Divízia 8 spoločnosti Metrostav, a. s. v Združení s firmami Železničné stavby, a. s. a DOPSYS, s. r. o. stavia centrá Technicko-hygienickej údržby (THÚ) železničných koľajových vozidiel v Nových Zámkoch a v Humennom. Nové servisné strediská sa postarajú o čistotu vlakov národného dopravcu. Investorom je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), generálnym projektantom centier THÚ je spoločnosť REMING CONSULT, a. s.

Zdroj: Metrostav, a. s.

Moderné priestory pre Technicko-hygienickú údržbu zabezpečia včasné vykonávanie potrebných činností a zároveň zvýšia komfort práce zamestnancov železníc. Doteraz boli poskytované služby THÚ realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc. Navyše boli vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, keďže išlo o otvorený priestor alebo priestor priamo na koľajisku železničných staníc. To spôsobovalo, že sa niektoré potrebné činnosti museli odsúvať.

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného rušňového depa. Pre vybudovanie tunajšieho kompletného a funkčného strediska je potrebné realizovať výstavbu rôznych objektov a prevádzkových súborov.

Zdroj: Metrostav, a. s.

Zdroj: Metrostav, a. s.

Medzi danými objektmi sú:

– vchodovo-odchodové koľajiská priamo spojené so železničnou sieťou,

– hala prevádzkového ošetrenia súprav,

– koľaje s prehliadkovým kanálom,

– čistiace a fekálne koľaje s kanálmi a zariadeniami na odsávanie,

– stabilný halový umývač, ručný umývač,

– zariadenia na manipuláciu s fekáliami a s tuhým odpadom,

– testovacie a posunovacie zariadenia.

LLENTAB SLOVAKIA DODÁVA SVOJE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE NOVÉ OBJEKTY THÚ ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. v rámci svojho projektu SK000363 ZSR NZ SO 3401 dodáva v Nových Zámkoch oceľové konštrukcie pre nové objekty Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel.

Technický riaditeľ LLENTAB Slovakia - Dušan Bernaťák

„Našou úlohou je načas vyprojektovať, dodať a zrealizovať dva samostatné objekty. Objekt SO 3401 tvoria štyri časti s celkovou zastavanou plochou 7 445 m2: časť pre prevádzkové ošetrenie súprav, fekálna koľaj, zakladačový sklad a zázemie. Všetky časti sú navzájom prepojené a tvoria jeden celok. Objekt SO 3402 tvoria dve časti – stabilný umývač so zázemím s celkovou zastavanou plochou 890 m2,“ hovorí Ing. Dušan Bernaťák, technický riaditeľ LLENTAB Slovakia.

Ing. Dušan Bernaťák, technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

Stručný popis podľa technickej špecifikácie LLENTAB:

Skladba strešného plášťa objektu SO 3401 je tvorená minerálnou izoláciou a vzduchovou medzerou medzi dvomi oceľovými plechmi TP46 (izolované strechy LLENTAB typ 5).

Strecha fekálnej koľaje je bez tepelnej izolácie a je z oceľového pozinkovaného obojstranne lakovaného trapézového plechu (LLENTAB typ 0).

Strešný plášť objektu SO 3402 stabilného umývača so zázemím tvoria sendvičové panely z minerálnej vlny (LLENTAB typ 6).

Obvodový plášť steny oboch objektov je tvorený sendvičovými panelmi kladenými horizontálne (LLENTAB typ 7) s izoláciou z minerálnej vlny.

Objekt fekálnej koľaje je bez obvodových stien.

Presvetlenie v objektoch je zabezpečené strešnými oblúkovými svetlíkmi a v časti zázemia oknami v obvodovom plášti steny.

Konštrukcia haly prevádzkového ošetrenia je navrhnutá na priťaženie od pojazdu poloportálových žeriavov. Je doplnená o servisné lávky na oboch pozdĺžnych stenách v celkovej dĺžke 372 m.

Objekt SO 3402 stabilný umývač je navrhnutý so zvýšenými požiadavkami na vnútorné korózne prostredie steny C5 a strechy C4.

KONŠTRUKCIE A VEĽKOSTI JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV:

OBJEKT SO 3401

  • Hala pre prevádzkové ošetrenie (typ konštrukcie S7HR, rozmery 25,1 x 199,5 m, výška 8,0 m)
  • Fekálna koľaj (typ konštrukcie P7PR, rozmery 6,8 x 199,5 m, výška 7,9 m)
  • Zakladačový sklad (typ konštrukcie P7PR, rozmery 6,8 x 60,6 m, výška 7,9 m)
  • Administratíva (typ konštrukcie P7PR, rozmery 6,8 x 96,0 m, výška 3,1 m)

OBJEKT SO 3402

  • Hala stabilného umývača (typ konštrukcie P6PR, rozmery 9,6 x 73,1 m, výška 7,4 m)
  • Zázemie  (typ konštrukcie P5PR , rozmery 5,9 x 31,1 m, výška 3,9 m)

Predpokladaný začiatok pre využívanie nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je plánovaný počas roka 2023.

Ako všetky stavebné spoločnosti aj my, ako Zhotoviteľ THÚ Nové Zámky, sa potýkame s výrazným nárastom cien vstupných materiálov, čo v kombinácii s technickou náročnosťou a komplexnosťou projektu vytvára skutočne veľké výzvy,“ hovorí Ing. Pavel Václavik, predstaviteľ Zhotoviteľa.

Zdroj: Metrostav, a. s./ vztýčenie glajchy pri príležitosti osadenia posledného strešného väzníka oceľovej konštrukcie