuje strešnú konštrukciu, sa musí do celkového užitočného zaťaženia započítať dodatočná hmotnosť panelov a ich upevnenia.

Spoločnosť LLENTAB v súčasnosti štandardne vypočítava dodatočnú nosnosť bez ohľadu na to, či sa investor od začiatku rozhodne pre solárne panely. Očakávame, že záujem o ne sa postupom času zvýši – trend je zrejmý.

LLENTAB oceľové haly a fotovoltika, foto Dariusz Kula