Súčasťou ponuky dodávky hál LLENTAB môže byť aj variant so zaťažením fotovoltickými panelmi. Je len na Vás, ako sa rozhodnete.

Aj v prípade, že momentálne neuvažujete o inštalácii fotovoltiky, nemusíte byť do budúcna limitovaní. Vaša konštrukcia môže byť už vopred pripravená na súvisiace dodatočné zaťaženie. Investícia do fotovoltiky priamo ovplyvňuje výslednú energetickú náročnosť budovy, ktorá sa posudzuje a dokladá k stavebnému konaniu.

LLENTAB fotovoltika_fot_Dariusz_Kula_pl

Klienti LLENTAB majú čoraz väčší záujem investovať do umiestnenia fotovoltiky na existujúcu halu aj za cenu dodatočného zaťaženia konštrukcie. LLENTAB systém oceľových hál umožňuje aj tento variant, avšak vždy je výhodnejšie počítať s možným priťažením už na začiatku projektu. Všeobecne zo skúseností vyplýva, že klienti, ktorí si robili štúdiu návratnosti pred tromi rokmi a rozhodli sa pre investíciu, návratnosť sa im po minuloročnom skokovom navýšení znížila na polovicu. Samozrejme, vždy záleží na energetickej náročnosti danej prevádzky.

LLENTAB má pripravené a vyskúšané riešenie na umiestnenie fotovoltických panelov na skladanú strechu z trapézového plechu, a tiež na strechy z PVC fólie.

Fotovoltické panely na streche z trapézového plechu

Fotovolticke_panely_trapezovy_plech

Fotovoltické panely na fóliovej streche

Fotovolticke_panely_foliova_strecha

V prípade otázok môžete kontaktovať LLENTAB technickú podporu:

e-mail: Dusan.Bernatak@llentab.sk