Prechod na obnoviteľné zdroje energie je skutočnosťou, ktorú nemožno prehliadnuť. Potenciál v tejto oblasti je veľký – hoci napríklad v Českej republike vlani vzniklo viac ako šesťtisíc nových solárnych elektrární s výkonom 51,4 MW, drvivá väčšina z nich patrí do kategórie malých zdrojov, ktoré sú umiestnené prevažne na strechách rodinných domov alebo kancelárskych budov. V Maďarsku pritom vlani vyrástlo desaťkrát viac a v Poľsku dokonca štyridsaťkrát viac fotovoltických zdrojov.

Dnešné moderné a účinné fotovoltické panely vyrábajú elektrinu aj v priebehu oblačných a zatiahnutých dní a obmedzene fungujú tiež v čase, keď sú pokryté mrazom alebo ľahkou snehovou pokrývkou. Na strechy s nízkym sklonom môžete dokonca namontovať panely na všetky štyri svetové strany a výnimkou nie sú ani panely umiestnené na zvislých stenách hál.

Dnešné fotovoltické panely majú pritom po 25 rokoch prevádzky záruku na viac ako 80 % pôvodného výkonu, takže nie je ťažké si spočítať, že fotovoltická elektráreň je už pri dnešných cenách elektrickej energie racionálnou investíciou s návratnosťou okolo 5 – 8 rokov. A nič nenasvedčuje tomu, že by v budúcnosti išli ceny elektriny dole.

Spoločnosť LLENTAB má korene na západnom pobreží Švédska a už od samotného začiatku je zvyknutá žiť v harmónii s tunajšou prírodou. LLENTAB sa tak dlhodobo usiluje o minimalizáciu spotreby materiálu. Haly dodané spoločnosťou LLENTAB obvykle používajú až o 20 % menej ocele ako konkurenčné riešenia. Vo svojom výrobnom závode nedávno spoločnosť zmodernizovala vykurovací systém a inštalovala kompletné LED osvetlenie. Zníženie spotreby energie je však len jednou stranou mince.

Druhou stranou je skutočnosť, že trvalo využívaná elektrická energia by mala byť čo najčistejšia a mala by pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Už teraz medziročne rastie počet hál vybavených fotovoltickými panelmi a čoskoro sa inštalácia fotovoltiky stane bežnou a štandardnou súčasťou takmer každej novej haly. Pre uľahčenie inštalácie fotovoltického systému je však dôležité urobiť správne kroky už na začiatku projektu.

Inštalácia fotovoltických panelov na strechu znamená vyššie zaťaženie strechy a niekedy tiež nutnosť urobiť v streche otvory na prichytenie. Na to všetko môžete vašu budúcu halu dokonale pripraviť. Nemusíte pre to urobiť nič viac, než už pri zadávaní požiadať o prípravu haly na fotovoltické panely. LLENTAB je „photovoltaic ready“ a má štandardizované riešenia pre rôzne typy strešných plášťov.

Fotovoltické panely na streche z trapézového plechu

Fotovoltické panely na streche z trapézového plechu

Fotovoltické panely na fóliovej streche

Fotovoltické panely na fóliovej streche