O novej fotovoltickej inštalácii, skúsenostiach a dôvodoch, prečo je LLENTAB už roky zmluvným partnerom RPOL elektrární v Poľsku

Rozhovor s majiteľom spoločnosti – Romanom Politom

RPOL je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou… Ako sa začal jej príbeh?

Môj otec podnikal od roku 1959. Založením remeselného elektromechanického závodu začínal prakticky od nuly. O niekoľko rokov neskôr, keď som sám vstúpil do rodinného podniku, sme pracovali v domácej dielni s rozlohou len 150 m2. Postupom času objednávky rástli, už sme sa nevmestili do malej haly. V tom čase som požiadal o povolenie začať podnikať v Osobitnej ekonomickej zóne. Formality boli ukončené v roku 2006 a v roku 2007 sme začali s výstavbou prvej haly so sociálnym zázemím.

Vtedy ste začali spolupracovať s LLENTAB?

Najskôr nie. Na začiatku som zvažoval túto možnosť, ale nakoniec som si z viacerých ponúk vybral inú. To, čo postavil prvý dodávateľ, bolo však neprijateľné. Nariadil som všetko rozobrať. Šťastie v nešťastí, že sme v tom čase neuviazli v súdnom spore, ktorý by zmrazil prácu najmenej na dva alebo tri roky, zablokoval pozemok a peniaze. Celá vec ma aj tak stála veľa zdravia. Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo som nevzal túto lacnú halu.

Podobné pripomienky skončili len o niekoľko mesiacov neskôr, v januári 2006. Zrútenie strechy haly medzinárodného veľtrhu v Katoviciach v Chorzowe ukázalo, aké dôsledky môže mať neopatrnosť projektanta a dodávateľa. Po tom všetkom som sa rozhodol, že už nebudem experimentovať a budem sa spoliehať na profesionálov. Vrátil som sa k rozhovorom so zástupcom LLENTAB.

Roman Polit RPOL Mielec

Roman Polit, majiteľ firmy RPOL

Musel byť nový dizajn prispôsobený existujúcim základom?

Ukázalo sa, že pre projektantov to nie je problém a náklady na prispôsobenie boli prijateľné. LLENTAB ukázal svoju najlepšiu stránku. Kvôli incidentu s neprofesionálnym dodávateľom som stratil niekoľko mesiacov – jar aj leto, ale následné práce boli vykonané veľmi efektívne, v decembri už bolo možné sa presťahovať.

Čoskoro sa však ukázalo, že nová hala neposkytuje dostatok priestoru?

V roku 2011 bolo postavená druhá budova. Opäť sme zozbierali niekoľko ponúk, ale tentoraz len systémové haly. Nakoniec zostávali na stole dve možnosti. Zástupca spoločnosti LLENTAB, Daniel Mazur, inak mimoriadne kompetentný a vyznačujúci sa otvorenosťou, sa ma vtedy spýtal, akú výhodu má konkurenčný návrh. Bol tu jeden jasný rozdiel: väčšia nosnosť strechy. Pán Mazur sa iba opýtal, aké je požadované zaťaženie strechy – a ukázalo sa, že pri naozaj nízkych nákladoch môžem mať presne to, čo potrebujem.

Prečo vám záležalo na tomto parametri?

V našom regióne je prípustná úroveň zaťaženia snehom 90 kg / m2. Chcel som ho zvýšiť o 30%, aby som nemusel často odstraňovať sneh zo strechy. Ide o prácu, ktorá sa zvyčajne vykonáva v zlom počasí, je nebezpečná a spojená s dodatočnými nákladmi. Je pravda, že v posledných sezónach nebolo veľmi silné sneženie, ale pamätám si roky, keď bola pokrývka naozaj hrubá. V roku 2011 stále pretrvávala spomienka na sliezsku katastrofu, predpisy boli sprísnené a verejní obstarávatelia venovali tomuto aspektu stavby osobitnú pozornosť.

Tretia hala bola navrhnutá v roku 2015 a postavená v roku 2017. Tentokrát bol LLENTAB jasnou voľbou. Opäť som sa rozhodol pre projekt prispôsobený zvýšenému zaťaženiu snehom a vetrom. Vďaka tomu sme mohli inštalovať aj fotovoltické panely bez akýchkoľvek ďalších úprav.

RPOL_Mielec fotovoltika

RPOL Mielec – PL0305, PL2171, PL2882

Plánovali ste investovať do obnoviteľných zdrojov energie?

Spočiatku boli ciele so spevnením strechy celkom odlišné. Okrem problematiky odpratávania snehu sa vyskytli aj problémy súvisiace so špecifickosťou našej výroby. Vstrekovacie stroje, ktoré používame, vyžadujú chladenie. Chcel som mať k dispozícii možnosť zavesiť inštaláciu – potrubia naplnené vodou na strešnú konštrukciu. Plocha našej fotovoltickej inštalácie je určená výkonom, ktorý je zase určený predpismi. Do 50 kW nemusíte žiadať o stavebné povolenie, koncesie a formality sú oveľa jednoduchšie ako v prípade vyšších výkonových inštalácií. Keď som sa rozhodoval, dúfal som, že do šiestich rokov dosiahnem návratnosť. Vyzerá to však, že toto obdobie bude kratšie. Na jednej strane sa efektivita ukázala byť o niečo lepšia, ako uvádzali prvé odhady, na druhej strane sa ceny energií výrazne zvýšili a rozsah ďalšieho zvyšovania je ťažké predpovedať. Je ešte príliš skoro na to, aby sme to zhrnuli. Inštalácia bola dokončená v apríli 2022, takže máme za sebou len prvých šesť mesiacov prevádzky – čo je lepšia, slnečná polovica. Až v roku 2023 bude možné pokúsiť sa vyvodiť prvé konkrétne závery založené na číslach, skontrolovať, aká časť dopytu po elektrine je pokrytá týmto zdrojom. Už dnes však môžem povedať, že je to výnosná investícia.

RPOL fotovoltika na streche haly

Fotovoltika na streche haly RPOL

RPOL_Výroba domácich spotrebičov, plastových prvkov a tvarovanie kovov

RPOL – Výroba domácich spotrebičov, plastových prvkov a tvarovanie kovov

RPOL Výroba domácich spotrebičov, plastových prvkov a tvarovanie kovov

Prebehla inštalácia hladko?

Umiestnenie haly nie je zvlášť priaznivé pre fotovoltiku. Nachádzame sa na úsekoch so svahom orientovaným na západ, takže nie je možné naplno využiť slnečné svetlo. Na druhej strane je veľmi prospešný malý sklon strechy, čo je charakteristická vlastnosť systému LLENTAB.

Aké zaujímavé riešenia boli použité v halách RPOL?

V prvej hale, okrem výrobnej časti, boli aj kancelárie, v ktorých bola čiastočne zabudovaná murovaná budova. LLENTAB si dobre poradil so spojením steny s oceľovou konštrukciou. Nemali sme žiadne problémy s tepelnými mostami ani s odvádzaním vody.

Podobná situácia bola aj v tretej hale, v ktorej sa nachádza klimatizovaná a akusticky izolovaná montážna miestnosť. Na tento účel boli najvhodnejšie tradičné, ťažké murované steny.

Čo na LLENTAB najviac oceňujete?

Osobitnú zmienku si zaslúži flexibilita a jednoduchosť úprav hál LLENTAB. Tiež je dôležité spomenúť, že ide o dobre izolované objekty. Vidím to v množstve spotrebovaného plynu, na účtoch za kúrenie.

Nechajme na chvíľu bokom technické problémy – v LLENTAB sú ľudia, ktorí vedia poradiť, koordinovať prácu projektantov rôznych častí objektu, nájsť riešenie problému. V jednom z projektov sa mi nepáčil vysoký krov, ktorý by zaberal veľa miesta pod strechou. Promptne mi však bola ponúknutá iná alternatíva.

Čo je pre mňa osobne dôležité, LLENTAB je jednoducho osvedčený a spoľahlivý partner. Až tak, že som ich odporučil viac ako jednej osobe a aspoň pre niektorých z nich to skončilo podpisom zmluvy. Čo znamená dôveryhodnosť? Napríklad žiadne oneskorenia. Termíny stanovené v harmonograme boli dodržané, práce prebehli plynulo.