Novú skladovú halu môže od marca využívať výrobca výťahov v Smižanoch. K už postavenej výrobnej hale v Bardejove sme pristavali dvojpodlažné predĺženie. Pre investora z Revúcej sme postavili skladovú halu so spojovacím krčkom a prístreškom. V Leviciach sme zrealizovali projekt dostavby výrobnej haly a v Úľanoch nad Žitavou bola dokončená nová oceľová hala pre stanicu technickej kontroly.

SK000526  – SOLTYS VYTAHY

Investorom novej skladovej izolovanej haly bola spoločnosť Šoltýs – výťahy, s. r. o. so sídlom v Smižanoch. Firma sa zameriava na výrobu, montáž, revízie a servis výťahov. Jej nový sklad má veľkosť 10,9 x 27 m. Vnútorná výška haly je 5 m, strecha je sedlová so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB 6 je zo strešných sendvičových PIR panelov LINDAB s hrúbkou 100 mm a na obvodom plášti LLENTAB 7 sú horizontálne montované stenové sendvičové PIR panely LINDAB s hrúbkou 100mm. Súčasťou dodávky boli sekčné vráta, personálne dvere od spoločnosti SPEDOS a plastové okná po celom obvode haly.

SK000515  – VIDOSA PREDLZENIE

Nové dvojpodlažné predĺženie existujúcej výrobnej haly (objekt LLENTAB SK0348, ukončený v decembri 2019) sme dokončili pre spoločnosť VIDOSA s. r. o. v Bardejove. V novodokončenej časti bude výroba a sklad. Dvojpodlažná prístavba má pôdorys 16,7 x 16,8 m a vnútornú svetlú výšku 4,8 m na 1.NP a 2,8 m na 2.NP. Strecha je sedlová a má sklon 7°. Strešný plášť LLENTAB 2LF tvorí izolácia (200 mm fúkanej minerálnej vlny), v priestore nad podhľadovým trapézovým plechom, ktorý je namontovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Obvodový plášť LLENTAB 7 tvoria vodorovne montované sendvičové panely. Súčasťou haly je vstavané podlažie, ktoré je bez vnútorných stĺpov a je dimenzované na užitočné zaťaženie 300kg/m2. Súčasťou dodávky bolo aj 4-ramenné oceľové schodisko.

SK000503  – MOSS.SK 2

Pre objednávateľa, stavebnú spoločnosť ADVIS z Revúcej a investora, firmu MOSS.SK, s. r. o. z Revúcej, sme od novembra minulého roku montovali novú skladovú halu s pdorysom 22,8 x 49,5 m (šírka x dĺžka).  Hala s pultovou strechou má svetlú výšku 12,3 m a jej konštrukcia je dimenzovaná na budúce rozšírenie na dvojnásobnú kapacitu. Strešnú krytinu tvorí obojstranne pozinkovaný a lakovaný oceľový trapézový plech, v podhľade je 200 mm izolácia z fúkanej minerálnej vlny. Na obvodovom plášti haly a krčku sú použité vodorovne montované sendvičové panely LLENTAB. Konštrukcia ako aj obvodový a strešný plášť spĺňajú kritéria požiarnej odolnosti podľa požiarneho projektu.

Nová hala je napojená na existujúcu skladovaciu halu (projekt LLENTAB SK0324 MOSS.SK, dokončený v apríli 2019) novým spojovacím krčkom so šírkou 3,2 m a najnižšou výškou 5,5 m. Na nový spojovací krčok nadväzuje nový expedičný prístrešok prepojený aj na existujúci objekt LLENTAB (projekt SK0324 MOSS.SK). Prístrešok je čiastočne zavesený na tiahlach existujúceho objektu a dizajnovo opláštený modrým sendvičovým panelom LLENTAB.

SK000369 – Vino Levice dostavba

Objednávateľom a investorom bola spoločnosť Solárny východ, s. r. o. so sídlom v Bratislave. Nová hala je súčasťou modernizácie výrobného areálu spoločnosti Víno Levice s. r. o. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa Víno Levice s. r. o. prostredníctvom transferu inovatívnych technológií a modernizácie, rekonštrukcie pivníc, skladových priestorov a výstavby výrobnej haly. Stanovený cieľ chce firma dosiahnuť nákupom a spustením do prevádzky najmodernejšieho technologického zariadenia pre spracovanie hrozna a následne vína, ako aj realizáciou stavebných úprav a stavebných prác. V rámci projektu sa realizovala rekonštrukcia pivníc na dozrievanie vína, modernizoval sa sklad na skladovanie vína a v marci 2021 sa dokončila montáž novej výrobnej haly. Jej veľkosť je 13,3 x 20,6 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška 1.NP je 4 m, 2.NP 3,5 m. Dvojplášťová tepelne izolovaná strecha LLENTAB typ 2LF je pultová a má sklon 4°. Obvodový plášť výrobnej haly LLENTAB 4F je z vodorovne kladeného, obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou je 150 mm minerálnej vlny. Odvetrávanie haly zabezpečuje vetrací hrebeň s dĺžkou 20,5 m. Súčasťou diela je vstavané poschodie s celkovou plochou 257 m2 a výškou úrovne čistej podlahy 4,5 m. Úžitková nosnosť poschodia je 1 000 kg / m2.

SK000370  – STK Ulany nad Zitavou

V Úľanoch nad Žitavou v okrese Nové Zámky sme dokončili novú oceľovú halu pre investora, ktorým je spoločnosť STK Šurany s. r. o. so sídlom v Nových Zámkoch. Hala má pôdorys 19,4 x 43 m a jej vnútorná svetlá výška je 5,3 m. Strecha je pultová a má sklon 4°. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF tvorí izolácia (200 mm fúkanej minerálnej vlny) uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Na obvodovom plášti je použitý vodorovne kladený, obojstranne pozinkovaný a lakovaný oceľový trapézový plech, izoláciou je minerálna vlna s hrúbkou 150 mm. Obvodové stĺpy sú kryté plechom a kapotážou z SDK dosiek. Interiérová povrchová vrstva obvodového plášťa (plech IP 18) je v priestore administratívnej časti budovy nahradená SDK obkladom. V hale je inštalovaná  vnútorná izolovaná deliaca stena s krytinou zo zvislo kladeného, obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu.