V Revúcej sme v priebehu piatich mesiacov postavili novú skladovaciu halu pre firmu MOSS.SK, nadnárodný veľkoobchod s rybárskymi potrebami. Len dva mesiace trvala dostavba skladovej haly pre AGROSTAV GROUP LEVICE.

SK000569 MOSS.SK 3, skladová hala, Revúca

Objednávateľom skladovej haly v Revúcej je stavebná spoločnosť ADVIS, s. r. o. a investorom firma MOSS.SK, s. r. o. z Revúcej.

História tohto veľkoobchodu s rybárskymi potrebami sa začala písať na Slovensku v roku 2004, kedy firma začínala s jediným zamestnancom. Vďaka svedomitej práci a neustálej snahe o inovácie sa rozvinula na stabilnú nadnárodnú firmu. Je spoľahlivým partnerom pre stovky dennodenne zásobovaných rybárskych predajní. Prostredníctvom lokálnych obchodných tímov s centrálnym riadením firma zabezpečuje distribúciu tovaru nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Českej republike, Rumunsku, Poľsku, Nemecku a Rakúsku.

SK000569_MOSS.SK3_20221115_095601

Pre investora to bola už tretia skladovacia hala LLENTAB:

  • prvú sme dokončili v apríli 2019 (projekt LLENTAB SK0324 MOSS.SK)
  • o dva roky neskôr sme firme MOSS.SK zrealizovali druhú skladovú halu s pôdorysom 22,8 x 49,5 m (projekt LLENTAB SK000503 MOSS.SK 2). Táto hala bola spojovacím krčkom napojená na prvú a jej konštrukcia bola už v dobe výstavby dimenzovaná na budúce rozšírenie na dvojnásobnú kapacitu.

Nová tretia hala je spojená s prvou skladovacou halou spojovacím krčkom. Zároveň sa pozdĺžnou stranou napája na existujúce stĺpy druhej skladovacej haly.

Skladba obvodového plášťa spojovacieho krčka je identická s novou halou, strešný plášť je rovnaký ako na spojovacom krčku druhej haly.

Modifikácia spočíva v doplnení OSB dosky mPVC fólie z vrchnej strany strešného trapézového plechu na štandardnom strešnom plášti LLENTAB typ 4.

Nová skladová hala MOSS.SK 3 má veľkosť 22,5 x 52,7 m a jej vnútorná svetlá výška pod podhľadom je 12 m. Strecha je rovnako ako pri hale č. 2 pultová a má rovnaký sklon 4 °.

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je tepelne izolovaný 250 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny v podhľade.

Obvodový plášť LLENTAB typ 7 tvoria horizontálne uložené sendvičové panely TRIMO (izolácia 150 mm minerálnej vlny).

SK000577 AGROSTAV SKLAD DOSTAVBA, Levice

Dostavba nadviazala na skladovú halu LLENTAB s celkovou zastavanou plochou 3 000 m2, ktorú sme realizovali v roku 2016. Táto pôvodná tepelne izolovaná hala so sedlovou strechou (sklon 4 °) má rozmery 44,2 × 68 × 5 m (š × d × v). Na jej strešný plášť bol použitý pozinkovaný trapézový plech , obvodový plášť tvoria vodorovne kladené sendvičové panely PUR s hrúbkou 100 mm. Investorom výstavby bola spoločnosť AGROSTAV GROUP LEVICE, a. s.

Nová dostavba má veľkosť 44,2 x 24,0 m, jej výška je rovnaká ako pri hale z roku 2016, teda 5 m. Strešný plášť je LLENTAB typ 5, na hornej a spodnej vrstve, je rovnako ako pri staršej hale, oceľový pozinkovaný a obojstranne lakovaný trapézový plech. Tepelnou izoláciou je 200 mm vrstva minerálnej vlny. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovne kladených sendvičových panelov PUR s hrúbkou 100 mm.

Nová dostavba je v dĺžke 44,2 m napojená „po vode“ na štítovú stenu pôvodnej haly. V existujúcom a novom obvodovom plášti sú inštalované sekčné vráta.