Montáž novej haly sme v priebehu novembra začali v obci Obid pri Štúrove, novú budovu pre administratívu a sklad realizujeme v obci Strážske na východnom Slovensku.

SK0330 UNISERVIS

Objednávateľom a investorom novej haly je rodinná firma Attila Potfay UNISERVIS z obce Obid pri Štúrove v novozámockom okrese. Spoločnosť bola založená v januári  1993 a v súčasnosti sa zaoberá najmä poľnohospodárskou výrobou, službami, predajom nových a použitých strojov a vnútroštátnou a medzinárodnou nákladnou dopravou. Nová neizolovaná hala má rozmery 30 x 68,2 m, jej vnútorná svetlá výška je 5,5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °. Obvodový a strešný plášť tvorí oceľový pozinkovaný trapézový plech, v prípade obvodového plášťa zvislo aj vodorovne uložený. Súčasťou diela budú rámy pre osadenie vrát o veľkosti 4 500 x 5 000 mm (2 ks) a 4 000 x 4 300 mm (1 ks) a dverí 1 000 x 2 000 mm (4 ks). Interiér bude presvetlený trapézovým laminátom o veľkosti 25 700 x 1 400 mm, 32 000 x 1 400 mm, 44 700 x 1 400 mm a 13 850 x 1 400 mm (vždy 1 ks).

SK0340 PROSERVIS

Objednávateľom a investorom novej budovy pre administratívu a sklad je spoločnosť PROSERVIS Strážskem s.r.o. zo sídlom v obci Strážske v Košickom kraji. Spoločnosť vznikla v novembri 2001 ako súkromný podnik fyzickej osoby, v januári 2007 vznikla transformáciou fyzickej osoby spoločnosť PROSERVIS Strážske, s.r.o.. V súčasnosti je firma schopná vyriešiť nielen problém odstránenia azbestových materiálov zo stavieb, ale aj zrealizovať komplexnú výmenu potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov. Nová budova pre administratívu a sklad spoločnosti PROSERVIS, realizovaná systémom LLENTAB, má veľkosť 15,6 x 22,5 m a vnútornú výšku pod väzníkom 6,4 m. Strecha je sedlová a jej sklon je 2 °. Strešný plášť LLENTAB typ SPH s hydroizolačnou krytinou PVC-P je izolovaná strecha (100+160 mm EPS a 30+30 mm minerálna vlna), ktorá používa trapézové plechy s vysokým profilom. Použitie vysokých trapézových profilov je veľmi efektívne pri vysokých strechách s minimálnym sklonom, čo je aj tento prípad. Obvodový plášť je zo sendvičových panelov. Súčasťou dodávky je stavebná pripravenosť pre montáž vrát, dverí a okien a prestrešenie nad vrátami. V hale budeme realizovať aj vstavané podlažie vo výške 3,5 m s celkovou plochou 210 m2 a úžitkovou nosnosťou 300 kg / m2.