SK0222 TELOCVICNA KALNA

Objednávateľom je spoločnosť Hydromeliorácie a.s. z kalnej nad Hronom, investorom je obec Kalná nad Hronom. O zaujímavej stavbe novej multifunkčnej telocvične a centra funkčného tréningu nedávno informoval aj portál mylevice.sme.sk – https://mylevice.sme.sk/c/22178869/v-kalnej-nad-hronom-stavaju-multifunkcnu-halu.html.

Hala má pôdorys 19,7 x 39,2 m, svetlá výška je 4,7 m (vyššia časť budovy) alebo 2,5 m (nižšia časť budovy). Pultová strecha bude mať sklon 4 °. Najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa splnia dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (hrúbka izolácie 200 mm) a parozábrana. Na stenách bude použité stenové opláštenie LLENTAB typ 4 – skladané opláštenie s obloženou nosnou konštrukciou a tepelnou izoláciou 145 mm. Súčasťou konštrukcie je deliaca stena, ktorá je obvodovým plášťom nad strešným plášťom nižšej časti budovy a deliacou stenou pod úrovňou strešného plášťa nižšej časti budovy. Vo vonkajšom plášti budú po dokončení vráta o veľkosti 2 500 x 2 400 mm, dvere 1 200 x 2 400 mm (2 ks) a 1 200 x 2 500 mm (1 ks). Prístup svetla do haly zaistia strešné svetlíky 1 200 x 1 200 mm (8 ks) a okná na stenách haly o veľkosti 4 005 x 2 400 mm (1 ks), 10 670 x 2 400 mm (1 ks), 3 000 x 2 400 mm (1ks), 15 311 x 2 400 mm (1 ks), 1 050 x 1 050 mm (4 ks) a 600 x 600 mm (7 ks).