Nová hala bola postavená za šesť týždňov a tím obchodníkov, projektantov a montážnych pracovníkov pracujúci pre spoločnosť LLENTAB Slovakia tu opäť predviedol hlavné prednosti oceľových konštrukcií LLENTAB. Priebeh montáže skladovej haly v Novom Meste nad Váhom je zaznamenaný aj na videu. Aj z neho je zrejmé, že logisticky, dopravne a montážne sú tieto konštrukcie podstatne menej náročné ako ťažké konštrukčné systémy. S kvalitou, rýchlosťou dodávky a celým priebehom spolupráce je spokojný aj investor.

Ing. Kamil Pavlovič, konateľ spoločnosti WHM, s. r. o., ktorá bola investorom a objednávateľom haly, na otázku, prečo sa pri novej hale rozhodli práve pre oceľovú konštrukciu LLENTAB, odpovedá:

„Výber bol realizovaný formou výberového konania a v prvom rade nás zaujala cena. Ale hodnotili sme viacero kritérií – okrem ceny aj rýchlosť realizácie a kvalitu prevedenia.“

Hala je po dokončení využívaná na skladovanie priemyselných výrobkov a Ing. Pavlovič bol so spoluprácou s firmou LLENTAB Slovakia veľmi spokojný. A aj na základe tohto projektu spolupráca oboch firiem naďalej pokračuje.

LLENTAB skladová hala pre BKP

Spoznajte silného obchodného partnera

WHM je súčasťou obchodno-investičnej skupiny BKP Corporation, a. s., ktorá v Novom Meste nad Váhom, v dostupnosti diaľnice D1, disponuje rozsiahlymi skladovými priestormi. V priebehu uplynulých rokov táto profesionálna a spoľahlivá obchodno-investičná skupina realizovala na Slovensku množstvo projektov a investícií. Portfólio svojich obchodno-investičných aktivít má v doprave, recyklácii plastov, skladovaní, prenájme nehnuteľností a developerskej činnosti. V týchto oblastiach je holding najsilnejší.

Technické parametre skladovej haly

Nová skladová hala s konštrukciou LLENTAB S4HR1 má pôdorysné rozmery 48 x 90 m (šírka x dĺžka), čiže zaberá plochu viac ako 4 300 m2. Vnútorná výška pod podhľadom je 10 m. Sedlová strecha má sklon 4° a jej skladaný plášť LLENTAB, typ 5 má izoláciu (200 mm minerálnej vlny) položenú nad väzníkmi. Tento typ strešného plášťa LLENTAB plní najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strechy. Obvodový plášť LLENTAB, typ 7 je z horizontálne položených sendvičových panelov so 100 mm PIR izoláciou.

Hlavné prednosti hál LLENTAB, ktoré sa odrazili aj pri výstavbe tejto haly:

  • všetky kroky projektu – projekt, výroba aj realizácia – boli riešené interne, LLENTAB mal dosah na celý proces,
  • LLENTAB aj v tomto prípade ponúkol rokmi preverený, certifikovaný a pritom ľahko modifikovateľný systém,
  • dokonalá znalosť prostredia bola zárukou, že všetky kľúčové detaily haly a potreby jej investora boli pod drobnohľadom,
  • stabilná a finančne silná spoločnosť s takmer 2 000 realizovanými projektmi na slovenskom a českom trhu mohla ponúknuť okrem premysleného technického riešenia a kvalitného prevedenia aj obojstranne výhodné obchodné podmienky.

SK000514 BKP 3 – Nová skladová hala v Novom Meste nad Váhom

WHM Nové mesto nad Váhom - nová oceľová hala LLENTAB

„Daný projekt bol pre nás výzvou, ale aj ukážkou efektívnosti systému LLENTAB. Išlo o projekt väčšieho rozsahu, v rámci ktorého sme zároveň chceli splniť požiadavku investora na rýchlosť realizácie zákazky. Na stavbu sme nastúpili v marci 2021 a úspešne sme ju dokončili už v máji. Montáž prebiehala kontinuálne, a tým chcem vyzdvihnúť všetky fázy projektu: kvalitný projekt, výrobu konštrukcie v našej švédskej materskej firme, skúsený montážny tím, profesionálny prístup a koordinačné schopnosti manažéra stavby Patrika Poláka. Konštrukcia je navrhnutá ako izolovaná jednopodlažná dvojloďová hala na skladové účely so sedlovou strechou a obdĺžnikovým pôdorysom. Investor ju bude využívať ako sklad priemyselných výrobkov. Hala je funkčná, jednoduchá a nadčasová.“

Ing. Dušan Bernaťák, technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.

„Našou výhodou pri danej zákazke boli predošlé skúsenosti investora s naším systémom, keďže sme pre neho v predošlých rokoch zrealizovali dva projekty – sklady BKP Real. Zároveň sme mu aj v tomto prípade dokázali ponúknuť rýchlu realizáciu diela, ktorá trvala len šesť týždňov. Opäť sa poukázalo na jednu z predností nášho systému a veríme, že aj tento projekt bude inšpiráciou pre výstavbu ďalších hál z oceľových konštrukcií LLENTAB.
Uznanie za dobre vykonanú prácu na projekte patrí technikovi stavby Patrikovi Polákovi, ktorý usmerňoval celý priebeh montáže haly, ďalej technickému riaditeľovi Dušanovi Bernaťákovi a, samozrejme, tímu projektantov LLENTAB.“

Patrik Dodok, obchodný riaditeľ LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.