Konštrukcia haly by mala dovoliť osadiť do stenového opláštenia široké spektrum typov vrát. Záleží len na potrebách investora, či bude prístup do haly zabezpečený manuálne, alebo elektricky ovládanými vrátami, alebo aký typ vrát bude z hľadiska prevádzkovej logistiky optimálny. Samozrejmosťou je individuálna voľba vzhľadu, dostatočná požiarna odolnosť či optimálna rýchlosť a frekvencia otvárania vrát.

Vráta by mali spĺňať špecifické požiadavky jednotlivých odvetví

Napríklad v potravinárstve je jednou z kľúčových požiadaviek, aby priestory haly neboli zdrojom kontaminácie a neohrozovali bezpečnosť potravín. Úspešnou prevenciou pred kontamináciou výrobných priestorov sú tiež vhodne vybrané vráta. Tie by mali byť jednoducho vyčistiteľné, umývateľné a odolné voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Dizajn vrát by mal umožniť jednoduchú dostupnosť nielen vonkajších povrchov, ale aj vnútorných povrchov. Úplne eliminovaný by mal byť aj samovoľný únik mazív či iných náplní. Významnou vlastnosťou vrát je v tomto odvetví práve mimoriadna rýchlosť pohybu pri otváraní a zatváraní, a tým minimalizácia času, počas ktorého zostávajú vráta otvorené. Pri rýchlom otváraní a zatváraní vrát sa nestihne zmeniť prúdenie vzduchu, čím sa minimalizuje nielen prípadná strata tepla, ale predovšetkým nežiadúca kontaminácia baktériami a plesňami.

V priemyselných a skladových halách má veľký význam nakladacia technika

Nakladací mostík CZ0700

Nakladacie mostíky umožňujú vyrovnať rozdiel medzi nakladacími plochami rôznych nákladných automobilov a nakladacími rampami. Vďaka tomu je možné tovar naložiť do nákladného automobilu, alebo ho vyložiť jediným horizontálnym pohybom. Tesniace límce chránia prekladaný tovar pred poveternostnými vplyvmi, šetria náklady na energiu, zabraňujú prievanu, a tým aj výpadkom personálu v dôsledku choroby. Pri kombinácii s nakladacími mostíkmi sú nákladné prístrešky a prístavby rámp zbytočné. Dokonalú ochranu a možnosť maximálne využiť priestor haly umožňujú predsadené komory, ktoré sa inštalujú pred halu. To znamená, že hala je použiteľná až po vonkajšie steny. Predsadené komory sú vždy dobrou voľbou v prípade, že sa nepovolí inštalácia vnútorných rámp, alebo nie je možné rampy podchádzať.

Posuvné, neizolované vráta s manuálnym ovládaním

Posuvné, neizolované vráta s manuálnym ovládaním

Posuvné, manuálne ovládané neizolované vráta sa využívajú v halách, kde nie je potrebné elektrické ovládanie, alebo dostatočná tepelná izolácia. Takéto vráta sú vyrábané z oceľových profilov LLENTAB a sú neoddeliteľnou súčasťou celého konštrukčného systému. Je možné vybrať si vhodnú veľkosť, farbu, presvetlenie alebo osadenie integrovaných dverí. Tento typ vrát nachádza uplatnenie napríklad pri poľnohospodárskych, leteckých halách, garážach alebo všade tam, kde nie je prioritou tepelná izolácia a možnosť ovládať vráta elektricky.

Sekčné vráta v LLENTAB hale SK0110

Kvalitné sekčné vráta vyhovujú väčšine požiadaviek

Moderné a spoľahlivé sekčné vráta ponúkajú účinnú tepelnú izoláciu a dlhú životnosť. Sú optimalizované pre logistické riešenia, bezpečnosť a jednoduchú ovládateľnosť. Investori oceňujú aj ich možnosť individualizovaného dizajnu. Štandardom je ochrana proti vlámaniu, praktická výbava, komfortné riešenie pohonu a bezpečná obsluha. Preto sa hodia pre väčšinu typov hál a dajú sa upraviť celkom podľa individuálnych potrieb investora. Veľmi často sa u nich rieši napríklad typ ovládania, rýchlosť a priehľadnosť. Najmä v prípade rýchlosti musí brať projektant do úvahy hmotnosť vrát.

Ťažšie vráta s požiadavkou rýchleho otvárania a zatvárania znamenajú väčšie nároky na pohony. Tiež sú bežné požiadavky na sekčné vráta s integrovanými dverami, so zvýšenými či zníženými prahmi. Výška prahu je dôležitá z hľadiska požiarnej únikovej cesty – pokiaľ sa s ňou počíta, tak musia byť do vrát integrované dvere so zníženým prahom. Ďalším parametrom je okrem rýchlosti otvárania aj frekvencia – investori, ktorí majú potrebu veľmi častého otvárania a zatvárania, požadujú veľmi vysokú rýchlosť pohybu vrát. Používanie sekčných vrát prináša isté obmedzenia z dôvodu nárokov na dodatočný priestor v prípade, že hala nie je dostatočne vysoká a vráta siahajú pod strop.

Rolovacie vráta CZ8755 Czech Silicat

Rolovacie vráta sú ideálne pre haly s požiadavkou na vysoké vráta

Aj v tomto prípade je možné použiť klasické sekčné vráta, ale vzhľadom na nadštandardnú výšku by už pri zasunutí vyžadovali príliš veľký dodatočný priestor pod stropom. Vhodnejšie sú preto rolovacie vráta, pri ktorých sa rolovacie lamely navíjajú do boxu nad vrátami. Tento typ vrát sa však používa menej, pretože rolovacie vráta sú nákladnejšie ako klasické sekčné vráta. Ale sú objekty, pri ktorých sa skvelo uplatnia – medzi referenčnými realizáciami LLENTAB je možné nájsť halu s vrátami vysokými aj deväť metrov, kde sa osadenie rolovacími vrátami ukázalo ako jediné možné. Limitom nie je ani ovládanie: rolovacie vráta aj rolovacie mreže je možné ovládať elektricky, ale tiež sa dajú veľmi jednoducho otvárať a zatvárať ručne. Toto riešenie je finančne menej náročné a je vhodné pre menej používané vráta. Pokiaľ sa intenzita používania vrát zmení, je možné jednoducho dodatočne nainštalovať elektrický pohon.

Skladacie vráta v LLENTAB hale SE1386

Pri halách so širokým vrátovým otvorom sa uplatnia skladacie vráta (foldery)

Skladacie vráta (skladajú sa do harmoniky) nachádzajú uplatnenie v halách so širokým vrátovým otvorom, poprípade v takých objektoch, kde sa kladie dôraz na rýchle mechanické otváranie. Skladajú sa horizontálne na jednu alebo na dve strany. Tento typ vrát však nie je v tuzemsku často používaný, je to skôr špecifické riešenie. Naopak, tradične je často používaný v škandinávskych krajinách.

vráta pre haly so zvýšenou požiarnou odolnosťou

Pri halách so širokým vrátovým otvorom sa uplatnia skladacie vráta (foldery)

V halách so zvýšenou požiarnou odolnosťou je často okrem požiarnych roliet v interiéri haly potrebné požiarne zabezpečiť aj samotný otvor. V takomto prípade nie je možné použiť štandardné sekčné vráta, ale kombináciu sekčných vrát a požiarne rolety, ktoré sú pripojené na elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá v prípade požiaru zavrie požiarnu roletu.

„Pri riešení požiarnej odolnosti najčastejšie využívame kombináciu sekčných vrát a požiarne rolety. Textilná roleta má však svoje limity čo do veľkosti, a naviac je u vyšších požiarnych odolnostiach EI potrebné jej postrekovanie. V tomto prípade sú lepším riešením posuvné vráta, ktoré vzhľadom na svoju hrúbku krídla dosiahnu lepšie požiarne hodnoty. Alternatívnym riešením sú protipožiarne gravitačné vráta. Sú to manuálne alebo elektricky ovládané veľké ťažké vráta. Sú vyrábané so závesnou dráhou a oceľovým tesniacim labyrintom. Tieto vráta „drží“ iba magnet. Ten je v prípade požiaru a impulzu od EPS vypnutý a vráta sa automaticky vďaka gravitácii pomaly zatvoria a uzavrú celý otvor. Od tohto riešenia sa však v súčasnej dobe pomaly ustupuje a viac sa preferujú požiarne rolety, ktoré sú lacnejšie.“  Ing. Jaroslav Kosinka, vedúci oddelenia Projekcia.

O rozhovor na danú tému sme požiadali aj projektového manažéra spoločnosti Hörmann, pána Jána Wendla

  • V čom, okrem rýchlosti, sa líšia rýchlobežné vráta od bežných? A je možné dodatočne upraviť bežné vráta tak, aby sa dali otvárať rýchlejšie? Máme tým na mysli situáciu, kedy potrebuje majiteľ haly zvýšiť frekvenciu pohybu a nechce pritom inštalovať nové, špeciálne rýchlobežné vráta.

„Rýchlobežné vráta sa od „bežných“ (môže sa jednať o sekčné alebo rolovacie) líšia veľmi zásadne. Ide o konštrukčne odlišné vráta. Rýchlobežné vráta sú vždy vybavené pohonom s frekvenčným meničom na dosiahnutie vysokej rýchlosti. Jednotlivé komponenty, ako napr. vodiace kolieska alebo zárubne vrát, musia byť mohutnejšie, aby odolali vysokej rýchlosti. A ďalej musia byť rýchlobežné vráta vybavené sofistikovanejšími bezpečnostnými prvkami, ako sú napríklad svetelné mreže, aby aj pri vysokých rýchlostiach boli vráta maximálne bezpečné.  Na základe vyššie uvedených informácií môžem povedať, že dodatočná úprava/prestavba na rýchlobežné vráta nie je možná. V prípade, že sa klientovi zásadne zmení spôsob využitia existujúcich vrát, stretávam sa s riešením, že klient ponechá existujúce vráta a na opačnej strane otvoru doplní napr. fóliové rýchlobežné vráta. V reáli potom všetko funguje tak, že v prípade potreby vysokej rýchlosti zostanú existujúce „pomalšie“ vráta otvorené a pri nakládke/ vykládke či naskladnení/vyskladnení materiálu či tovaru sú dočasne používané iba fóliové rýchlobežné vráta.“

  • Akú rýchlosť dosahujú vaše vráta – rýchlobežné aj klasické – a ako sa dá rýchlosť otvárania ovplyvniť?

„Nami vyrábané rýchlobežné vráta, či už zateplené s pevným vrátovým krídlom, alebo fóliové, dosahujú v súčasnosti max. rýchlosť otvárania 2,5 m/s. Pri rôznych prevedeniach môže byť rýchlosť rozdielna. Rýchlosť štandardných sekčných vrát sa pohybuje okolo 0,2 m/s. Pri použití maximálnej možnej výbavy, ktorou je motor s frekvenčným meničom, dvojité vodiace kladky a prednastavené svetelné bariéry, dokážeme dnes rýchlosť zdvojnásobiť až na 0,4 m/s. Vzhľadom k tomu, že sa stále snažíme naše produkty inovovať, môžete sa už čoskoro tešiť na výrazné vylepšenie rýchlosti sekčných vrát.“

  • Má vysoká rychlost vliv na opotřebení a životnost vrat?

„Ano, má, nejde až tak o samotnou rychlost, ale platí zde přímá úměra: čím vyšší rychlost, tím více cyklů vrata najezdí. Je zde tedy potřeba častějších servisních prohlídek a hlídání stavu opotřebení pohyblivých částí, jako jsou např. vodící kolečka, pružiny, lanka a další.“

  • Má vysoká rýchlosť vplyv na opotrebenie a životnosť vrát?

„Áno, má. Nejde až tak o samotnú rýchlosť, ale platí tu priama úmera: čím vyššia rýchlosť, tým viac cyklov vráta „najazdia“. Je tu teda potreba častejších servisných prehliadok a potreba dohliadať na stav opotrebenia pohyblivých častí, ako sú napr. vodiace kolieska, pružiny, lanká a ďalšie.“

  • Máte vo vašej ponuke vrát špeciálne riešenia pre niektoré oblasti podnikania – napríklad pre priemysel a výrobu, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, logistické centrá apod.?

„Sortiment nami ponúkaných rýchlobežných vrát je veľmi široký. U nás nájdete vráta pre farmaceutický priemysel s odolnosťou proti podtlaku/pretlaku až 50 Pa, samozrejme v kompletnom prevedení z ušľachtilej ocele. Alebo vráta pre potravinársky priemysel s veľmi jednoduchým čistením vysokotlakovými čističmi, tiež v prevedení z ušľachtilej ocele. V ponuke máme tiež vráta na ochranu osôb obsluhujúcich stroje laserovej či zváracej techniky, vráta pre supermarkety s potlačou vrátového plášťa podľa priania klienta, alebo vráta pre valčekové dopravníkové dráhy a mnoho ďalších. V sortimente našich rýchlobežných vrát s pevným vrátovým krídlom (zateplené vráta) nájdete napr. vráta do chladiarenských alebo mraziarenských prevádzok Iso Speed Cold, ktoré je možné vďaka vyhrievaným vodiacim dráham, tesneniu a panelmi hrúbky až 100 mm nasadiť do prostredia s teplotou až -30°C.“

  • Aké typické trendy sa dajú vysledovať v oblasti priemyslových vrát (individualizácia, presvetlenie, dizajn, nové materiály a technológie apod.)?

„Najväčším trendom je nepochybne zníženie energetickej náročnosti budovy. Vyššia rýchlosť prispieva k rýchlejšiemu otváraniu/zatváraniu, a preto k zníženiu tepelných strát. Väčšia plocha presvetlenia a prístup denného svetla znižuje energetické náklady na osvetlenie. Máme tak v našej ponuke napr. vráta SPU 67 Thermo s hrúbkou lamely 67 mm, ktoré vďaka panelom s prerušeným tepelným mostom, celoobvodovému dvojitému tesneniu a až štvornásobnému preskleneniu dosahujú vynikajúce hodnoty.“

Jan Wendl
projektový manažér Hörmann