V obci Dvory nad Žitavou montujeme novú halu pre výrobcu chladiacich zariadení, novú skladovú halu realizujeme v Novom Meste nad Váhom pre spoločnosť WHM II, ktorá je súčasťou obchodno-investičnej skupiny BKP Corporation.

SK000567 BKP 4, sklad, Nové Mesto nad Váhom

Objednávateľom novej skladovej haly v Novom Meste nad Váhom je spoločnosť WHM II s. r. o. z Nového Mesta nad Váhom. WHM II je súčasťou obchodno-investičnej skupiny BKP Corporation,  a. s., ktorá v Novom Meste nad Váhom, v dostupnosti diaľnice D1, disponuje rozsiahlymi skladovými priestormi. V priebehu uplynulých rokov táto obchodno-investičná skupina realizovala na Slovensku množstvo projektov a investícií. Portfólio svojich obchodno-investičných aktivít má v doprave, recyklácií plastov, skladovaní, prenájme nehnuteľností a developerskej činnosti. V týchto oblastiach je holding najsilnejší.

Nové haly LLENTAB - začiatok stavby január 2022

Nová skladová hala s konštrukciou LLENTAB S4HR2 má plochu takmer 8 400 m2,  s pôdorysom 77,9 x 107,6 m (šírka x dĺžka). Vnútorná výška pod podhľadom bude 10 m. Sedlová strecha má sklon 4° a jej skladaný plášť LLENTAB typ 5 bude mať izoláciu (200 mm minerálnej vlny) položenú nad väzníkmi. Tento typ strešného plášťa LLENTAB plní najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strechy. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z horizontálne položených sendvičových panelov LLENTAB so 100 mm PIR izoláciou. Hala je tak podobná hale postavenej v rámci projektu SK000514 BKP 3, ktorú sme za šesť týždňov, k plnej spokojnosti investora, dokončili v máji minulého roku. Tá mala rovnaký strešný a obvodový plášť, líši sa konštrukciou – v tomto prípade ňou bola konštrukcia LLENTAB S4HR1. Viac informácií vrátane videa nájdete na našich stránkach.

Ďalší projekt…

V obci Dvory nad Žitavou montujeme novú halu pre výrobcu chladiacich zariadení, spoločnosť DITL METAL, s. r. o., ktorá bola založená pod svojím súčasným názvom v roku 2005, avšak skúsenosti s výrobou chladiacich zariadení zbiera od roku 1991. Firma sa zaoberá v prvom rade výrobou chladiacich zariadení, prietokových ochladzovačov nápojov, chladničiek a chladiacich jednotiek. Produkty firmy môžete nájsť v mnohých krajinách Európy.