Pomerne pestré spektrum objektov tvoria haly LLENTAB dokončené v mesiaci jún 2021. Nechýba medzi nimi prístrešok, skladová, poľnohospodárska či výrobná hala. V obci Rohožník bola dokončená montáž skladovej haly, novú poľnohospodársku halu sme dostavali v Lontove –  okres Levice. Nový prístrešok sme predali investorovi v Bratislave a v Devínskej Novej Vsi sme v júni dokončili výstavbu výrobnej haly.

Pomerne pestré spektrum objektov tvoria haly LLENTAB dokončené v mesiaci jún 2021. Nechýba medzi nimi prístrešok, skladová, poľnohospodárska či výrobná hala. V obci Rohožník bola dokončená montáž skladovej haly, novú poľnohospodársku halu sme dostavali v Lontove –  okres Levice. Nový prístrešok sme predali investorovi v Bratislave a v Devínskej Novej Vsi sme v júni dokončili výstavbu výrobnej haly.

SK0000521 BAUMIT SKLAD – skladová hala (Rohožník)

Investorom nového skladu v obci Rohožník (okres Malacky) bola spoločnosť Baumit, spol. s r. o., ktorá na Slovensku už takmer 30 rokov zastupuje jednu z najúspešnejších značiek stavebných materiálov v Európe. Nová skladová hala má rozmery 6 x 12 m a jej svetlá vnútorná výška je 3 m. Pultová strecha so sklonom 4° má strešný plášť LLENTAB typ 2L s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu. Izoláciu strechy tvorí 200 mm vrstva minerálnej vlny. Obvodový plášť LLENTAB typ 4  má z exteriéru zvislo kladený obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech, izoláciou je 150 mm minerálnej vlny.

ocelova hala Baumit

SK000372 FARMA LONTOV – poľnohospodárska hala (Lontov)

Objednávateľom a investorom novej poľnohospodárskej haly v Lontove (okres Levice) bola spoločnosť Lontov Farm, s. r. o. so sídlom v Nových Zámkoch. Stavali sme tu vzájomne prepojené tri objekty, ktoré sú po vode napojené na existujúcu budovu. Na štvrtom objekte sme demontovali a opätovne montovali pôvodný strešný plech a zosilňovali sme konštrukciu. Prvý objekt má pultovú strechu so sklonom 4° a tri rozdielne výškové profily: na ploche 7,2 x 5,1 m má vnútornú výšku 4,85 m, na ploche 5,6 x 9,7 m je jeho vnútorná výška 5 m a tretia, najvyššia časť, s pôdorysom 12,7 x 21 m má výšku 10,8 m. Strešný plášť LLENTAB typ 0 je neizolovaný, krytinou sú trapézové plechy TP46 so základnou povrchovou úpravou pozinkovaním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakom. Obvodový plášť LLENTAB typ 7F tvoria vodorovne kladené sendvičové panely s minerálnou izoláciou (150 mm). Na túto časť novej haly je napojený objekt č. 2 s pultovou strechou (sklon 4°) a celkovou dĺžkou 39,4 m. Vnútorná výška je 4,8 m (pri šírke 7,9 m) a 5,6 m (šírka 13,9 m). Aj tu je použitý strešný plášť LLENTAB typ 0, táto časť haly nemá obvodový plášť. Tretí objekt má rovnaké riešenie strešného a obvodového plášťa, líši sa veľkosťou (10,5 x 16 m), výškou (5,5 m) a typom strechy – v tomto prípade je strecha sedlová so sklonom 11°.

ocelova hala Farma Lontov

SK000542 HYDRONIKA – prístrešok (Bratislava)

Objednávateľom a investorom prístrešku je spoločnosť M. Ž. HYDRONIKA a. s. z Bratislavy. Nový prístrešok má pôdorys 19,8 x 30,3 m a vnútornú svetlú výšku 5,6 m. Strecha je pultová a má sklon 4°, s neizolovaným strešným plášťom LLENTAB typ 0. Na väzníkoch profilu „Z“ sú priskrutkované trapézové plechy TP46 so základnou povrchovou úpravou pozinkovaním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakom. Konštrukcia strechy je už v tejto etape dimenzovaná na dodatočné doizolovanie strešného plášťa s tepelnou izoláciou 200 mm minerálnej vlny a s možnosťou realizovať v budúcnosti na prístrešku strešný plášť LLENTAB typ 4. Konštrukcia strechy je bez požiarnej odolnosti. Prístrešok je konštrukčne dimenzovaný na dodatočnú realizáciu obvodového plášťa s požiarnou odolnosťou stĺpov R90 a s požiarnou odolnosťou obvodového plášťa EW 90 D1.

ocelovy pristresok Hydronika

SK000209 DIVENDOOR – výrobná hala (Bratislava – Devínska Nová Ves)

Objednávateľom a investorom novej výrobnej haly v Devínskej Novej Vsi bola firma DIVENDOOR, s. r. o., popredný špecialista v oblasti výroby a montáže vstavaných skríň. Nová výrobná hala vyrástla na ploche 24 x 70 m (šírka x dĺžka). Svetlá výška haly je 6,2 m. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB typ 2LF) je z 250 mm vrstvy minerálnej vlny, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Podhľad je namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenšilo objem vykurovaného priestoru haly, zakrytá je aj nosná konštrukcia strechy (väzníky). Vďaka tomuto typu plášťa má objekt výborné tepelnoizolačné parametre, v interiéri haly sú aj lepšie svetelné pomery. Obvodové steny majú obvodový plášť LLENTAB typ 4F z oceľového pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. V administratívnej časti haly je na vnútornej vrstve obvodového plášťa namiesto plechu sadrokartón. Súčasťou haly je vstavané podlažie s rozmermi 23,6 x 13 m (307 m2), ktoré je umiestnené vo výške 3,3 m. Jeho úžitková nosnosť je 250 kg / m2. Nosnými prvkami podlažia je nosná oceľová konštrukcia, trapézový plech a betónová zálievka. Podhľad je sadrokartónový, nad betónovou zálievkou je kročajová izolácia, betónová podkladová vrstva a finálna podlaha.

ocelova hala Divendoor